Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Agrár fizetési moratórium tájékoztatás


Tájékoztatás megjelenésének a dátuma: 2022.09.06

 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Ezúton is tájékoztatjuk Ön(öke)t az ún. agrár fizetési moratóriummal kapcsolatos szabályokról. Kérjük, lehetőség szerint olvassák el figyelmesen és végig a tájékoztatást.  

Magánszemélyeknek, mikro- kis és középvállalati, valamint nagyvállalati Ügyfeleinknek szóló rövid jogszabályi tájékoztatás:
 
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít.
A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.
A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,
a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.
Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban vagy online formában. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.
 
 
A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a lentiekben részletes tájékoztatás található.

 

A fizetési moratóriummal kapcsolatos főbb szabályok, összefoglalva:  
    a fizetési moratóriumot az agrárvállalkozások vehetik igénybe;
    2022. szeptember 1-től kezdődően, a fizetési moratóriumot az az agrárvállalkozás veheti igénybe, amely kérelmet nyújt be az igénybevételre legkésőbb 2022. szeptember 15. nap végéig a Bank felé;
    az „agrár” fizetési moratórium 2023. december 31. napjáig tart.  
 

 

 
Részletes tájékoztatás – kérjük, hogy ezt is figyelmesen olvassa el!:
 

Az „agrár” fizetési moratórium igénybevétele, 2023. december 31-ig tartó időtartamra - feltételekkel:
Azon adósok élhetnek az ún. „agrár” fizetési moratóriummal, akik megfelelnek a jogszabály által meghatározott feltételnek (kérelem benyújtása, és nyilatkozattétel az igénybevételi feltételeknek megfelelésről).  

 • Azaz, csak az ún. „agrár” moratórium igénybevételéről szóló nyilatkozatot tévő (kérelmet benyújtó) agrárvállalkozás Ügyfeleink részére elérhető az „agrár” fizetési moratórium.  

 
Mikor van lehetőség nyilatkozat megtételére?

 •  2022. szeptember 15-ig az arra jogosultaknak nyilatkoznia kell a Bank felé, ha 2022. szeptember 1-től élni kívánnak az „agrár” fizetési moratóriummal.

FIGYELEM! A nyilatkozattételi határidő jogvesztő, amely azt jelenti, hogy 2022. szeptember 15-ét követően már semmilyen esetben nincsen lehetőség a nyilatkozat megtételére!  
 
Miről szól a nyilatkozat (kérelem)?

 • Nyilatkozat arról tehető, hogy 2022. szeptember 1-től az Ügyfél élni kíván az „agrár” fizetési moratóriummal;
 • A nyilatkozat alapján 2023. december 31-ig szóló időszakra vehető igénybe a fizetési moratórium,
 • Nyilatkozat csak valamennyi, az adós által igénybe vett olyan hitel- illetve kölcsönszerződés vonatkozásában együttesen tehető, amely hitel- illetve kölcsönszerződést a Bank folyósította és az 2022. augusztus 31. napján még fennállt.

 

Figyelem! Kérjük, hogy amennyiben van olyan hitel- vagy kölcsönszerződése, amelyre vonatkozna a fizetési moratórium 2022. szeptember 1-től, de az adott szerződésre Ön mégsem kívánja igénybe venni a fizetési moratóriumot, azt lehetőség szerint minél előbb jelezze Bankunk felé.
Az ilyen bejelentésre lehetősége van a személyes nyilatkozattétel alkalmával a bankfiókban, illetve elektronikus úton tett nyilatkozattétel esetében a nyilatkozattételt követően a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül is.  


Mely adós jogosult az „agrár” fizetési moratórium igénybevételére?
Az „agrár” fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,

 • növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy  
 • akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

 
 
Hol/milyen csatornákon nyilatkozhatnak 2022. szeptember 15-ig Ügyfeleink, illetve az MKB Bank Nyrt.-re átruházott szerződéssel rendelkező olyan Ügyfelek, akinek a hitel- illetve kölcsönszerződését a Bank függő ügynökként tartja nyilván?

 • Online vagy személyes (Bankfiókjainkban tett) nyilatkozattételre van lehetőség

Mikro- Kis-középvállalati és Nagyvállalati ügyfeleink részére:

 • Online csatornák:
  • közvetlen kapcsolattartójukon keresztül
  • a megfelelően kitöltött nyilatkozat elektronikus aláírásával (ún. AVDH aláírással, vagy amennyiben a nyilatkozattevő rendelkezik ilyennel, akkor minősített elektronikus aláírással). Figyelem! Az AVDH aláírás hitelesítéshez ügyfélkapu hozzáférésre van szükség!
  • nyilatkozat mintát kapcsolattartója segítségével juttatjuk el Önhöz, illetve a nyilatkozat mintát itt és itt is megtalálja
  • AVDH aláírás hitelesítés készítéséhez a tájékoztatót itt találja
  • amennyiben a nyilatkozat kitöltése, hitelesítése vagy beküldése kapcsán kérdése merülne fel, kérjük hívja közvetlen kapcsolattartóját, illetve olvassa el és kérjük tartsa be az alábbi tájékoztatást:  
  • FIGYELEM! kizárólag a teljes körűen, megfelelő (pontos) adatokkal kitöltött, AVDH aláírás hitelesítéssel/minősített elektronikus aláírással ellátva 2022. szeptember 15. nap v égéig Bankunkhoz beérkezett nyilatkozatot áll módunkban elfogadni.  
  • FIGYELEM! MINDEN ÜGYFELÜNKNEK!!! Fontos technikai kérés AVDH aláírás esetén!! Kérjük, hogy az AVDH aláírás hitelesítés használata esetén minden esetben a „Dokumentum letöltése” opciót válasszák ki, és a letöltött, AVDH-val hitelesített dokumentumot továbbítsák a Bank részére e-mailen keresztül.  
  • Ha „Küldés e-mailben” opciót választja, és megad e-mail címet (e-mail címet „Az elkészült dokumentum elérésének url-jét e-mailben is elküldheti” tájékoztató szöveg alatt adhat meg), akkor kérjük, hogy minden esetben az Ön saját e-mail címét adja meg, majd ezt követően nyissa meg saját e-mail fiókját, és válassza a „HITELESÍTETT DOKUMENTUM LETÖLTÉSE” opciót. Ezt követően a letöltött – pdf vagy „asice” kiterjesztésű - dokumentumot továbbítsa e-mailen a Bank részére.
  • Kérjük, hogy SOHA NE a Bank e-mail címét adja meg a Küldés e-mailben” opció választásakor, mert a Bank e-mail címének a megadása nem eredményezi az Ön által aláírt nyilatkozat megküldését a Bank részére!!
  • FONTOS, hogy a Bank kizárólag a részére pdf formátumban továbbított (megküldött), vagy ún. „asice” kiterjesztéssel ellátott, de pdf formátumú dokumentumot tartalmazó, az Ügyfél e-mail címéről megküldött nyilatkozatokat fogadja el AVDH hitelesítéssel aláírt formában.
  • közvetlen kapcsolattartó helyett a letöltött hitelesített dokumentumot elküldheti e-mailen a moratorium_nyilatkozat@sberbank.hu e-mail címre is. Amennyiben a nyilatkozat kitöltése, hitelesítése vagy beküldése kapcsán kérdése merülne fel, kérjük hívja a Sberbank Telebankot: +36-1-5-57-58-59.  

 

 •     Személyes nyilatkozattétel
  •   Bankfiókjainkban személyesen.

 
FIGYELEM! Fontos, hogy igénybevételi nyilatkozatot a vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője tehet!
 
További fontos szabályok a 2022. szeptember 15-ét követő időszak tekintetében:
2022. szeptember 15-ét követően kizárólag az ún. „agrár” fizetési moratóriumból történő kilépésre van lehetőség.
Az adós dönthet úgy, hogy csak egyik vagy másik, fizetési moratóriummal érintett szerződése vonatkozásában kezdeményezi a „kilépést”, azaz kezdi meg a szerződés szerinti törlesztést, de természetesen dönthet úgy is, hogy valamennyi szerződése vonatkozásában a továbbiakban vállalja a szerződés szerinti törlesztést. A „kilépést” követően azonban a fizetési moratórium újbóli igénybevételére az adott szerződés vonatkozásában már nem lesz újra lehetősége.
 
 
Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”