Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

HITELTÖRLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ügyfeleink!
 

A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” képviseletében tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-74/2022. számú határozatával visszavonta a Sberbank Zrt. tevékenységi engedélyét, és kezdeményezte a hitelintézet végelszámolását.


Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy hitelszerződéssel érintett Ügyfeleink szerződésben foglalt fizetési kötelezettségüknek a Sberbank Zrt. „v.a.” végelszámolásától függetlenül a jövőben is a szerződéseikben rögzített határidőben kötelesek eleget tenni. 

 

A korábban használatos törlesztési módok az engedély visszavonására tekintettel a továbbiakban nem működnek, hiteltörlesztési kötelezettségüket ezentúl kizárólag banki átutalással, a Sberbank Zrt. „v.a.” nevén vezetett, alábbiakban megjelölt bankszámlaszámokra tudják teljesíteni a szerződéses devizanem szerint.

 

BANKSZÁMLASZÁMOK BELFÖLDI ÁTUTALÁSHOZ

 

Forint hitelek esetén:

 

Bankszámlaszám

Devizanem

10300002-13306634-00014902

HUF (magyar forint)

Egyéb devizahitelek esetén:

 

Bankszámlaszám

Devizanem

10300002-13306634-00014885

EUR (Euro)

10300002-13306634-00014029

CHF (svájci frank)

10300002-13306634-00014012

USD (USA dollár)

Átutalási információk:

 

Kedvezményezett neve:

Sberbank Zrt. „v.a.”

Kedvezményezett számlaszáma:

Számlaszám devizanem szerint (ld. fent)

Közlemény:

Ügyfélszám - Ügyfél neve - Hitelazonosító

(példa: 123456 - Minta Albert - 987654)

 

Kérjük, a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel ügyfélszámukat, nevüket és amennyiben rendelkezésre áll, hitelazonosítójukat is kötőjellel (-) elválasztva. Az ügyfélszám és hitelazonosító minden esetben 6 számjegyből áll. (példa: 123456 - Minta Albert - 987654) Amennyiben ügyfélszámuk vagy hitelazonosítójuk 0 (nulla) karakterrel kezdődik, kérjük, azzal együtt tüntessék fel az azonosítót. Hitelkártya törlesztés esetén a közleményben az azonosítókat követően kérjük, tüntesse fel a „hitelkártya” szót is. A közlemény rovat pontos kitöltése nagyban segíti az átutalások beazonosítását. 

  

BANKSZÁMLASZÁMOK KÜLFÖLDRŐL INDÍTOTT ÁTUTALÁSHOZ

 

Nemzetközi átutalás esetén az IBAN (International Bank Account Number) számlaszám segíti az átutalások helyes feldolgozását. Az IBAN számlaszám betűkből és számokból álló, nemzetközileg egységes felépítésű bankszámlaszám. Kérjük, hogy nemzetközi átutalás esetén ezt a számlaszámot használják az átutalás devizanemének megfelelően.

 

Bankszámlaszám (IBAN)

Devizanem

HU74 1030 0002 1330 6634 0001 4902

HUF (magyar forint)

HU48 1030 0002 1330 6634 0001 4885

EUR (Euro)

HU74 1030 0002 1330 6634 0001 4029

CHF (svájci frank)

HU48 1030 0002 1330 6634 0001 4012

USD (USA dollár)

Átutalási információk:

 

Kedvezményezett neve:

Sberbank Zrt. „v.a.”

Kedvezményezett számlaszáma:

IBAN számlaszám devizanem szerint (ld. fent)

Swift (BIC) kód:

MKKBHUHB

Kedvezményezett számlavezető bankja:

MKB Bank Nyrt.

Közlemény:

Ügyfélszám - Ügyfél neve - Hitelazonosító

(példa: 123456 - Minta Albert - 987654)

 

Kérjük, a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel ügyfélszámukat, nevüket és amennyiben rendelkezésre áll, hitelazonosítójukat is kötőjellel (-) elválasztva. Az ügyfélszám és hitelazonosító minden esetben 6 számjegyből áll. (példa: 123456 - Minta Albert - 987654) Amennyiben ügyfélszámuk vagy hitelazonosítójuk 0 (nulla) karakterrel kezdődik, kérjük, azzal együtt tüntessék fel az azonosítót. Hitelkártya törlesztés esetén a közleményben az azonosítókat követően kérjük, tüntesse fel a „hitelkártya” szót is. A közlemény rovat pontos kitöltése nagyban segíti az átutalások beazonosítását.  

 

Fentiekkel kapcsolatban felmerült kérdése esetén további segítséget kérhet telefonon Call Centerünktől (+36-1-5-57-58-59), vagy személyesen, nyitva lévő bankfiókjaink egyikében.


Tisztelettel:

 

Sberbank Magyarország Zrt. „végelszámolás alatt”
Pataki Péter végelszámoló