Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Fair Adósságcsökkentő hitel

Csökkentse meglévő hitelei költségeit! Kamat: 9,99-12,99%1 THM: 10,89-14,29%2

9,99% kamat1
THM: 10,89%2 
Meglévő hitelek kiváltására
0% folyósítási díj
Egyszerűsített igénylés 
3 000 000 Ft hitelösszegig
Kiszámítható törlesztőrészletek
Rejtett költségek nélkül

Díjtáblázat

Alap kondíciók
Fizetendő díj, költség megnevezése Mértéke Teljesítés esedékessége
Kezelési költség 0,00% havonta
Folyósítási díj 0,00% folyósításkor
Előtörlesztési díj
ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés 
szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam 
meghaladja az egy évet
1,00% előtörlesztéskor
Előtörlesztési díj
ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés 
szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam 
nem haladja meg az egy évet
0,50% előtörlesztéskor
Előtörlesztési díj
ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az ügyfél 
által teljesített előtörlesztés összege 
nem haladja meg a kétszázezer forintot
0,00% előtörlesztéskor
Szerződésmódosítási díj 15 000 Ft szerződés módosításakor
Hitelfedezeti biztosítási díj törlesztő részlet
6,99%-a
havonta
Érvényes, részletes díjtáblázat

Igénylési feltételek

Minden olyan természetes személy igényelhet, aki:

 • Életkora 23. életévtől lejáratkori 70. életévig terjed. Amennyiben az ügyfél a 23. életévét nem töltötte be vagy a futamidő vége előtt betölti a 70. életévét, akkor olyan kezes bevonása szükséges, aki az életkori feltételeknek, és az alábbi feltételeknek megfelel

 • Nem szerepel negatív információval a KHR – ben.

 • Kiváltandó hiteleinek mindegyikének több mint 6 hónapja törlesztettnek kell lennie azzal a feltétellel, hogy több hitel kiváltása esetén a kiváltásra kerülő hitelek közül legalább egynek több mint 12 hónapja, egy hitel kiváltása esetén pedig, annak az egynek több mint 12 hónapja törlesztettnek kell lennie

 • Legalább havi nettó 68.000 Ft igazolható, bankszámlára érkező, Bank által elfogadható rendszeres jövedelemmel rendelkezik

 • 3 millió forintot meghaladó igénylés esetén legalább havi nettó 250.000,- Ft igazolható, bankszámlára érkező, Bank által elfogadható rendszeres jövedelemmel rendelkezik

 • A tájékoztatás nem teljeskörű, részletes feltételek a Kapcsolódó dokumentumoknál található Terméktájékoztatóban.

Igénylési dokumentumok

Alap dokumentumok:

 • Érvényes személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél

 • Lakcímkártya

 • Adóigazolvány

Jövedelem dokumentumai:

 • Utolsó 3 havi bankszámlakivonat (bankfiókunkban nyomtatott e-számlakivonat, tranzakciós lista), amelyre az elmúlt 3 hónapban munkabér vagy nyugdíj összegének jóváírása érkezik attól a munkáltatótól, amelyet az igénylő nyomtatványon munkáltatónak megjelölt3 (Bankunknál lévő munkabérszámla vezetés esetén Bankunk gondoskodik ennek meglétéről)4

 • 3 millió forintot meghaladó hiteligénylés esetén 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás5

Meglévő hitel dokumentumai:

 • A kiváltásra kerülő kölcsönök adatait Bankunk a Központi Hitelnyilvántartó Rendszerből kérdezi le

 • Amennyiben Citibank hitelkártya kiváltására kerül sor, és a kiváltásra kerülő hitelkártya összeg nagyobb, mint 1 millió Ft, akkor 1 havi hitelkártya kivonat benyújtása szükséges, mely bankfiókunkban is nyomtatható

 • 1,5 millió Ft-ot meghaladó annuitással fizetett hitel kiváltás esetén a folyósításra szükséges a folyósítás napjánál 10 napnál nem régebbi, cégszerűen aláírt tartozásigazolás a fennálló kölcsönről/hitelről, mely tartalmazza a végtörlesztéshez szükséges összes információt (számlaszám, fennálló tartozás összege, az előtörlesztés díja, napi kamat összege, az utalás közlemény rovatában milyen adatokat kell feltüntetni, az előtörlesztés napja)

1 9,99% kamat munkabér, illetve nyugdíj jellegű jóváírással, 12,99% kamat munkabér, illetve nyugdíj jellegű jóváírás nélkül.
3Amennyiben a megjelenő jövedelem jogcíme nem megfelelően beazonosítható, úgy 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás benyújtása is szükséges.
Továbbá egyéni vállalkozó, illetve egyéni vállalkozónál, vagy saját, vagy közeli hozzátartozó tulajdonában lévő társas vállalkozásnál alkalmazásban álló és onnan jövedelmet szerző kölcsönigénylő esetében a munkáltatói igazolás helyett NAV jövedelemigazolás és NAV együttes adóigazolása szükséges a köztartozások megfizetéséről a magánszemély vonatkozásában minden esetben. A vállalkozás vonatkozásában, ha a vállalkozás szerepel a NAV honlapon köztartozásmentes adózók adatbázisban találatként és egyúttal nem szerepel a NAV honalap végrehajtás alatt állók listájában találatként, akkor a vállalkozás köztartozás mentességéről szóló NAV együttes adóigazolás benyújtása nem szükséges.

4 Bankunknál lévő munkabérszámla vezetésnek minősül, amennyiben a Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett folyószámlára legalább az elmúlt 6 hónapban munkabér vagy nyugdíj jogcímén jóváírás érkezik, attól a munkáltatótól, akit az Igénylő nyomtatványon munkáltatónak megjelölt.
5 Nem szükséges munkáltatói igazolás még 3 millió Ft felett sem, ha az ügyfél Bankunknál vezetett számlájára legalább az elmúlt 6 hónapban munkabér jogcímén jóváírás érkezik, attól a munkáltatótól, akit az Igénylő nyomtatványon munkáltatónak megjelölt. Kivéve, ha a munkáltató nem egyéni vállalkozó, nem saját cég, vállalkozás, és nem közeli hozzátartozó cége.


2 THM1 értéke: 11,13% - 14,54%
A THM értéke 500.000 Forintos hitelösszegre, 36 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíj mutató egy összegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bankszámlavezetési díj, 0 Ft folyósítási díj, az igényelt kölcsön összeg Bankon kívülre történő átutalásának díja 2 000 Ft és könyvelési díj 1 500 Ft.

THM2 értéke: 10,89% - 14,29%

A THM értéke 3.000.000 Forintos hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre kalkulálva. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bankszámlavezetési díj, 0,- Ft folyósítási díj és az igényelt kölcsönösszeg Bankon kívülre történő átutalásának díja 12 000 Ft és könyvelési díj 6 000 Ft.

Reprezentatív példa:
     
Konstrukció neve Hitelkamat Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hitel futamideje Teljes hiteldíj mutató (THM%) Fizetendő teljes összeg Törlesztő részlet
Mértéke (%) Típusa
Fair Adósságcsökkentő személyi kölcsön a Banknál munkabér jellegű jóváírást vállaló ügyfelei részére 9,99 Fix kamatozás 864 449 Ft 3 millió forint 5 év 10,89 3 864 449 Ft 64 765 Ft
Fair Adósságcsökkentő személyi kölcsön 12,99 Fix kamatozás 1 142 221 Ft 3 millió forint 5 év 14,29 4 142 221 Ft 69 344 Ft

A táblázat a folyósítás napját követő második hónap tízedik napján érvényes törlesztőrészletet tartalmazza. Az első hónapban a törlesztőrészlet csak a kamatfizetést tartalmazza.
Minden feltüntetett THM és ún. reprezentatív példa vonatkozásában:

A teljes hiteldíj mutató egy összegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja a jelen tájékoztató meghirdetésekor hatályos kondíciós listában szereplő feltételek szerint és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Ha az ügyletre vonatkozó Személyi kölcsön – lakossági ügyfelek részére elnevezésű kondíciós lista (Hirdetmény) szerinti feltételek változnak, a THM értéke módosulhat.
A fenti személyi kölcsönök igénybevételének feltétele, hogy az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankunknál bankszámlát nyit és a Kölcsön futamideje alatt azt fenntartja A Fair Adósságcsökkentő személyi kölcsön a nem üzletszerű gazdasági tevékenysége körében eljáró természetes személyeknek (fogyasztóknak) szabad felhasználás céljára vehető igénybe.
A személyi kölcsön terméket lakossági ügyfelek (fogyasztók) vehetik igénybe bankszámlaszerződés megkötése (fenntartása) mellett. Az előzetes, körültekintő tájékozódás csökkentheti a túlzott eladósodás veszélyét! A túlzott eladósodás komoly pénzügyi nehézséget okozhat Önnek és közvetlen környezetének! A hitelfelvétel előtt tájékozódjon a feltételekről, és gondolja át a kockázatokat!A jelen dokumentumba foglalt információk kizárólag tájékoztatásul, illetve a figyelem felkeltésére szolgálnak. A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak! A Bank az ajánlati kötöttséget kizárja, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A Bank fenntartja az egyedi elbírálás jogát!
Részletes feltételekről a Bank fiókjaiban érdeklődhet, vagy a www.fairexpressz.hu honlapon. A termékek részletes szabályait és az egyéb általános feltételeket a Bank aktuális Személyi kölcsön Hirdetményei, valamint a Bank Általános Szerződési Feltételek, és a Bank Kockázatvállalási Üzletszabályzata tartalmazzák.

Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!

További pénzügyi megoldásaink

Fair Expressz személyi kölcsön

Gyors és biztos megoldást keres? Ne keressen tovább!

Tovább

Fair személyi kölcsön

Automatikusan azt adjuk, amit máshol kérnie kell!

Tovább

Fair számlacsomag

Automatikusan azt adjuk, amit máshol kérnie kell!

Tovább

Tartós betéti szerződés

A legjobb értelemben vett hosszú távú elköteleződés! Hosszabb futamidő, magasabb hozam.

Tovább