Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Hiteltörlesztési Moratórium

Tájékoztatás módosításának dátuma: 2021.09.30.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton is tájékoztatjuk Ön(öke)t a fizetési moratóriummal kapcsolatos fontos változásokról. Kérjük, lehetőség szerint olvassák el figyelmesen és végig a tájékoztatást. 

Fogyasztónak minősülő lakossági Ügyfeleinknek szóló rövid jogszabályi tájékoztatás:

Tisztelt Ügyfelünk! 
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent. 
A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában. A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére. 

 

Mikro- kis és középvállalati, valamint nagyvállalati Ügyfeleinknek szóló rövid jogszabályi tájékoztatás:

Tisztelt Ügyfelünk! 
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2021.szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában. A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.


Lakossági ügyfeleinknek javasoljuk, hogy nyilatkozatukat elsődlegesen elektronikus úton – lehetőség szerint a Sberbank Online Banking (ún. Netbank) szolgáltatásunk igénybevételével tegye meg
 

A fizetési moratóriummal kapcsolatos főbb változások, összefoglalva: 
•    a fizetési moratóriumot a jogalkotó 2021. október 31. napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbította;
•    2021. október 1. napját megelőzően bárki, aki jogosult a fizetési moratóriumra, de azt éppen nem veszi igénybe, még kezdeményezheti a fizetési moratórium igénybevételét (ha november 1-től nem lesz jogosult, akkor csak október 31-ig vonatkozik a szerződésére fizetési moratórium);
•    2021. november 1-től kezdődően a fizetési moratóriumot csak az veheti igénybe, aki 2021. szeptember 30-án igénybe veszi a fizetési moratóriumot, megfelel valamely jogosultsági feltételnek, és kérelmet nyújt be az igénybevételre 2021
október 1 - 31. között a Bank felé, amelyben nyilatkozik arról is, hogy mely jogosultsági feltétel teljesül az esetében. 


Részletes tájékoztatás – kérjük, hogy ezt is figyelmesen olvassa el!:

A Fizetési moratórium2 meghosszabbítása, 2022. június 30-ig - feltételekkel:

A 2021. január 1. napján kezdődött fizetési moratórium (a Fizetési moratórium 2., vagy a Moratórium 2.) időtartamát a jogalkotó meghosszabbította 2022. június 30. napjáig, azonban a meghosszabbítás nem vonatkozik minden adósra, aki 2021. szeptemberében még jogosult a Fizetési moratórium 2-re, hanem csak a jogszabály által meghatározott feltételekkel bíró adósokra fog vonatkozni.


A Fizetési moratórium 2. meghosszabbítása az alábbiak szerint vonatkozhat Önre:

 • 2021. október 31-ig minden, 2020. március 18. napján fennálló és akkor már folyósított hitel/kölcsönszerződéssel rendelkező adós tekintetében változatlan feltételekkel a Fizetési moratórium 2-t meghosszabbították;
 • 2021. november 1-jétől csak a Moratórium 2. kapcsán igénybevételről szóló nyilatkozatot tévő (kérelmet benyújtó), a jogszabályi feltételeknek megfelelő Ügyfeleink részére lesz elérhető a Moratórium 2. A lakossági lombard kölcsönök (értékpapír fedezete mellett nyújtott kölcsönök) esetében az adós a fizetési moratórium fenntartására nem jogosult.
Mikor van lehetőség nyilatkozat megtételére?
 • 2021. október 1- és 2021. október 31. között az arra jogosultaknak nyilatkoznia kell a Bank felé, ha 2021. november 1-től élni kívánnak Fizetési moratóriummal.

FIGYELEM! A nyilatkozattételi határidő jogvesztő, amely azt jelenti, hogy 2021. október 31-ét követően már semmilyen esetben nincsen lehetőség a nyilatkozat megtételére! 
Az adós csak akkor tehet érvényes nyilatkozatot (nyújthat be érvényes kérelmet) a Bank felé, ha 2021. szeptember hónapban (a 2021. szeptember 30-i ellenőrzés időpontjában) a szerződése fizetési moratórium alatt állt.

 

Lakossági ügyfeleinknek javasoljuk, hogy nyilatkozatukat elsődlegesen elektronikus úton – lehetőség szerint az Sberbank Online Banking (ún. Netbank) szolgáltatásunk igénybevételével tegye meg. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy nyilatkozatukat kényelmesen, például otthoni környezetben tegyék meg.


Ki lesz jogosult 2021. november 1-től a Moratórium 2-re?
A jogosultság egyik feltétele, hogy az Ön hitel/kölcsönszerződése 2021. szeptember hónapban (a 2021. szeptember 30-i ellenőrzés időpontjában) a Fizetési moratórium 2. hatálya alatt kell álljon, azaz fizetési moratórium kell vonatkozzon a szerződésére.

 

 • Nyilatkozatot tehetnek a 2021. szeptember végén moratóriumban lévő
  • LAKOSSÁGI Ügyfeleink, amennyiben megfelelnek valamely alábbi feltételnek:
   1. a kérelem benyújtásakor
   • saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül, vagy arra jogosult hozzátartozójával él egy háztartásban;
   • 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, vagy ilyen hozzátartozójával él egy háztartásban;
   •  25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, vagy eltartó hozzátartozójával él egy háztartásban (az eltartott gyermek állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg),
   • a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy ilyen hozzátartozójával él egy háztartásban
  • 2. aki 2020. március 18-át követően
   • legalább 30 napig álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül, vagy ilyen hozzátartozójával él egy háztartásban
   • közfoglalkoztatott volt vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatott, vagy ilyen hozzátartozójával él egy háztartásban
   • akiknek a háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent.
  • MIKRO-, KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI, NAGYVÁLLALATI ügyfeleink, amennyiben
   • a tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, és 
   • a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést

FIGYELEM! Önnek nyilatkozatában (kérelmében) meg kell jelölnie azt a jogosultsági okot, amelyre alapítottan kéri a Fizetési moratórium 2. további igénybevételét. A jogosultság kapcsán igazolását nem kell eljuttatnia Bankunk részére, annak fennállást a Bank nem vizsgálja, azonban nyilatkozatában ki kell jelentenie, hogy az Ön által megjelölt okot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik.

Miről szól a nyilatkozhat(kérelem)?
 • Nyilatkozat arról tehető, hogy 2021. november 1-jét követően is élni kíván a fizetési moratóriummal
 • Nyilatkozat csak valamennyi, 2021. szeptember 30-án moratóriumban lévő ügylet tekintetében együttesen tehető,
 • Önnek nyilatkozatában meg kell jelölnie azt a jogosultsági okot, amelyre alapítottan kéri a Fizetési moratórium 2. igénybevételét 2021. november 1-jétől.

Figyelem! Kérjük, hogy amennyiben van olyan hitel- vagy kölcsönszerződése, amelyre vonatkozna a fizetési moratórium 2021. november 1-től, de az adott szerződésre Ön mégsem kívánja igénybe venni a fizetési moratóriumot, azt lehetőség szerint minél előbb jelezze Bankunk felé.
Az ilyen bejelentésre lehetősége van a személyes nyilatkozattétel alkalmával a bankfiókban, illetve elektronikus úton tett nyilatkozattétel esetében a nyilatkozattételt követően a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül is.


Hol/milyen csatornákon nyilatkozhatnak ügyfeleink 2021. október 1-31. között?
 • Online vagy személyes (Bankfiókjainkban tett) nyilatkozattételre van lehetőség
Lakossági ügyfeleink részére:
 • Online csatornák:
  • Netbankon tett nyilatkozat lakossági ügyfeleink részére, elérhető várhatóan 2021. október 1-től
  • a megfelelően kitöltött nyilatkozat elektronikus aláírásával (ún. AVDH aláírással, vagy amennyiben a nyilatkozattevő rendelkezik ilyennel, akkor minősített elektronikus aláírással). Figyelem! Az AVDH aláírás hitelesítéshez ügyfélkapu hozzáférésre van szükség!
   • nyilatkozatmintát itt találja. A dokumentum kitöltéséhez kérjük, hogy válassza a felső menüsorban a "Nézet" megnyitásával a "Dokumentum szerkesztése" opciót!
   • csak a pontosan, teljes körűen kitöltött nyilatkozatot van módunkban elfogadni;
   • AVDH aláírás hitelesítés készítéséhez a tájékoztatót itt találja
   • kitöltött nyilatkozatát az elektronikus (pl. AVDH) aláírás hitelesítés után küldje el e-mailen moratorium_nyilatkozat@sberbank.hu e-mail címre
   • amennyiben a nyilatkozat kitöltése, hitelesítése vagy beküldése kapcsán kérdése merülne fel, kérjük hívja a Sberbank Telebankot: +36-1-5-57-58-59
   • FIGYELEM! kizárólag a teljes körűen, megfelelő (pontos) adatokkal kitöltött, AVDH aláírás hitelesítéssel/minősített elektronikus aláírással ellátva 2021. október 31. nap végé-ig Bankunkhoz beérkezett nyilatkozatot áll módunkban elfogadni.
   • FIGYELEM! MINDEN ÜGYFELÜNKNEK!!! Fontos technikai kérés AVDH aláírás esetén!! Kérjük, hogy az AVDH aláírás hitelesítés használata esetén minden esetben a „Dokumentum letöltése” opciót válasszák ki, és a letöltött, AVDH-val hitelesített dokumentumot továbbítsák a Bank részére e-mailen keresztül.

    Ha „Küldés e-mailben” opciót választja, és megad e-mail címet (e-mail címet „Az elkészült dokumentum elérésének url-jét e-mailben is elküldheti” tájékoztató szöveg alatt adhat meg), akkor kérjük, hogy minden esetben az Ön saját e-mail címét adja meg, majd ezt követően nyissa meg saját e-mail fiókját, és válassza a „HITELESÍTETT DOKUMENTUM LETÖLTÉSE” opciót. Ezt követően a letöltött – pdf vagy „asice” kiterjesztésű - dokumentumot továbbítsa e-mailen a Bank részére.


    Kérjük, hogy SOHA NE a Bank e-mail címét adja meg a Küldés e-mailben” opció választásakor, mert a Bank e-mail címének a megadása nem eredményezi az Ön által aláírt nyilatkozat megküldését a Bank részére!!
     

    FONTOS, hogy a Bank kizárólag a részére pdf formátumban továbbított (megküldött), vagy ún. „asice” kiterjesztéssel ellátott, de pdf formátumú dokumentumot tartalmazó, az Ügyfél e-mail címéről megküldött nyilatkozatokat fogadja el AVDH hitelesítéssel aláírt formában.


     
 • Személyes nyilatkozattétel
  • Bankfiókjainkban személyesen;
Mikro- Kis-középvállalati és Nagyvállalati ügyfeleink részére:
 •  közvetlen kapcsolattartójukon keresztül
  •  a megfelelően kitöltött nyilatkozat elektronikus aláírásával (ún. AVDH aláírással, vagy minősített elektronikus aláírással)
  •  nyilatkozat mintát kapcsolattartója segítségével juttatjuk el Önhöz, a nyilatkozat mintát itt találja:
  •  AVDH aláírás hitelesítés készítéséhez a tájékoztatót itt találja
  •  amennyiben a nyilatkozat kitöltése, hitelesítése vagy beküldése kapcsán kérdése merülne fel, kérjük hívja közvetlen kapcsolattartóját, illetve olvassa el és kérjük tartsa be a Lakossági Ügyfelekre vonatkozó tájékoztatás résznél írt, de minden Ügyfelünknek szóló Fontos technikai kérés AVDH aláírás esetén!! alponthoz írt tájékoztatást
FIGYELEM! Fontos, hogy igénybevételi nyilatkozatot a vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője tehet!
 

Kérjük, amennyiben módja van rá, elsődlegesen valamelyik elektronikus csatornát válassza a koronavírus-világjárvány miatt szükséges védelmi intézkedések betartása érdekében.

További fontos szabályok a 2021. október 31-ét követő időszak tekintetében:
2021. október 31-jét követően kizárólag a Fizetési moratórium 2-ből történő kilépésre van lehetőség.
Az adós dönthet úgy, hogy csak egyik vagy másik, fizetési moratóriummal érintett szerződése vonatkozásában kezdeményezi a „kilépést”, azaz kezdi meg a szerződés szerinti törlesztést, de természetesen dönthet úgy is, hogy valamennyi szerződése vonatkozásában a továbbiakban vállalja a szerződés szerinti törlesztést. A „kilépést” követően azonban a fizetési moratórium újbóli igénybevételére az adott szerződés vonatkozásában már nem lesz újra lehetősége.


Amit a fizetési moratóriumról tudni érdemes:

Mit jelent a Moratórium 2.?
A Moratórium 2. sok tekintetben hasonló a Moratórium 1.-hez, így az alábbiak tekintetében is: 
 • Az adós a 2020. március 18-ig folyósított hitel- és/vagy kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére a Moratórium 2. ideje alatt is fizetési haladékot kap. 
 • Moratórium 2. lejártát követően azonban újra fizetnie kell, a moratórium alatt meg nem fizetett kamat és díj pedig egyenletesen kerül elosztásra a törlesztőrészleteivel úgy, hogy a havi/negyedéves fizetési kötelezettsége ne legyen magasabb, mint a moratórium előtt, ami a futamidőnek a moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával biztosítható (ettől a lakossági ügyfelek folyószámlahitele esetében a jogszabály némi eltérést fogalmaz meg). 
 •  Ez azonban azt jelenti, hogy Ön tovább fogja fizetni a törlesztőrészleteit, mint az eredeti szerződés szerint fizette volna, és tovább annál, mint ahogyan a futamidő a Moratórium 1. következtében meghosszabbodott. 
 • Ha nincs fizetési nehézsége és nem szeretné, hogy az ügylete lejárata hosszabb legyen, akkor érdemes lehet megfontolni, hogy nem veszi igénybe a fizetési moratóriumot akkor sem, ha jogosult rá. 
 •  Ha mégis igénybe vette, azonban később ki szeretne lépni a Moratórium 2.-ből, a kilépésre Önnek lehetősége van valamennyi, Bankunknál fennálló hitele vagy kölcsöne tekintetében, vagy csak az egyes, Ön által megjelölt hitel- vagy kölcsönszerződése tekintetében is.
 • A Moratórium 2. esetében már a Moratórium 1. következtében meghosszabbodott lejárat (újbóli) meghosszabbodására fog sor kerülni.
 • A Moratórium 2 lejáratakor a módosulás során a Bank a Moratórium 1 lejáratát követően megállapított fizetési kötelezettségeket fogja tudni alapul venni.

Miért fontolja meg, hogy továbbra is él-e a fizetési moratórium fenntartásának a lehetőségével?

Amennyiben a háztartás/vállalkozás pénzügyi helyzete lehetővé teszi, érdemes megfontolni a fizetési moratóriumból való kilépés lehetőségét annak érdekében, hogy a fizetési moratóriumban maradás miatti kamat, díj és költség halmozódást, valamint a további futamidő hosszabbodást elkerülje.

A fizetési moratórium adósságszolgálatra gyakorolt két legfőbb következménye, hogy:
 • bár a havi törlesztőrészlet nagysága a fizetési moratórium hatására nem változik (”ugyanakkor a változó kamatozású hitelek esetében a moratórium ideje alatt a referenciakamatlábban bekövetkező változás hatására módosulhat a törlesztőrészlet a program végét követően”),
 • a futamidő azonban a fizetési moratóriumban töltött hónapok számánál nagyobb mértékben emelkedik.


Az MNB a 2021. júniusában közzétett Pénzügyi Stabilitási jelentésében az alábbiakkal szemlélteti a fizetési moratórium hatását.
A hivatkozott Pénzügyi Stabilitási jelentést itt találja meg:
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/penzugyi-stabilitasi-jelentes/penzugyi-stabilitasi-jelentes-2021-junius
Kapcsolódó videó: https://www.mnb.hu/web/videok/mnb-penzugyi-stabilitasi-jelentes-_-2021-junius

A kiemelt táblázatokat a „8. Kiemelt téma: a fizetési moratórium meghosszabbítása során mérlegelendő szempontok” elnevezésű pontnak (2021. júniusában közzétett Pénzügyi Stabilitási jelentés 73. oldal), a „8.1. Fogyasztóvédelmi szempontok és kockázatok” című alfejezete (73-74. oldal) tartalmazza.

1.    táblázat:
„Egy 2020. március és 2022. június között tartó fizetési moratórium hatása a teljes visszafizetendő összegre és a futamidőre egy 15 millió forintos lakáshitel esetében
 
Megjegyzés: futamidő hosszabbodása a moratóriumban töltött 27 hónapot is tartalmazza”

Forrás: MNB Pénzügyi Stabilitási jelentés (2021 június), https://www.mnb.hu/letoltes/penzugyi-stabilitasi-jelentes-2021-junius.pdf


2.    táblázat:
„Egy 2020. március és 2022. június között tartó fizetési moratórium hatása a teljes visszafizetendő összegre és a futamidőre egy 1,5 millió forintos személyi hitel esetében
 
Megjegyzés: futamidő hosszabbodása a moratóriumban töltött 27 hónapot is tartalmazza”

Forrás: MNB Pénzügyi Stabilitási jelentés (2021 június), https://www.mnb.hu/letoltes/penzugyi-stabilitasi-jelentes-2021-junius.pdf


Figyelem! Az MNB bemutatott kalkulációi egy feltételezett példán alapulnak, és tájékoztató jellegűek. A táblázatok egy feltételezett, összességében 2022. júniusig tartó moratórium hatását mutatják be „egy 15 millió forintos lakáshitel, valamint egy 1,5 millió forintos személyi hitel tekintetében, különböző kamatlábak mellett”.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön egyedi szerződésére vonatkozó egyedi előzetes számítást nem áll módunkban elvégezni.

A fizetési moratórium elszámolására vonatkozó részletes tájékoztatásainkat, magyarázatainkat a GYIK tartalmazza:
 


Mi történik 2021. november 1-jén, ha nem kívánja igénybe venni a Moratórium 2-t, de 2021. január 1-je és 2021. október 31-e között a Moratórium 2 vonatkozott az Ön szerződésére?

Ha Ön úgy dönt, hogy 2021 október 31-e után nem kíván élni a Moratórium 2-vel (nem tett az igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot, vagy nem teljesülnek az Ön esetében a jogosultsági feltételek), akkor a Szerződés szerinti fizetési kötelezettsége folytatódik. 


Önnek a Moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatokat és díjakat részletekben kell megfizetnie a Bank felé a hátralévő futamidőben esedékes fizetési kötelezettségekkel együtt. Ezek mértékéről Bankunk tájékoztatni fogja Önt. 

A Moratóriumban részt vevő Ügyfeleinknek a Bank részletes elszámolást küld a moratórium igénybevétele lezárultát követően.

Mi történik, amennyiben Ön nem jogosult a Moratórium 2-re
vagy nem veszi azt igénybe 2021. október 31-ig, de fizetési nehézsége adódik? 
Ha Ön a törlesztőrészletének a megfizetésével késedelembe esik, kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. 

Amennyiben Ön úgy látja, hogy a Moratórium 2 időszakának a lejáratát követően, előre láthatóan fizetési nehézségei adódhatnak, kérjük és javasoljuk, hogy mielőbb keresse fel Bankunkat annak érdekében, hogy közös megoldási lehetőségeket (átmeneti időre szóló vagy tartósabb fizetési könnyítési lehetőségeket) keressünk az Ön fizetőképességének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében. 
Önnek lehetősége van arra, hogy Bankunk munkatársával közösen át tudja tekinteni a pénzügyi helyzetét, és annak alapján Bankunk személyre szabott fizetéskönnyítési lehetőséget, avagy más, fenntartható megoldást tud ajánlani Önnek. 
Várható fizetési nehézség esetében kérjük, hogy Bankunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye föl a kapcsolatot:
Lakossági ügyfeleink esetében:
 • telefonon a +36 -1/411-4224 telefonszámon, vagy
 • elektronikus levélben (e-mail) az atutemezes@sberbank.hu e-mail címen.

Vállalati ügyfeleink esetében: 
 • vállalati kapcsolattartójukon keresztül.

Sberbank Magyarország Zrt.