Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Hiteltörlesztési Moratórium 2 tájékoztató


2021. január 1-jétől érvényes fizetés moratórium (a Moratórium 2) – általános tájékoztató
 

Tisztelt Ügyfeleink!

Fizetési moratórium 2 meghosszabbítása 2021. szeptember 30-ig

A 2021. január 1. napján kezdődött fizetési moratórium
(a Fizetési moratórium 2.) időtartamát a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet meghosszabbította 2021. szeptember 30. napjáig, így a fizetési moratórium alatt álló hitel- és/vagy kölcsönszerződéssel összefüggésben Ügyfeleinket 2021. szeptember 30-ig a Fizetési moratórium 2. igénybevételének időtartama alatt nem terheli fizetési kötelezettség.


A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton is tájékoztatja Önöket a 2021. január 1. napjától hatályos fizetési moratóriumra (a továbbiakban: a Moratórium 2) vonatkozó fő szabályokról.

A Moratórium 2. időtartama: 2021. január 1-től 2021. szeptember 30-ig tartó időszak.

A Moratórium 2. a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. A Moratórium 2-re automatikusan jogosult, aki ilyen szerződéssel rendelkezik.

A Moratórium 2 jogszabályi alapja az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: a Moratórium 2. Törvény).

 

I. MIÉRT a MORATÓRIUM 2. elnevezés?:

A 2020. március 19-én kezdődő fizetési moratórium 2020. december 31. napján véget ér. Ezt a fizetési moratóriumot tekintjük Moratórium 1.-nek.

A Moratórium 1. a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított hitel- és kölcsönszerződésre vonatkozik, automatikusan. Azaz, a Moratórium 1. esetében is bárki jogosult, aki ilyen szerződéssel rendelkezik.

A Moratórium 1 időszaka tehát 2020. december 31-én éjfélkor lezárul. A Moratórium 1.-ben részt vevő Ügyfeleinknek a Bank részletes elszámolást küld 2021. január folyamán.

 

II. MORATÓRIUM 2. - FŐ SZABÁLYOK:

 

A fogyasztó (lakossági) Ügyfelekre vonatkoznak a Moratórium 2. szabályai 2021 január 1-jétől?

IGEN. Mindazon lakossági (fogyasztó) Ügyfeleink jogosultak igénybe venni a Moratórium 2-t, akik a Moratórium 1 igénybevételére is jogosultak voltak.

 

A vállalkozásokra vonatkoznak a Moratórium 2 szabályai 2021. január 1-jétől?

IGEN, a Moratórium 2. szabályai a vállalkozásokra is vonatkoznak. Mindazon vállalkozások jogosultak igénybe venni a Moratórium 2-t, akik a Moratórium 1 igénybevételére jogosultak voltak.

Vállalkozások alatt értjük mind mikrovállalkozás Ügyfeleinket, mind a kis- és középvállalkozás, illetve nagyvállalati körbe tartozó Ügyfeleinket.

 

Kinek kell jelentkezni és hogyan lehet igénybe venni a Moratórium 2.-t?

Alapvetően 4 eset lehetséges:

1. Ha Ön részt vett a Moratórium 1.-ben, és részt kíván venni a Moratórium 2.-ben is, akkor nincsen teendője, az Ön szerződése továbbra is fizetési moratórium alatt marad.

2. Ha Ön korábban úgy döntött. hogy nem szeretne élni a Moratórium 1.-gyel („kilépett” a Moratórium 1-ből), azaz vállalta teljesíteni a fizetési kötelezettségeit, és továbbra is törleszteni kívánja a hitelét/kölcsönét, és nem szeretne élni a Moratórium 2.-vel sem, ez esetben nincsen teendője, a törlesztés a szerződésének megfelelően folytatódik.

 

3. Ha Ön 2020. decemberében megfizette a törlesztési kötelezettségét a Bank felé (vagy ha a szerződés szerinti utolsó 2020. évi fizetési kötelezettsége ezt megelőző valamely hónapban volt esedékes, akkor abban a hónapban törlesztett), azaz ekként nem vett részt a Moratórium 1-ben, és úgy dönt, hogy 2020. decemberét követően élni kíván a Moratórium 2-vel, akkor a Moratórium 2.-re vonatkozó igénybevételi szándékot

 • a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (Sberbank Telebank) keresztül, vagy
 • elektronikus úton, vagy
 • írásban

jeleznie kell a Bank felé.

 

4. Ha Ön 2020. decemberében részt vett a Moratórium 1-ben (azaz nem kívánta teljesíteni a fizetési kötelezettségeket), azonban 2021. január 1-jét követően úgy dönt, hogy nem kíván élni a Moratórium 2 lehetőségével, és újra teljesíteni kívánja a hitel/kölcsönszerződése szerinti fizetési kötelezettségeket, akkor ezen szándékát is kérjük, hogy jelezze a Bank felé („ki kíván lépni a Moratórium 2-ből”).

 • a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (Sberbank Telebank) keresztül, vagy
 • elektronikus úton, vagy
 • írásban

 

Érintett Ügyfeleink a nyilatkozatukat az alábbi csatornákon tehetik meg:

 • Telefonon a Sberbank Telebank: +36-1-5-57-58-59 hívásával;
 • a moratorium_erdeklodok@sberbank.hu e-mailcímre küldött e-mailben jelezve szándékukat kollégáink visszahívják érdeklődő Ügyfeleinket;
 • Bankfiókjainkban személyesen;
 • vállalkozás Ügyfeleink közvetlen kapcsolattartójukon keresztül.

 

Kérjük, amennyiben módja van rá, elsődlegesen valamelyik elektronikus csatornát így a telefonos ügyfélszolgálatunkat válassza a koronavírus-világjárvány miatt szükséges védelmi intézkedések betartása érdekében.

 

Mit jelent a Moratórium 2.?

A Moratórium 2. sok tekintetben hasonló a Moratórium 1.-hez, így az alábbiak tekintetében is:

 • Az adós a 2020. március 18-ig folyósított hitel- és/vagy kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére a Moratórium 2. ideje alatt is fizetési haladékot kap.
 • Moratórium 2. lejártát követően azonban újra fizetnie kell, a moratórium alatt meg nem fizetett kamat és díj pedig egyenletesen kerül elosztásra a törlesztőrészleteivel úgy, hogy a havi/negyedéves fizetési kötelezettsége ne legyen magasabb, mint a moratórium előtt, ami a futamidőnek a moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával biztosítható.
 • Ez azonban azt jelenti, hogy Ön tovább fogja fizetni a törlesztőrészleteit, mint az eredeti szerződés szerint fizette volna, és tovább annál, mint ahogyan a futamidő a Moratórium 1. következtében meghosszabbodott.
 • Ha nincs fizetési nehézsége és nem szeretné, hogy az ügylete lejárata hosszabb legyen, akkor érdemes lehet megfontolni, hogy nem veszi igénybe a fizetési moratóriumot akkor sem, ha jogosult rá.
 • Ha mégis igénybe vette, azonban később ki szeretne lépni a Moratórium 2.-ből, a kilépésre Önnek lehetősége van valamennyi, Bankunknál fennálló hitele vagy kölcsöne tekintetében, vagy csak az egyes, Ön által megjelölt hitel- vagy kölcsönszerződése tekintetében is.
 • A Moratórium 2. esetében már a Moratórium 1. következtében meghosszabbodott lejárat (újbóli) meghosszabbodására fog sor kerülni.
 • A Moratórium 2 lejáratakor a módosulás során a Bank a Moratórium 1 lejáratát követően megállapított fizetési kötelezettségeket fogja tudni alapul venni. 
 • Ön 2021. szeptember 30. napjáig bármikor dönthet úgy, hogy él a Moratórium 2 –vel.

 

Mi történik 2021. január 1-jén, ha nem kívánja igénybe venni a Moratórium 2-t, de 2020 december 31-ig a Moratórium 1 vonatkozott az Ön szerződésére?

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy 2020. december 31. napján a Moratórium 1 véget ér.

Ha Ön úgy dönt, hogy annak lejáratát követően, 2021. január hónaptól kezdődően Ön nem kíván élni a Moratórium 2-vel, ezt jeleznie kell a Bank felé – javasoljuk telefonos ügyfélszolgálatunk megkeresését- , és a Szerződés szerinti fizetési kötelezettsége folytatódik.

Önnek a Moratórium 1. ideje alatt felhalmozódott kamatokat és díjakat részletekben kell megfizetnie a Bank felé a hátralévő futamidőben esedékes fizetési kötelezettségekkel együtt. Ezek mértékéről Bankunk tájékoztatni fogja Önt.

A Moratórium 1-ben részt vevő Ügyfeleinknek a Bank részletes elszámolást küld 2021. január folyamán.

 

Mi történik, amennyiben Ön nem jogosult a Moratórium 2-re, de fizetési nehézsége adódik?

Ön hitelfelmondási tilalom alá esik, amennyiben az Ön hitel- és/vagy kölcsönszerződése vonatkozásában teljesülnek a Moratórium 2 törvény által meghatározott feltételek.

A 2020. március 18. napjáig folyósított, fennálló hitel- és/vagy kölcsönszerződéssel rendelkező adósok vonatkozásában, a Moratórium 2 törvény értelmében a Bank az adóssal kötött szerződést az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2021. szeptember 30. napjáig felmondással nem szüntetheti meg (ezt jelenti a hitelfelmondási tilalom).

Ha Ön a törlesztőrészletének a megfizetésével késedelembe esik, kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot.

 

Amennyiben Ön úgy látja, hogy a Moratórium 2 időszakának a lejáratát követően, előre láthatóan fizetési nehézségei adódhatnak, kérjük és javasoljuk, hogy mielőbb keresse fel Bankunkat annak érdekében, hogy közös megoldási lehetőségeket (átmeneti időre szóló vagy tartósabb fizetési könnyítési lehetőségeket) keressünk az Ön fizetőképességének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében.

Önnek lehetősége van arra, hogy Bankunk munkatársával közösen át tudja tekinteni a pénzügyi helyzetét, és annak alapján Bankunk személyre szabott fizetéskönnyítési lehetőséget, avagy más, fenntartható megoldást tud ajánlani Önnek.

Várható fizetési nehézség esetében kérjük, hogy Bankunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye föl a kapcsolatot:

 • telefonon a +36 -1/411-4224 telefonszámon, vagy
 • elektronikus levélben (e-mail) az atutemezes@sberbank.hu e-mail címen. 
Üdvözlettel:
Sberbank Magyarország Zrt.