Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

MEGKEZDŐDIK A SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT. BETÉTESEINEK KÁRTALANÍTÁSA


MEGKEZDŐDIK A SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT. BETÉTESEINEK KÁRTALANÍTÁSA

(Budapest, 2022. március 2.) A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-74/2022. számú határozatában 2022. március 2-i hatállyal visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Sberbank, székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a hitelintézet végelszámolását. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján a betétesek védelmét ellátó Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) megkezdi a Sberbank betéteseinek kártalanítását. A törvényi előírás szerint az OBA-nak 10 munkanapja van a kártalanítás betétesek rendelkezésére bocsátásához. A Sberbankban elhelyezett betét- és a kapcsolódó kamatkövetelések alapján az OBA betétesenként főszabály szerint legfeljebb 38 047 000 forint értékben fizet kártalanítást azon betétesek részére, akiket a Sberbank a pénzmosás elleni törvény szerint azonosított.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) H-JÉ-I-74/2022. számú határozatával visszavonta a Sberbank működési engedélyét és kezdeményezte a hitelintézet végelszámolását. A Hpt. 217. § (1) bekezdése alapján az OBA az MNB határozata közlését követő napon, 2022. március 3 án, a kártalanítás kezdő időpontján megkezdi és tíz munkanapon belül, azaz 2022. március 18-ig a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást.

A Sberbanknál elhelyezett, OBA által biztosított, névre szóló betétek után az OBA betétesenként a betét tőke- és kamatösszege után fő szabály szerint legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő kártalanítást fizet, mely a kártalanítás kezdő napját megelőző napi MNB árfolyamon számolva legfeljebb 38 047 000 forint kártalanítási összeget jelent.

Abban az esetben, ha a betétes a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget meghaladó vagy az OBA által nem biztosított betétköveteléssel rendelkezik, akkor az OBA által ki nem fizetett betétrészre a hamarosan meginduló végelszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni.

A kártalanítás rendelkezésre bocsátása érdekében a betéteseknek igénybejelentést nem kell tenniük. Az OBA a banknál lévő ügyféladatok alapján végzi automatikusan a kifizetéseket és arról személyre szóló értesítést küld a betétes Sberbanknál bejelentett állandó lakcímére, illetve székhelyére. Ezen túlmenően a kártalanítás módjáról, a kifizetések megkezdéséről az OBA a honlapján, a sajtóban közzétett, valamint a Sberbankban kifüggesztett közlemények útján tájékoztatja a betéteseket.

A Sberbank betéteseinek kártalanításával kapcsolatosan az OBA a következő napokban részletes tájékoztatást ad honlapján (www.oba.hu), valamint a Sberbank honlapján elhelyezett közleményekben.
 
További információ: 
Telefon: +36-1-999-9669
E-mail: sberbankinfo@oba.hu
Háttérinformáció:
•    Az Európai Unió területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett betéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. Az 1993 óta a betétesek szolgálatában álló OBA legfőbb feladata, hogy hitelintézet bezárása esetén az OBA felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat.
•    Az OBA a kártalanításra jogosult részére a befagyott betét tőke- és kamatösszege után személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 000 euróig, forintban fizet kártalanítást.
•    Az eddigi legnagyobb kártalanítási ügyében, 2015-ben az OBA a DRB bankcsoport 73 ezer betétesének fizetett 20 munkanapon belül 103 milliárd forintot. A kártalanítással kapcsolatos tapasztalatokat az OBA Fehér könyve tartalmazza, amely megtalálható az OBA honlapján (www.oba.hu).
•    Az OBA kártalanítás kifizetésének határideje 2021. január 1-jétől 10 munkanap.
•    2021. január 1-től az a betét minősül OBA által biztosítottnak, amelynek tulajdonosát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénynek (Pmt.) megfelelően azonosították.
•    Az OBA működését szabályozó rendelkezései alapján összeállított „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány az OBA honlapjáról letölthető: www.oba.hu .
•    Facebook: https://www.facebook.com/Betetvedelem/