Pénzügyi Stabilitási és FelszámolóNonprofitKft. közleménye - Sberbank: Megkezdődhet a kifizetés

Budapest, 2022. október 15. – A Sberbank Europe AG szeptemberben megfizette a cca. 90 millió EUR összegű, bankközi betétből származó tartozását a Sberbank Magyarország részére. E fontos előfeltétel teljesülése után a végelszámoló előterjesztette a korrigált végelszámolási nyitómérleget, amelynek alapján megkezdődhet a betételhelyezésből eredő követelések kifizetése.

Az MNB-nek a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (Sberbank) végelszámolását elrendelő felügyeleti döntése alapján a végelszámoló a jogszabályokban előírt feladatai körében a cég vagyoni helyzetét felmérte, emellett követeléseit folyamatosan behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti annak érdekében, hogy a Sberbank jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a törvényben meghatározottak szerint kielégítést nyerjenek.

A követelések érvényesítése körében a Sberbank végelszámolója már a végelszámolási eljárás kezdetén, soron kívül felvette a kapcsolatot az osztrák tulajdonos Sberbank Europe AG-vel annak érdekében, hogy vele szemben a cca. 90 millió EUR összegű, bankközi betétből származó követelését érvényesítse. A folyamatos egyeztetések nyomán — mint arról korábbi közleményünkben tájékoztatást nyújtottunk — a Sberbank Europe AG arra vonatkozóan tett határozott vállalást, hogy a követelés összegét legkésőbb 2022. nyár végéig teljesíti a Sberbank részére, amely hosszas és a hitelezők érdekeit mindvégig szem előtt tartó egyeztetéseket követően végül szeptember első felében teljesült. Az ebből realizálódó térülés — a végelszámolási vagyon részeként — teljes egészében a hitelezők követeléseinek a kielégítését szolgálja, csakúgy, mint a korábbi állományátruházásból származó vételár.

Annak érdekében, hogy a Sberbank jogutód nélküli megszüntetési eljárása a fentiekkel együtt végelszámolási eljárásként legyen lefolytatható, a végelszámoló egyeztetéseket kezdett nagyhitelezői körében. Ezen egyeztetések eredményeként figyelembe vehető nagyhitelezői diszkontok is meghatározóan kedvező módon tudták befolyásolni az eljárás további kimenetelét.

Ilyen eredmények figyelembevételével érkezett a végelszámolási eljárás a hitelezői igények kifizetése szempontjából rendkívül fontos mérföldkőhöz: elkészülhetett és a tulajdonos felé előterjesztésre került a korrigált végelszámolási nyitómérleg. A végelszámolási eljárás lefolytatására alkalmazandó 151/2022. (IV. 14.) Korm. rendeletnek megfelelően a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg adatai alapján azt állapította meg, hogy a végelszámolás lefolytatható. Erre tekintettel a végelszámoló, a hivatkozott Korm. rendeletben meghatározottak szerint megkezdheti a betételhelyezésből eredő követelések kifizetését, melynek során a kifizetéshez szükséges egyeztetések érdekében egyénileg keresi meg a bank volt betéteseit.

Felhívjuk a Sberbank volt betéteseinek a szíves figyelmét, hogy a jelen közlemény kapcsán nincs semmilyen teendőjük, a kifizetéssel kapcsolatban a Sberbank fogja Önöket közvetlenül megkeresni, és egyénileg tájékoztatni a szükséges információkról, illetve teendőkről, mely időpontig kérjük további szíves türelmüket.

Érdemes ugyanakkor a továbbiakban is nyomon követni a www.psfn.hu, illetve a www.sberbank.hu honlapokon közzétett tájékoztatásokat, amelyekből folyamatosan informálódhatnak a végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.