Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Jogi nyilatkozat

A Sberbank Magyarország Zrt. weboldalait az alábbi feltételekkel bocsátja az Ön rendelkezésére:

A Sberbank Magyarország Zrt. weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalma folyamatosan frissítésre kerül, ennek ellenére sem áll módunkban az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére felelősséget vállalni. Fentebb leírt félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett, még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba bankunkkal. A Sberbank Magyarország Zrt. weboldalairól linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a Bank nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. A Sberbank Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából, vagy más hasonló okból erednek.
 

A szerzői jogok védelméről:

A Sberbank Magyarország Zrt. weboldalainak tartalma a Sberbank Magyarország Zrt. szerzői jogi védelme alatt állnak. Ennek megfelelően a Sberbank Magyarország Zrt. előzetes, írásos hozzájárulása szükséges a honlapok tartalmának bármely módon történő felhasználásához.
 

Személyes adatok védelme:

A Sberbank Magyarország Zrt. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, akik weboldalán keresztül kerülnek kapcsolatba vele. Azzal, hogy Ön bármely személyes adatát weboldalunkon keresztül (akár kérdőív, űrlap kitöltése útján, akár a honlapon feltüntetett emailben) a Sberbank Magyarország Zrt. rendelkezésére bocsátja, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatokat a Sberbank Magyarország Zrt. legfeljebb az adatrögzítéstől számított 8 évig termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási, marketing és kockázatelemzési célokra az alábbiak szerint kezelje: 

A Sberbank Magyarország Zrt. kijelenti, hogy az Ön által megadott személyes jellegű adatokat, azaz az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként - amennyiben Ön ügyfelünk, banktitokként - kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes. 

FIGYELEM! A Sberbank Magyarország Zrt. Ügyfeleitől semmilyen személyes azonosító adatokat nem kér e-mailen, vagy SMS-ben. Kérjük, ha ilyen esettel találákozik haladékltalanul értesítse a bankot az info@sberbank.hu címen, vagy a 06 1 5 57 58 59-es telefonszámon.

Amennyiben nyilatkozatait egyéb esetekben Bankunkhoz elektronikus úton továbbítja kérjük, hogy fordítson fokozott figyelmet arra, hogy azt a megfelelő címre és csak az ügylethez ténylegesen szükséges minimális tartalommal küldje meg!

Ha a honlap adatküldéssel összefüggő kérdőívéhez, űrlapjához kapcsolódó vagy email címre vonatkozó tartalma eltérően nem rendelkezik, a Sberbank Magyarország Zrt. jogosult arra, hogy az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási és kockázatelemzési célokra is felhasználja, aktuális ajánlataival Önt a feltüntetett e-mail vagy levelezési címen megkeresse, valamint jogosult az ilyen adatokat leányvállalatának vagy vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni.

 

Hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában előírt kötelezettségre, a Sberbank Magyarország Zrt. az alábbi adatszolgáltatást teszi közzé:

1. A szolgáltató cégneve: Sberbank Magyarország Zrt. 
2. A szolgáltató székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 
3. A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok:
  • levélcím: 1463 Budapest, Pf.:994.
  • telefonszám: 06 1 328 6666
  • telefax: 06 1 328 6660
  • elektronikus cím: info@sberbank.hu
  • honlap: www.sberbank.hu,
  • Telefonos ügyfélszolgálat (Sberbank Telebank): 06 1 5 57 58 59.

4. A szolgáltató nyilvántartásba vételi adatai: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041720. A szolgáltató hatósági engedélyezési adatai: Magyar Nemzeti Bank (MNB) 977/1997/F; 41.061/1998 és 41.061-2/1999. 
5. Fogyasztóvédelem: 
a szolgáltató a honlapján közzétett e-mail címen elektronikus úton is működtet ügyfélszolgálatot. 
6. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás ellenértékhez kötését és ellenértékét, valamint az ellenérték teljesítésének módját az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek tartalmazzák. 
7. Biztonság: 
a szolgáltató nemzetközileg is elismert adatvédelmi rendszert használ az adatok sérthetetlenségének biztosítására, ennek általános leírása a honlapon található. A felhasználók számára kockázatot jelentő tényezőket és az általuk megteendő óvintézkedéseket az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek tartalmazzák.


A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító számai:

A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító számai:

Sorszám Az adatkezelés megnevezése Nyilvántartási azonosító
1
Pénzügyi szolgáltatás
01646-0001
2
Kötelező adatszolgáltatás
01646-0002
3
Pénzügyi szolgáltatással összefüggő azonosítás
01646-0003
4
Önéletrajzi adatok nyilvántartás
01646-0004
5
DM levél küldése
 01646-0005
6
Pénzügyi szolgáltatás során hitelbírálat
01646-0006
7
Irattározás
 01646-0007
8
Pénzügyi szolgáltatás során keletkező bankszámlakivonatok elküldése
01646-0008
9
Pénzügyi szolgáltatás co-branded kártyák
 01646-0009
10
Követeléskezelés (Bp. Teve u. 1.)
 01646-0009
11
Követeléskezelés (Bp. Visegrádi u. 64.)
 01646-0010
12
Követeléskezelés (Bp. Gyakorló u. 36. I/3.)
01646-0012
13
Követeléskezelés (Bp.Csengery utca 45.)
 01646-0013