Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Fizetési moratórium tájékoztatás

Tájékoztatás megjelenésének a dátuma: 2022.07.06

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton is tájékoztatjuk Ön(öke)t a fizetési moratóriummal kapcsolatos fontos változásokról. Kérjük, lehetőség szerint olvassák el figyelmesen és végig a tájékoztatást.

 


Fogyasztónak minősülő lakossági Ügyfeleinknek szóló rövid jogszabályi tájékoztatás:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. július 31-ig meghosszabbította azon Adós(ok) vonatkozásában, akik a fizetési moratóriumot 2021. november 1-jét követően annak igénybevételére jogosultak voltak. A hitelmoratóriumban november 1-jét követően részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei továbbá úgy módosultak, hogy amennyiben Ön 2022. június hónapban) él(t) a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában. A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.

 

 


Mikro- kis és középvállalati, valamint nagyvállalati Ügyfeleinknek szóló rövid jogszabályi tájékoztatás:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. július 31-ig meghosszabbította azon Adós(ok) vonatkozásában, akik a fizetési moratórium igénybevételére 2021. november 1-jét követően jogosultak voltak.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása 2022. június hónapban) él(t) a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában. A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.

 

 

 

A fizetési moratóriummal kapcsolatos főbb változások, összefoglalva:

 • a fizetési moratóriumot a jogalkotó 2022. július 31. napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbította;
 • 2022. augusztus 1-től kezdődően a fizetési moratóriumot csak az veheti igénybe, aki 2022. június hónapban igénybe veszi a fizetési moratóriumot, és kérelmet nyújt be az igénybevételre legkésőbb 2022. július 31-ig. nap végéig a Bank felé.

 

 

Részletes tájékoztatás – kérjük, hogy ezt is figyelmesen olvassa el!:

 

A Fizetési moratórium2 meghosszabbítása, 2022. december 31-ig - feltételekkel:

A 2021. január 1. napján kezdődött fizetési moratórium (a Fizetési moratórium 2., vagy a Moratórium 2.) időtartamát a jogalkotó meghosszabbította 2022. december 31. napjáig, azonban a meghosszabbítás nem vonatkozik minden adósra, csak azon adósokra, aki(k) 2022. júniusában éltek a fizetési moratóriummal, és megfelelnek  a jogszabály által meghatározott feltételnek (kérelem benyújtása).

 • Azaz, 2022. augusztus 1-jétől csak a Moratórium 2. kapcsán igénybevételről szóló nyilatkozatot tévő (kérelmet benyújtó) Ügyfeleink részére lesz elérhető a Moratórium 2.

 

Mikor van lehetőség nyilatkozat megtételére?

 • 2022. július 31-ig az arra jogosultaknak nyilatkoznia kell a Bank felé, ha 2022. augusztus 1-től élni kívánnak a Fizetési moratóriummal.

FIGYELEM! A nyilatkozattételi határidő jogvesztő, amely azt jelenti, hogy 2022. július 31-ét követően már semmilyen esetben nincsen lehetőség a nyilatkozat megtételére!

Az adós csak akkor tehet érvényes nyilatkozatot (nyújthat be érvényes kérelmet) a Bank felé, ha 2022. június hónapban a szerződése fizetési moratórium alatt állt.

 

Miről szól a nyilatkozat (kérelem)?

  • Nyilatkozat arról tehető, hogy 2022. augusztus 1-jét követően is élni kíván a fizetési moratóriummal
  • Nyilatkozat csak valamennyi, 2022. június hónapban moratóriumban lévő ügylet tekintetében együttesen tehető.

 

 

Figyelem! Kérjük, hogy amennyiben van olyan hitel- vagy kölcsönszerződése, amelyre vonatkozna a fizetési moratórium 2022. augusztus 1-től, de az adott szerződésre Ön mégsem kívánja igénybe venni a fizetési moratóriumot, azt lehetőség szerint minél előbb jelezze Bankunk felé.

Az ilyen bejelentésre lehetősége van a személyes nyilatkozattétel alkalmával a bankfiókban, illetve elektronikus úton tett nyilatkozattétel esetében a nyilatkozattételt követően a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül is.

 

 

 

 

Hol/milyen csatornákon nyilatkozhatnak ügyfeleink 2022. július 31-ig?

  •  Online vagy személyes (Bankfiókjainkban tett) nyilatkozattételre van lehetőség

Lakossági ügyfeleink részére:

  • Online csatornák:
   • a megfelelően kitöltött nyilatkozat elektronikus aláírásával (ún. AVDH aláírással, vagy amennyiben a nyilatkozattevő rendelkezik ilyennel, akkor minősített elektronikus aláírással). Figyelem! Az AVDH aláírás hitelesítéshez ügyfélkapu hozzáférésre van szükség!
    • nyilatkozatmintát itt találja
    • csak a pontosan, teljes körűen kitöltött nyilatkozatot van módunkban elfogadni;
    • AVDH aláírás hitelesítés készítéséhez a tájékoztatót itt találja
    • kitöltött nyilatkozatát az elektronikus (pl. AVDH) aláírás hitelesítés után kérjük, hogy először töltse le, majd a letöltött hitelesített dokumentumot küldje el e-mailen moratorium_nyilatkozat@sberbank.hu e-mail címre
    • amennyiben a nyilatkozat kitöltése, hitelesítése vagy beküldése kapcsán kérdése merülne fel, kérjük hívja a Sberbank Telebankot: +36-1-5-57-58-59
    • FIGYELEM! kizárólag a teljes körűen, megfelelő (pontos) adatokkal kitöltött, AVDH aláírás hitelesítéssel/minősített elektronikus aláírással ellátva 2022. július 31. nap végéig Bankunkhoz beérkezett nyilatkozatot áll módunkban elfogadni.
    • FIGYELEM! MINDEN ÜGYFELÜNKNEK!!! Fontos technikai kérés AVDH aláírás esetén!! Kérjük, hogy az AVDH aláírás hitelesítés használata esetén minden esetben a „Dokumentum letöltése” opciót válasszák ki, és a letöltött, AVDH-val hitelesített dokumentumot továbbítsák a Bank részére e-mailen keresztül.

 

Ha „Küldés e-mailben” opciót választja, és megad e-mail címet (e-mail címet Az elkészült dokumentum elérésének url-jét e-mailben is elküldheti tájékoztató szöveg alatt adhat meg), akkor kérjük, hogy minden esetben az Ön saját e-mail címét adja meg, majd ezt követően nyissa meg saját e-mail fiókját, és válassza a „HITELESÍTETT DOKUMENTUM LETÖLTÉSE” opciót. Ezt követően a letöltött – pdf vagy „asice” kiterjesztésű - dokumentumot továbbítsa e-mailen a Bank részére.

 

Kérjük, hogy SOHA NE a Bank e-mail címét adja meg a Küldés e-mailben” opció választásakor, mert a Bank e-mail címének a megadása nem eredményezi az Ön által aláírt nyilatkozat megküldését a Bank részére!!

FONTOS, hogy a Bank kizárólag a részére pdf formátumban továbbított (megküldött), vagy ún. „asice” kiterjesztéssel ellátott, de pdf formátumú dokumentumot tartalmazó, az Ügyfél e-mail címéről megküldött nyilatkozatokat fogadja el AVDH hitelesítéssel aláírt formában.

 

 

  • Személyes nyilatkozattétel
   • Bankfiókjainkban személyesen;

Mikro- Kis-középvállalati és Nagyvállalati ügyfeleink részére:

   • közvetlen kapcsolattartójukon keresztül
    • a megfelelően kitöltött nyilatkozat elektronikus aláírásával (ún. AVDH aláírással, vagy minősített elektronikus aláírással)
    • nyilatkozat mintát kapcsolattartója segítségével juttatjuk el Önhöz, a nyilatkozat mintát egyéni vállalkozók részére itt, vállalkozások részére pedig itt találja
    • AVDH aláírás hitelesítés készítéséhez a tájékoztatót itt találja
    • amennyiben a nyilatkozat kitöltése, hitelesítése vagy beküldése kapcsán kérdése merülne fel, kérjük hívja közvetlen kapcsolattartóját, illetve olvassa el és kérjük tartsa be a Lakossági Ügyfelekre vonatkozó tájékoztatás résznél írt, de minden Ügyfelünknek szóló „Fontos technikai kérés AVDH aláírás esetén!!” alponthoz írt tájékoztatást.

FIGYELEM! Fontos, hogy igénybevételi nyilatkozatot a vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője tehet!

 

További fontos szabályok a 2022. július 31-ét követő időszak tekintetében:

2022. július 31-jét követően kizárólag a Fizetési moratórium 2-ből történő kilépésre van lehetőség.

Az adós dönthet úgy, hogy csak egyik vagy másik, fizetési moratóriummal érintett szerződése vonatkozásában kezdeményezi a „kilépést”, azaz kezdi meg a szerződés szerinti törlesztést, de természetesen dönthet úgy is, hogy valamennyi szerződése vonatkozásában a továbbiakban vállalja a szerződés szerinti törlesztést. A „kilépést” követően azonban a fizetési moratórium újbóli igénybevételére az adott szerződés vonatkozásában már nem lesz újra lehetősége.

 

A korábbi tájékoztatások a fizetési moratóriummal kapcsolatosan az alábbi linken elérhetőek:
https://www.sberbank.hu/hu/alkalmazasok/hirek.html?newsId=0ebd59b4-2e8d-4e90-bb52-8e97a5733f71
 

Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”