Tájékoztatás az MBH Bank Nyrt.-re átruházott hitelek törlesztésével kapcsolatban

Tisztelt, az MBH Bank Nyrt.-re átruházott hitel-/ és/vagy kölcsönszerződéssel rendelkező Ügyfelek!

A jelen felhívás Címzettjei: a korábban a Sberbank Magyarország Zrt.-vel (jelenleg: Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”; székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Sberbank) hitel- és/vagy kölcsönszerződést kötött azon Ügyfelek, akiknek a hitel- és/vagy kölcsönszerződését a Sberbank, mint átadó (az „Átadó”) és az MBH Bank Nyrt., (korábbi elnevezéssel: MKB Bank Nyrt) mint átvevő (az „Átvevő”) között 2022. május 26. napján létrejött átruházási megállapodás alapján,

a Sberbank átruházta és az MBH Bank Nyrt. átvette, annak biztosítékaival és az ezekhez kapcsolódó összes joggal és egyéb követeléssel és kötelezettséggel együtt (ideértve a követelést és a biztosítékokat megalapító szerződésből fakadó valamennyi jogot és kötelezettséget is) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a „Hpt.”) 17/A. § szerinti átruházás útján, amelyet a felügyeleti jogkörben eljáró Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-408/2022. számú határozatával 2022. augusztus 1. napi hatállyal jóváhagyott. Az átruházásra 2022. augusztus 1. napjával sor került. Az átruházásról az Ügyfelek egyedi tájékoztatást kaptak.

Felhívjuk szíves figyelmüket a Címzetti körbe tartozó, átruházott hitel- és/vagy kölcsönszerződéssel rendelkező Ügyfeleknek, hogy az átruházott hitel- és/vagy kölcsönszerződés törlesztésére szolgáló bankszámla száma az átruházás okán megváltozott.

A törlesztési számlaszámról az alábbi, az MBH Bank Nyrt. által az Adós(ok)nak megküldött küldeményekből tud tájékozódni:

Kérjük, hogy a szerződésszerű törlesztés teljesítése érdekében az átruházott hitel- és/vagy kölcsönszerződés törlesztőrészleteit, illetve azzal összefüggésben bármilyen teljesítendő fizetési kötelezettséget az MBH Bank Nyrt. által a fenti küldeményekben megjelölt törlesztési számlaszámra teljesítsék.

FIGYELEM! Felhívjuk szíves figyelmét a Címzetti körbe tartozó, átruházott hitel- és/vagy kölcsönszerződéssel rendelkező Ügyfeleknek, hogy amennyiben a fenti tájékoztatás ellenére havi törlesztőrészletüket még mindig a Sberbank Magyarország Zrt „v.a.” törlesztési számlájára utalják, akkor az ilyen átutalások a Sberbank törlesztési számla megszűnése miatt 2024.01.30-át követően visszautasításra kerülnek, melynek következtében Önnek késedelme keletkezhet az MBH Bank Nyrt.-nél nyilvántartott hitel- vagy kölcsöntartozása törlesztésében.

Amennyiben nem biztos abban, hogy az MBH Bank Nyrt. felé milyen törlesztési számlára kell teljesítenie, kérjük, hogy keresse fel mielőbb, de lehetőség szerint 2024. január 30-át megelőzően közvetlenül az MBH Bank Nyrt.-t.

Köszönettel,

Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”