Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Hiteltörlesztési moratórium - Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések
Moratórium 1 elszámolása / zárása

Bevezetés:
A 2020. március 19. napján kezdődő, és 2020. december 31-ig tartó fizetési moratórium a Fizetési moratórium 1., vagy Moratórium 1.
A 2021. január 1. napján kezdődő, és 2021. szeptember 30-ig tartó fizetési moratórium a Fizetési moratórium 2., vagy Moratórium 2.
Ahol általánosabb, olyan szabályról esik szó, ami mind a Fizetési moratórium 1.–re, mind a Fizetési moratórium 2.–re vonatkozik, ott általánosan fogalmazunk, és fizetési moratóriumot említünk (kis betűvel, sorszám megjelölése nélkül). 
Bank: a Sberbank Magyarország Zrt. 

 
 1. Gyűjtésre vonatkozó kérdések

  Kérdés: Mi történt a tőketartozásommal a moratórium alatt?
  Válasz: A fizetési moratórium alatt álló hitelek/kölcsönök esetében a tőke, kamat- és díjfizetésre fizetési haladék vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a fizetési moratórium időszaka alatt az Ön tőketartozásának összege nem csökken, akkor sem, ha a szerződés szerinti törlesztés esetében csökkennie kellene. (Ez alól kivétel, ha Ön tőkét is érintő előtörlesztést hajtott végre.) 
  A tőketartozást (és a fizetési moratórium alatt felhalmozott kamat- és díjtartozást) a fizetési moratóriumot követően időben elnyújtva kell megfizetnie, jogszabály által meghatározott módon (részletesebben: Miért nőtt meg a hitelem futamideje? )
  Példa: Az Ön tőketartozása a Moratórium 1. kezdetekor, azaz 2020.03.19-én 1 millió forint volt, ha az Ön ügylete a Moratórium 1. alatt végig, 2020. december 31-ig fizetési moratóriumban volt, akkor a Moratórium 1. végén az Ön tőketartozása továbbra is 1 millió forint. Erre a tőketartozásra a Moratórium 1. időszaka alatt az aktuális ügyleti kamat mértéke alapján számít fel a Bank kamatot (ez lesz a felhalmozódott/gyűjtött kamat).

  Kérdés: Miért gyűlt a kamatom a moratórium alatt? Mi történt a kamattal a moratórium alatt?
  Válasz: A fizetési moratórium alatt álló hitelek/kölcsönök esetében a tőke, kamat- és díjfizetésre fizetési haladék vonatkozik, ez azt jelenti, hogy a tartozás továbbra is kamatozik, amelyet fizetési moratórium lejárta után meg kell fizetni.
  A fizetési moratóriumi időszak alatt a tőketartozásra vonatkozóan továbbra is megtörténik az aktuális ügyleti kamat felszámítása. A fizetési moratórium alatt felszámított, de az adós által meg nem fizetett kamatokat a Bank gyűjtött, felhalmozott kamatként tartja nyilván, amelyet a jogszabályban meghatározott módon, a fizetési moratórium utáni időszak alatt (a módosult futamidő alatt), részletekben kell megfizetni, a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt.
  Példa: Ha az Ön tőketartozása a Moratórium 1. kezdetekor, azaz 2020.03.19-án 1 millió forint volt, ha az Ön ügylete a Moratórium 1. alatt végig, 2020. december 31-ig fizetési moratóriumban volt, akkor a Moratórium 1. végén az Ön tőketartozása továbbra is 1 millió forint. Erre a tőketartozásra a Moratórium 1. időszaka alatt az aktuális ügyleti kamat mértéke alapján számít fel a Bank kamatot (ez lesz a felhalmozódott/gyűjtött kamat).

  Kérdés: Miért ennyi kamatot kell fizetnem?
  Válasz: A fizetési moratórium alatt álló hitelek/kölcsönök esetében a tőke, kamat- és díjfizetésre fizetési haladék vonatkozik, ez azt jelenti, hogy a tőketartozás továbbra is kamatozik, amelyet fizetési moratórium lejárta után meg kell fizetni.
  A fizetési moratóriumi időszak alatti tőketartozásra vonatkozóan továbbra is megtörténik az aktuális ügyleti kamat felszámítása. A fizetési moratórium alatt is ugyanolyan módon számítja fel a Bank az ügyleti kamatot, mint a fizetési moratóriummal nem érintett időszak(ok) tekintetében, a tőketartozásra napi kamatszámítás szerint számít fel a Bank ügyleti kamatot.
  Példa: Ha az ön tőketartozása a Moratórium 1.kezdetétől (azaz 2020.03.19-től) 1 millió forint volt, és az éves ügyleti kamat mértéke 5%, akkor naponta 1 millió forint x 5% / 360, ekamatösszeget számítunk fel. Azazegy 30 napos hónapot figyelembe véve havonta átlag 4167 Ft-ot tesz ki a felszámított kamatösszege.

  Kérdés: Moratórium alatt járt volna le az ügyletem, miért kell az ezutáni időszakra is kamatot fizetnem?
  Válasz: A jogszabály alapján azon szerződések esetében, amelyek a Moratórium fennállása alatt lejáróak voltak, a szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodott, azaz jogszabály alapján módosult a lejárat. Önt kamatfizetési kötelezettség a Bank felé mindaddig terheli, ameddig a hitel- és / vagy kölcsönszerződésből eredően tőketartozása áll fenn a Bank felé. 
  Mivel tehát a jogszabály alapján a szerződés futamideje meghosszabbodott, és nem történt meg a tartozás visszafizetése, ezért Önt a tőketartozás teljes visszafizetéséig továbbra is kamatfizetési kötelezettség terheli a Bank felé. 
   A fizetési moratóriumi időszak alatt a tőketartozásra vonatkozóan továbbra is megtörténik az aktuális ügyleti kamat felszámítása. A fizetési moratórium alatt felszámított, de az adós által a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett kamatokat felhalmozódott/gyűjtött kamatként tartjuk nyilván, megfizetését a jogszabályban meghatározott módon a fizetési moratórium utáni időszak alatt (a módosult futamidő alatt), évente egyenlő részletekben lehet megfizetni a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt.
  Példa: Ha az Ön Moratórium 1-be lépett hitele/kölcsöne eredetileg 2020. október 31-én járt volna le eredetileg, akkor a moratórium jogszabály miatt a lejárat 2020. december 31-re módosult. A Moratórium 1. lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a Moratórium 1. alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat (és díjak) összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Ennek következtében a jogszabály alapján 2020. december 31-i lejárati dátum későbbi dátumra módosult (lásd: Miért nőtt meg a hitelem futamideje? ). Az 2020. október 31-től kezdődő moratórium végéig tartó időszak alatt az Ön tőketartozására az aktuális ügyleti kamat mértéke szerint kamatot számít fel a Bank.

   
 2. Új futamidőre vonatkozó kérdések

  Kérdés: Miért nőtt meg a hitelem futamideje?
  Válasz: A futamidő módosulását a fizetési moratórium szabályait meghatározó jogszabályok előírásai eredményezik. A cél az volt, hogy a fizetési moratóriumot követően Önnek a korábbi törlesztőrészletnél ne kelljen rendszeresen többet fizetnie (amellett, hogy a kamat változása hatással lehet a törlesztőrészlet összegére).
  Mivel a tőketartozás mértéke nem csökken a fizetési moratórium alatt, és a tartozás kamatozik, így a hiteltartozás és a felhalmozott kamatok (és díjak) visszafizetésére csak módosult, hosszabb futamidő mellett van lehetőség, ezért a jogszabályból fakadóan hosszabb lejáratúra módosul a fizetési moratóriummal érintett szerződés. 
  A futamidő módosulása tehát az alábbi tényezőkből fakad:
  •    a fizetési moratórium időszaka alatti fizetési kötelezettségek későbbre tolódása (fizetési haladék) miatt a futamidő módosul legalább a fizetési moratóriumban töltött idővel (a végig Moratórium 1-be lépett ügylet esetében tehát legalább 9,5 hónappal lesz hosszabb a futamidő),
  •    a fizetési moratórium időszaka alatt az esedékessé nem vált tőke, és a felhalmozódott/gyűjtött kamat és díj összegek miatt az Ön tartozása felhalmozódik, és fizetési moratórium végére magasabb összegű lesz a tartozása, mint a fizetési moratórium kezdetekor volt, de a korábbinál nem lehet nagyobb a törlesztőrészlet: ez csak olyan módon valósítható meg, ha a futamidő hosszabb lesz,
  •    bizonyos esetekben, a fizetési moratóriumtól függetlenül, a futamidő végére rendszeres törlesztő összeget meghaladó tőketartozás halmozódott fel, amelynek a visszafizetése azon, a jogszabály által elvárt feltétel mellett, hogy a fizetési moratóriumot követően Önnek a korábbi törlesztőrészletnél ne kelljen rendszeresen többet fizetnie, csak hosszabb futamidő esetén lehetséges.

  Amennyiben Ön inkább magasabb összegű törlesztés vállalásával, de korábban szeretné visszafizetni és lezárni a hitelügyletét, lehetősége van a Banknál szerződésmódosítást kezdeményezni, ezzel kapcsolatban lásd: Mit tegyek, ha szeretném előbb befejezni a hitelem?

  Kérdés: Miért nem csak annyi idővel nőtt a futamidőm, amennyit a moratóriumban töltöttem?
  Válasz: A futamidő ilyen mértékű módosulását a fizetési moratóriumot szabályozó jogszabály előírásai eredményezik. A fizetési moratórium alatt álló hitelek/kölcsönök esetében a tőke, kamat- és díjfizetésre fizetési haladék vonatkozik. Emellett, a jogalkotó célja az volt, hogy a fizetési moratóriumot követően Önnek a korábbi törlesztőrészletnél ne kelljen rendszeresen többet fizetnie (fontos tudnia ugyanakkor, hogy a kamat változása hatással lehet a törlesztőrészlet összegére).
  Mivel a tőketartozás mértéke nem csökken a fizetési moratórium alatt, és a tartozás kamatozik, így a hiteltartozás és a felhalmozott kamatok (és díjak) visszafizetésére csak módosult, hosszabb futamidő mellett van lehetőség, ezért a jogszabályból fakadóan hosszabb lejáratúra módosul a fizetési moratóriummal érintett szerződés.
  A Moratórium 1-et követően a rendszeresen fizetendő törlesztőrészlet mellett megjelenik a fizetési moratórium időtartama alatt felhalmozódott/gyűjtött kamat és díjak összege alapján kiszámított, a futamidő hátralévő részében részletekben megfizetendő, ún. „porlasztott” kamat és díjak [a továbbiakban: „Porlasztott” kamat és díjak] megfizetésének a kötelezettsége, amely a törlesztőrészlettel egyidejűleg esedékes. Ahhoz tehát, hogy Önnek a törlesztőrészletből, plusz a „Porlasztott” kamat és díjakból összetevődő fizetési kötelezettsége összesen a korábbi törlesztőrészletnél ne legyen magasabb, a korábbi törlesztőrészlet összegének csökkennie kell. (A törlesztőrészlethez hozzáadódik a „Porlasztott” kamat és díjak összege, és mind ezek együttes összege lesz annyi, mint a korábbi törlesztőrészlet volt). Az alacsonyabb ügyleti törlesztőrészlet eredményezi azt, hogy a csökkent összegű törlesztőrészlet mellett csak hosszabb futamidő alatt fog megvalósulni a tartozás visszafizetése. 
  Amennyiben Ön inkább magasabb összegű törlesztés vállalásával, de korábban szeretné visszafizetni és lezárni a hitelügyletét, lehetősége van a Banknál szerződésmódosítást kezdeményezni, ezzel kapcsolatban lásd: Mit tegyek, ha szeretném előbb befejezni a hitelem?

  Kérdés: Rövid időt töltöttem a moratóriumban, miért nőtt meg a futamidőm mégis ilyen sokat?
  Válasz: A futamidő ilyen mértékű módosulását a fizetési moratóriumot szabályozó jogszabály előírásai eredményezik. A fizetési moratórium alatt álló hitelek/kölcsönök esetében a tőke, kamat- és díjfizetésre fizetési haladék vonatkozik. Emellett, a jogalkotó célja az volt, hogy a fizetési moratóriumot követően Önnek a korábbi törlesztőrészletnél ne kelljen rendszeresen többet fizetnie (fontos tudnia ugyanakkor, hogy a kamat változása hatással lehet a törlesztőrészlet összegére).  
  Mivel a tőketartozás mértéke nem csökken a fizetési moratórium alatt, és a tartozás kamatozik, így a hiteltartozás és a felhalmozott kamatok (és díjak) visszafizetésére csak módosult, hosszabb futamidő mellett van lehetőség, ezért a jogszabályból fakadóan hosszabb lejáratúra módosul a fizetési moratóriummal érintett szerződés 
  A futamidő vártnál nagyobb kitolódását a fizetési moratóriumtól függetlenül, futamidő végére felhalmozódott tőketartozás is eredményezheti, amelynek a visszafizetése azon, a jogszabály által elvárt feltétel mellett, hogy a fizetési moratóriumot követően Önnek a korábbi törlesztőrészletnél ne kelljen rendszeresen többet fizetnie, csak a futamidő módosulása - hosszabb futamidő - esetén lehetséges.
  Amennyiben Ön inkább magasabb összegű törlesztés vállalásával, de korábban szeretné visszafizetni és lezárni a hitelügyletét, lehetősége van a Banknál szerződésmódosítást kezdeményezni, ezzel kapcsolatban lásd: Mit tegyek, ha szeretném előbb befejezni a hitelem?

  Kérdés: Tavaly járt volna le a moratóriumba lépett hitelem moratóriumban, miért nőtt meg a futamidőm mégis ilyen sokat?
  Válasz: A jogszabály alapján a Moratórium fennállása alatt lejáró Moratóriumba lépett szerződések esetében a szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodott, azaz jogszabály alapján módosult a lejárat. Önt kamatfizetési kötelezettség a Bank felé mindaddig terheli, ameddig a hitel- és / vagy kölcsönszerződésből eredően tőketartozása áll fenn a Bank felé. 
  Mivel tehát a jogszabály alapján a szerződés futamideje meghosszabbodott, és nem történt meg a tartozás visszafizetése, ezért Önt a tőketartozás teljes visszafizetéséig továbbra is kamatfizetési kötelezettség terheli a Bank felé. 
  A futamidő ezen futamidő változáson felüli további módosulását a fizetési moratóriumot szabályozó jogszabály előírásai eredményezik. A fizetési moratórium alatt álló hitelek/kölcsönök esetében a tőke, kamat- és díjfizetésre fizetési haladék vonatkozik, úgy hogy a fizetési moratóriumot követően Önnek a korábbi törlesztőrészletnél ne kelljen rendszeresen többet fizetnie (fontos tudnia ugyanakkor, hogy a kamat változása hatással lehet a törlesztőrészlet összegére). 
  Mivel a tőketartozás mértéke nem csökken a fizetési moratórium alatt, és a tartozás kamatozik, így a hiteltartozás és a felhalmozott kamatok (és díjak) visszafizetésére csak módosult, hosszabb futamidő mellett van lehetőség, ezért a jogszabályból fakadóan hosszabb lejáratúra módosul a fizetési moratóriummal érintett szerződés  
  A futamidő vártnál nagyobb kitolódását a fizetési moratóriumtól függetlenül, a futamidő végére felhalmozódott tőketartozás is eredményezheti, amelynek a visszafizetése azon, a jogszabály által elvárt feltétel mellett, hogy a fizetési moratóriumot követően Önnek a korábbi törlesztőrészletnél ne kelljen rendszeresen többet fizetnie, csak a futamidő módosulása - hosszabb futamidő - esetén lehetséges.
  Amennyiben Ön inkább magasabb összegű törlesztés vállalásával, de korábban szeretné visszafizetni és lezárni a hitelügyletét, lehetősége van a Banknál szerződésmódosítást kezdeményezni, ezzel kapcsolatban lásd: Mit tegyek, ha szeretném előbb befejezni a hitelem?

  Kérdés: Miért nem fizethetek többet, hogy ne nőjön meg a futamidőm?
  Válasz: A futamidő ilyen mértékű módosulását és a törlesztőrészletek módosított összegét a fizetési moratóriumot szabályozó jogszabály előírásai eredményezik. A fizetési moratórium alatt álló hitelek/kölcsönök esetében a tőke, kamat- és díjfizetésre fizetési haladék vonatkozik, úgy hogy a fizetési moratóriumot követően Önnek a korábbi törlesztőrészletnél ne kelljen rendszeresen többet fizetnie (fontos tudnia ugyanakkor, hogy a kamat változása hatással lehet a törlesztőrészlet összegére).
  Amennyiben Ön inkább magasabb összegű törlesztés vállalásával, de korábban szeretné visszafizetni és lezárni a hitelügyletét, lehetősége van a Banknál szerződésmódosítást kezdeményezni, ezzel kapcsolatban lásd: Mit tegyek, ha szeretném előbb befejezni a hitelem?

   
 3. Új törlesztőre vonatkozó kérdések

  Kérdés: Miért ennyi lett a hitelem törlesztőrészlete?
  Válasz: A törlesztőrészlet összege a jogszabály előírásai eredményeképpen az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletekhez képest nem emelkedik meg. Azaz, amennyiben Ön részt vesz a fizetési moratóriumban, amiatt nem kell a fizetési moratórium lejártát követően magasabb összegű törlesztőrészlettel számolnia. Fontos, hogy a kamat változása – a kamat esetleges emelkedése – ugyanakkor a törlesztőrészletek összegének az emelkedéséhez vezethet, de ez független a fizetési moratóriumtól. 

  A tőketartozás mértéke nem csökken a fizetési moratórium alatt, amennyiben Ön nem törleszt a Bank felé, és a tartozás kamatozik. Mivel a törlesztőrészlet nem emelkedik, ezért a hiteltartozás és a felhalmozott kamatok (és díjak) visszafizetésére módosult, hosszabb futamidő mellett van lehetőség, ezzel kapcsolatban lásd: [Miért nőtt meg a hitelem futamideje? ]. A törlesztőrészlet az alábbi tételekből áll:
  •    ügyleti tőketörlesztés összege: a rendszeres törlesztési kötelezettség összegéből a tőketartozás visszafizetésére szolgáló rész;
  •    ügyleti kamattörlesztés összege: rendszeres törlesztési kötelezettség összegéből a hitel-/kölcsön tőketartozására számított kamat megfizetésére szolgál
  •    porlasztott kamat összege: a Moratórium 1. alatt felhalmozódott kamattartozás rendszeres visszafizetésére szolgáló rész
  •    porlasztott díj összege: a Moratórium 1. alatt felhalmozódott díjtartozás visszafizetésére szolgáló rész.
  A jogszabály értelmében a fizetési moratóriumok lezárását (2020. december 31-ével a Moratórium 1. lezárását) követően, a fizetési kötelezettséget a Banknak olyan módon kellett megállapítania, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet, és (azaz plusz) a fizetési moratóriumok alatt keletkező, részletekben megfizetendő kamat és díjak (a porlasztott kamat és díjak) összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Ennek érdekében a futamidő is meghosszabbodik.
  Amennyiben Ön inkább magasabb összegű törlesztés vállalásával, de korábban szeretné visszafizetni és lezárni a hitelügyletét, lehetősége van a Banknál szerződésmódosítást kezdeményezni, ezzel kapcsolatban lásd: Mit tegyek, ha szeretném előbb befejezni a hitelem?


  Kérdés: Miért ennyi porlasztott kamatot / díjat kell fizetnem rendszeresen?
  Válasz: A jogszabály alapján, a fizetési moratóriumok lezárását (2020. december 31-ével a Moratórium 1. lezárását) követően, a fizetési kötelezettséget a Banknak az alábbi módon kellett megállapítania:
  •    az esedékessé váló törlesztőrészlet, és (azaz plusz) 
  •    a fizetési moratóriumok alatt keletkező, részletekben megfizetendő kamat és díjak (a porlasztott kamat és díjak) 
  összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Ennek érdekében a futamidő meghosszabbodik, úgy, hogy a módosított futamidő során a porlasztott kamat és porlasztott díj részletek, és az ügyleti törlesztés (törlesztőrészlet) összegek együttesen ne haladják meg az eredeti törlesztőrészlet nagyságát.
  A futamidő módosulással kapcsolatban lásd: Miért nőtt meg a hitelem futamideje?
  Amennyiben Ön inkább magasabb összegű törlesztés vállalásával, de korábban szeretné visszafizetni és lezárni a hitelügyletét, lehetősége van a Banknál szerződésmódosítást kezdeményezni, ezzel kapcsolatban lásd: Mit tegyek, ha szeretném előbb befejezni a hitelem?


  Kérdés: Hogyan számolták ki ezeket az összegeket?
  Válasz: A jogszabály alapján, a fizetési moratóriumok lezárását (2020. december 31-ével a Moratórium 1. lezárását) követően, a fizetési kötelezettséget a Banknak az alábbi módon kellett megállapítania:
  •    az esedékessé váló törlesztőrészlet, és (azaz plusz) 
  •    a fizetési moratóriumok alatt keletkező, részletekben megfizetendő kamat és díjak (a porlasztott kamat és díjak) 
  összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Ennek érdekében a futamidő meghosszabbodik, úgy, hogy a módosított futamidő során a porlasztott kamat és porlasztott díj részletek, és az ügyleti törlesztés (törlesztőrészlet) összegek együttesen ne haladják meg az eredeti törlesztőrészlet nagyságát. 
  A Moratórium 1. lezárása során a Bank a fenti elvek mentén számította ki a jogszabály alapján azt az új futamidőt, amely lehetővé teszi az ügyleti és gyűjtött tartozások visszafizetését.
  Amennyiben Ön inkább magasabb összegű törlesztés vállalásával, de korábban szeretné visszafizetni és lezárni a hitelügyletét, lehetősége van a Banknál szerződésmódosítást kezdeményezni, ezzel kapcsolatban lásd: Mit tegyek, ha szeretném előbb befejezni a hitelem?
  Példa: 


  Kérdés: Megnövekszik a hitelem törlesztőrészlete?
  Válasz: A fizetési moratóriumokat követően nem növekszik meg az Ön törlesztőrészlete, mert a jogszabály alapján, a fizetési moratóriumok lezárását (2020. december 31-ével a Moratórium 1. lezárását) követően, a fizetési kötelezettséget a Banknak az alábbi módon kellett megállapítania:
  •    az esedékessé váló törlesztőrészlet, és (azaz plusz) 
  •    a fizetési moratóriumok alatt keletkező, részletekben megfizetendő kamat és díjak (a porlasztott kamat és díjak) 
  összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Ennek érdekében a futamidő meghosszabbodik. 
  Ennek megfelelően járt el a Bank a Moratórium 1. lezárását követőfizetési kötelezettség meghatározásakor. Ugyanakkor, Amennyiben Ön igénybe veszi a Moratórium 2–t, ez esetben a Moratórium 1. lezárásakor meghatározott fizetési kötelezettségek terhelésére a Moratórium 2. időtartama alatt nem kerül sor.
  Amennyiben Ön inkább magasabb összegű törlesztés vállalásával, de korábban szeretné visszafizetni és lezárni a hitelügyletét, lehetősége van a Banknál szerződésmódosítást kezdeményezni, ezzel kapcsolatban lásd: Mit tegyek, ha szeretném előbb befejezni a hitelem?
 
 1. Módosítási lehetőségekre vonatkozó kérdések

  Kérdés: Mit tegyek, ha szeretném előbb befejezni a hitelem?
  Válasz: Amennyiben Ön inkább magasabb összegű törlesztés vállalásával, de korábban szeretné visszafizetni és lezárni a hitelügyletét, lehetősége van a Banknál szerződésmódosítást kezdeményezni. Ehhez, kérjük, jelezze erre vonatkozó szándékát fióki munkatársunknál, vagy hitelügyintézőjénél.

  Kérdés: Mit tegyek, ha többet szeretnék havonta visszafizetni?
  Válasz: Amennyiben Ön inkább magasabb összegű törlesztés vállalásával, de korábban szeretné visszafizetni és lezárni a hitelügyletét, lehetősége van a Banknál szerződésmódosítást kezdeményezni. Ehhez, kérjük, jelezze erre vonatkozó szándékát fióki munkatársunknál, vagy hitelügyintézőjénél.