Lakossági ügyfelek
Ügyletek

Hiteltörlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás - nem az MBH Bankra átruházott ügyletek

Figyelem!

A jelen tájékoztatás NEM VONATKOZIK a korábban a Sberbank Magyarország Zrt.-vel (jelenleg: Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”; a továbbiakban úgyis, mint: a Sberbank) hitel- és/vagy kölcsönszerződést kötött azon Ügyfelekre, akiknek a hitel- és/vagy kölcsönszerződését a Sberbank, mint átadó (az „Átadó”) és az MBH Bank Nyrt. (korábbi elnevezéssel: MKB Bank Nyrt.), mint átvevő (az „Átvevő”) között 2022. május 26. napján létrejött átruházási megállapodás alapján, a Sberbank átruházta és az MBH Bank Nyrt. átvette, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a „Hpt.”) 17/A. § szerinti átruházás útján, 2022. augusztus 1. napi hatállyal. [Az átruházásról az Ügyfelek egyedi tájékoztatást kaptak.]

Az MBH Bank Nyrt.-re átruházással érintett hitel- és/vagy kölcsönszerződések esetében a törlesztési számlaszámról az alábbi linken találnak tájékoztatást: link

Tisztelt Ügyfeleink!


Amennyiben Ön(ök)nek olyan, NEM az MBH Bank Nyrt.-re átruházással érintett hitel- és/vagy kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettsége van a Sberbank felé, ez esetben annak törlesztése során a jelen tájékoztatásban szereplő törlesztési számlaszámokra szükséges teljesíteni, banki átutalással.
 

A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” képviseletében tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-74/2022. számú határozatával visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét, és kezdeményezte a hitelintézet végelszámolását.


Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Sberbank felé hitel-és/vagy kölcsönszerződésből eredően fennáló tartozással rendelkező Ügyfeleink szerződésben foglalt fizetési kötelezettségüknek a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” végelszámolásától függetlenül a tobábbra is a szerződéseikben rögzített határidőben kötelesek eleget tenni. 

 

A végelszámolás előtt használatos törlesztési módok a tevékenységi visszavonására tekintettel a nem működnek, hiteltörlesztési kötelezettségüket. Az adósok a végelszámoás elrendelését kővetően kizárólag banki átutalással, a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” nevén vezetett, alábbiakban megjelölt bankszámlaszámokra tudják és kötelesek teljesíteni a szerződéses devizanem szerint.

 

BANKSZÁMLASZÁMOK BELFÖLDI ÁTUTALÁSHOZ

FIGYELEM!!

SZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS!!!


Felhívjuk figyelmüket, hogy a végelszámolás megindítását követően a törlesztésre használt HUF számlaszám 2024.01.30. nappal megszüntetésre kerül, így amennyiben ezen dátumot követően is erre a számlaszámra utalnak, azt az utalási rendszer automatikusan visszautasítja, azaz az nem fog megérkezni a Sberbankhoz, melynek következtésben hitelükben késedelmes fizetés léphet fel!

Ezért kérjük Ön(öke)t, hogy lehetőség szerint már 2023. decemberétől kezdődően, de legkésőbb 2024. január 30-tól az alábbi számlaszámokra utalják a törlesztési kötelezettséget:

 

 

Forint hitelek esetén:

 

Bankszámlaszám

Devizanem

10300002-13306634-00034900

HUF (magyar forint)

Egyéb devizahitelek esetén:

 

Bankszámlaszám

Devizanem

10300002-13306634-00014885

EUR (Euro)

10300002-13306634-00014029

CHF (svájci frank)

10300002-13306634-00014012

USD (USA dollár)

Átutalási információk:

 

Kedvezményezett neve:

Sberbank Zrt. „v.a.”

Kedvezményezett számlaszáma:

Számlaszám devizanem szerint (ld. fent)

Közlemény:

Ügyfélszám - Ügyfél neve - Hitelazonosító

(példa: 123456 - Minta Albert - 987654)

 

Kérjük, a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel ügyfélszámukat, nevüket és amennyiben rendelkezésre áll, hitelazonosítójukat is kötőjellel (-) elválasztva. Az ügyfélszám és hitelazonosító minden esetben 6 számjegyből áll. (példa: 123456 - Minta Albert - 987654) Amennyiben ügyfélszámuk vagy hitelazonosítójuk 0 (nulla) karakterrel kezdődik, kérjük, azzal együtt tüntessék fel az azonosítót. Hitelkártya törlesztés esetén a közleményben az azonosítókat követően kérjük, tüntesse fel a „hitelkártya” szót is. A közlemény rovat pontos kitöltése nagyban segíti az átutalások beazonosítását. 

  

BANKSZÁMLASZÁMOK KÜLFÖLDRŐL INDÍTOTT ÁTUTALÁSHOZ

 

Nemzetközi átutalás esetén az IBAN (International Bank Account Number) számlaszám segíti az átutalások helyes feldolgozását. Az IBAN számlaszám betűkből és számokból álló, nemzetközileg egységes felépítésű bankszámlaszám. Kérjük, hogy nemzetközi átutalás esetén ezt a számlaszámot használják az átutalás devizanemének megfelelően.

 

Bankszámlaszám (IBAN)

Devizanem

HU30 1030 0002 1330 6634 0003 4900

HUF (magyar forint)

HU48 1030 0002 1330 6634 0001 4885

EUR (Euro)

HU74 1030 0002 1330 6634 0001 4029

CHF (svájci frank)

HU48 1030 0002 1330 6634 0001 4012

USD (USA dollár)

Átutalási információk:

 

Kedvezményezett neve:

Sberbank Zrt. „v.a.”

Kedvezményezett számlaszáma:

IBAN számlaszám devizanem szerint (ld. fent)

Swift (BIC) kód:

MKKBHUHB

Kedvezményezett számlavezető bankja:

MKB Bank Nyrt.

Közlemény:

Ügyfélszám - Ügyfél neve - Hitelazonosító

(példa: 123456 - Minta Albert - 987654)

 

Kérjük, a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel ügyfélszámukat, nevüket és amennyiben rendelkezésre áll, hitelazonosítójukat is kötőjellel (-) elválasztva. Az ügyfélszám és hitelazonosító minden esetben 6 számjegyből áll. (példa: 123456 - Minta Albert - 987654) Amennyiben ügyfélszámuk vagy hitelazonosítójuk 0 (nulla) karakterrel kezdődik, kérjük, azzal együtt tüntessék fel az azonosítót. Hitelkártya törlesztés esetén a közleményben az azonosítókat követően kérjük, tüntesse fel a „hitelkártya” szót is. A közlemény rovat pontos kitöltése nagyban segíti az átutalások beazonosítását.  

 

Fentiekkel kapcsolatban felmerült kérdése esetén további segítséget kérhet telefonon Call Centerünktől (+36-1-5-57-58-59), vagy személyesen, nyitva lévő bankfiókjaink egyikében.


Tisztelettel:

 

Sberbank Magyarország Zrt. „végelszámolás alatt”
Pataki Péter végelszámoló