Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Esélyegyenlőségi Stratégia


A pénzügyi szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés előmozdítása a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) által kitűzött cél. A hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról szóló 22/2016. (VI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban úgyis, mint: az NGM rendelet vagy a 22/2016. NGM rendelet) hivatott meghatározni a szabályozási kereteket az egyenlő esélyű hozzáférés lehetősége elősegítéséhez a hitelintézetek, így a Bank által Magyarország területén végzett, a Hpt. 3. § (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységekre vonatkozóan. A Hpt. 283. §-a alapján a hitelintézet a mérete, tevékenységének jellege, nagysága és összetettsége arányában az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület (továbbiakban Igazgatóság) által elfogadott stratégiával kell rendelkezzen az általa nyújtott pénzügyi szolgáltatási szerződések fogyatékos személyek általi egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének elősegítéséhez.
Stratégiánk részét képezi, hogy a sérült emberek is zavartalanul intézhessék pénzügyeiket Bankunknál.
Az Esélyegyenlőségi Stratégia teljes szövege az alábbi címen érhető el: Esélyegyenlőségi Stratégia
Az egyes fikókokban elérhető szolgáltatások listája az alábbi címen érhető el: Szolgáltatási Térkép