Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Tájékoztató az Értékpapírszámla egyenleg online lekérdezéséhez (forrás: Magyar Nemzeti Bank honlap)


Értékpapírszámla adatok ellenőrzése a Magyar Nemzeti Bank honlapján

A 2001. évi CXX. tőkepiacról szóló törvény, mely 2016. január 1-vel kiegészült a 142/A. §-sal, lehetővé teszi a befektetési szolgáltatók ügyfelei számára, hogy az ügyfélszámláik adatait és értékpapírszámláik egyenlegét lekérdezzék és ellenőrizzék a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján.
A Sberbank Magyarország Zrt. (Bank) által készített értékpapír számlakivonaton feltüntetett egyenleg adatokat a Bank a tárgyhónapot követő 5. munkanapig adja át az MNB részére. Ezen számlaegyenlegeiket Ügyfeleink az átadást követő 5. munkanaptól a tárgyhónapot követő második hónapban az újabb havi egyenleg adatok elérhetővé tételéig tekinthetik meg.  A honlapon szereplő adattartalomnak egyezőséget kell mutatnia a Bank által az ügyfél részére küldött számlaértesítőben szereplő adatokkal. Amennyiben észrevétele van az online kimu­tatásban szereplő információk és az egyéb kimutatásban szereplő információk elté­résével kapcsolatban, az MNB online felületén az MNB munkáját segítő jelzést tehet a https://eszlaweb.mnb.hu/visszajelzo/ inter­netes címen, melyet név megadása nélkül is elküldhet. Az eltérés rendezéséhez azonban az értékpa­pírszámla-vezető befektetési szolgáltatónál (Bank) kell panaszt tennie.
 
Belépési azonosító és jelszó
 
Az MNB elektronikus felületére történő belépéshez az ügyfeleknek belépési azonosítóra és jelszóra van szüksége.  A belépési azonosító postai úton kerül kiküldésre, 3x8 számjegyű, mely a későbbiekben nem változtatható. Az azonosítóhoz tartozó érvényes jelszót az értékpapírszámlához kapcsolódó aktuális, havi számlakivonaton bocsájtjuk rendelkezésre. A jelszó számlánként (NORMÁL, TBSZ, NYESZ) eltérő, vagyis több számlával rendelkező ügyfeleink esetében minden számlához külön-külön jelszó tartozik. A jelszó az MNB rendeletnek (36/2015 (IX.24)) megfelelően minden hónapban változik és csak az adott havi egyenlegközlő lekérdezéséhez használható fel.
A belépési azonosító és a jelszó pótlására van lehetőség írásban Bankunk postacímére küldött levél útján, személyesen kapcsolattartójánál vagy telefonon, Sberbank Telebank szolgáltatás igénybevételével.
Tekintettel arra, hogy a belépési azonosító és a jelszó bizalmas, kezelése rendkívüli fontossággal bír, szeretnénk felhívni szíves figyelmét a belépési azonosító és jelszó biztonságos használatának szabályaira, különösen az alábbiakra:
-       Belépési azonosítóját és jelszavát kezelje bizalmasan, azokat ne hozza senki tudomására, ne jegyezze fel.
-   Javasoljuk, hogy belépési azonosítójának és jelszavának használatakor és általában az Internet használatakor számítógépe védelme érdekében a lehető legnagyobb gondossággal járjon el, az esetleges vírusfertőzésekkel, betörési kísérletekkel szemben védje számítógépét tűzfalakkal, víruskeresőkkel.
-     Lehetőség szerint tartózkodjon a belépési azonosító és a jelszó mások jelenlétében, illetve nyilvános helyen, sokak által közösen használt számítógépen történő használatától.
 
Magyar Nemzeti Bank elektronikus felülete

Az MNB honlapján az alábbi linken tájékozódhat az Értékpapírszámla online lekérdező alkalmazás használatáról.
https://www.mnb.hu/letoltes/00-extra-eszla-online.pdf
A következő linken pedig maga az Értékpapírszámla online lekérdező alkalmazás található.
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/befektetes-megtakaritas/ertekpapirszamla-online-lekerdezo-alkalmazas
Az MNB rendszerének alkalmazásával kapcsolatos technikai segítségnyújtást (bejelentkezés, program használat) a +36-1 550-1826 telefonszámon, illetve az eszla@1818.hu e-mail címen kérhet.