Hiteltörlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás - nem az MBH Bankra átruházott ügyletek

Figyelem!

A jelen tájékoztatás NEM VONATKOZIK a korábban a Sberbank Magyarország Zrt.-vel (jelenleg: Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”; a továbbiakban úgyis, mint: a Sberbank) hitel- és/vagy kölcsönszerződést kötött azon Ügyfelekre, akiknek a hitel- és/vagy kölcsönszerződését a Sberbank, mint átadó (az „Átadó”) és az MBH Bank Nyrt. (korábbi elnevezéssel: MKB Bank Nyrt.), mint átvevő (az „Átvevő”) között 2022. május 26. napján létrejött átruházási megállapodás alapján, a Sberbank átruházta és az MBH Bank Nyrt. átvette, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a „Hpt.”) 17/A. § szerinti átruházás útján, 2022. augusztus 1. napi hatállyal. [Az átruházásról az Ügyfelek egyedi tájékoztatást kaptak.]

Az MBH Bank Nyrt.-re átruházással érintett hitel- és/vagy kölcsönszerződéseknél a törlesztési számlaszámról az alábbi linken találnak tájékoztatást: link

Tisztelt Ügyfeleink!

Amennyiben Ön(ök)nek olyan, NEM az MBH Bank Nyrt.-re átruházással érintett hitel- és/vagy kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettsége van a Sberbank felé, ezen törlesztése során a jelen tájékoztatásban szereplő törlesztési számlaszámokra szükséges teljesíteni banki átutalással.

A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” képviseletében tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-74/2022. számú határozatával visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét, és kezdeményezte a hitelintézet végelszámolását.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Sberbank felé hitel-és/vagy kölcsönszerződésből eredően fennáló tartozással rendelkező Ügyfeleinknek szerződésben foglalt fizetési kötelezettségüket a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” végelszámolásától függetlenül továbbra is a szerződéseikben rögzített határidőben kötelesek eleget tenni.

A végelszámolás előtt használatos törlesztési módok a tevékenységi visszavonására tekintettel a nem működnek. Az adósok a végelszámolás elrendelését követően kizárólag banki átutalással, a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” nevén vezetett bankszámlaszámokra tudják és kötelesek teljesíteni a szerződéses devizanem szerint.

BANKSZÁMLASZÁMOK BELFÖLDI ÁTUTALÁSHOZ

FIGYELEM!!

SZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS!!!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a végelszámolás megindítását követően a törlesztésre használt HUF számlaszám 2024.01.30. nappal megszüntetésre kerül. Kérjük, hogy már 2023. decemberétől kezdődően, de legkésőbb 2024. január 30-tól az alábbi számlaszámokra utalják a törlesztési kötelezettséget:

Forint hitelek esetén:

Bankszámlaszám: 10300002-13306634-00034900 (HUF - magyar forint)

Egyéb devizahitelek esetén:

Bankszámlaszám: 10300002-13306634-00014885 (EUR - Euro)

Bankszámlaszám: 10300002-13306634-00014029 (CHF - svájci frank)

Bankszámlaszám: 10300002-13306634-00014012 (USD - USA dollár)

Átutalási információk:

Kedvezményezett neve: Sberbank Zrt. „v.a.”

Kedvezményezett számlaszáma: Számlaszám devizanem szerint (ld. fent)

Közlemény: Ügyfélszám - Ügyfél neve - Hitelazonosító (példa: 123456 - Minta Albert - 987654)

BANKSZÁMLASZÁMOK KÜLFÖLDRŐL INDÍTOTT ÁTUTALÁSHOZ

Nemzetközi átutalás esetén az IBAN (International Bank Account Number) számlaszám segíti az átutalások helyes feldolgozását.

Bankszámlaszám (IBAN)

HUF: HU30 1030 0002 1330 6634 0003 4900

EUR: HU48 1030 0002 1330 6634 0001 4885

CHF: HU74 1030 0002 1330 6634 0001 4029

USD: HU48 1030 0002 1330 6634 0001 4012

Átutalási információk:

Kedvezményezett neve: Sberbank Zrt. „v.a.”

Kedvezményezett számlaszáma: IBAN számlaszám devizanem szerint (ld. fent)

Swift (BIC) kód: MKKBHUHB

Kedvezményezett számlavezető bankja: MKB Bank Nyrt.

Közlemény: Ügyfélszám - Ügyfél neve - Hitelazonosító (példa: 123456 - Minta Albert - 987654)

Fentiekkel kapcsolatban felmerült kérdése esetén további segítséget kérhet telefonon Call Centerünktől (+36-1-5-57-58-59), vagy személyesen, nyitva lévő bankfiókjaink egyikében.

Tisztelettel:

Sberbank Magyarország Zrt. „végelszámolás alatt”

Pataki Péter végelszámoló