Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Tájékoztatás LIBOR kamatláb megszűnéséről

Tájékoztatás LIBOR kamatláb megszűnéséről

 

 

A bank a fogyasztónak* minősülő ügyfeleit  a következőkről tájékoztatja:

 

A hitel-és betéti ügyletek kamatának meghatározásához használt LIBOR kamatláb az angol pénzügyi felügyelet, FCA (Financial Conduct Authority) döntése alapján  2021.december 31. napjáig kivezetésre kerül.**

A fogyasztónak a bankkal kötött hitel-és betétszerződésében alkalmazott LIBOR kamatláb – a megszűnése időpontjától kezdődően –  nem lesz alkalmazható.

Folyamatban van az Európai Bizottság rendelet alkotása arról, hogy a megszűnő LIBOR kamatlábakra vonatkozó kamatmeghatározások helyett milyen feltételekkel (tartalommal) ,mely referencia-kamatmeghatározásokat kell vagy lehet majd a jövőben alkalmazni.

A fentiekre tekintettel a bank az Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) fogja olyan rendelkezésekkel módosítani, amelyek lehetővé teszik a fogyasztó adott hitel- vagy betétszerződése vonatkozásában alkalmazandó referencia-kamatláb meghatározását a LIBOR kamatláb megszűnése időpontjától kezdődően.

A fogyasztónak a bankkal kötött adott hitel- és/vagy betétszerződése – a kamatláb meghatározás vonatkozásában – az ÁSZF hivatkozott rendelkezései szerint fog módosulni.

A fentiekkel összefüggésben felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII.törvény 21./C § alapján, ha a jelzáloghitel-szerződés olyan pénznemre vonatkozik, amelyet annak igénylése időpontjában idegen pénznemnek kell tekinteni a fogyasztó  minden negyedév utolsó napjával kezdeményezheti a fennálló pénztartozás pénznemének a módosítását.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fogyasztó: a Bank azon természetes személy Ügyfele, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső célok érdekében veszi igénybe a Bank szolgáltatásait, illetve a Bank szolgáltatásaival kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció vagy ajánlat címzettje.

**USD LIBOR esetében csak az 1 hetes és a 2 hónapos szűnik meg, a többi USD LIBOR kamatláb csak 2023 június 30. napján szűnik meg.