Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

A követeléskezelés menete

Tájékoztató a követeléskezelés menetéről lakossági, jelzáloghitellel rendelkező magánszemély ügyfelek részére

Bankunknál fizetési késedelembe esett Ügyfeleink az alábbi ábrán szemléltetett követeléskezelési folyamatba kerülnek:
 

Az egyes kezelési szakaszok rövid bemutatása:

  1. Korai behajtás: az első késedelmes naptól egészen a 90. késett napig jellemzően sms-ben, telefonon és postai levélben keressük a nem szerződés szerint teljesítő Ügyfeleket, majd sikeres kapcsolatfelvétel során tájékoztatjuk őket az elmaradás összegéről, időbeli fennállásáról és kérjük annak rendezését. Akik ezt nem képesek megtenni, ugyanakkor rendelkeznek rendszeres fizetőképességgel, hajlandósággal, pénzügyi elemzésre javasoljuk őket. A nem együttműködő Ügyfeleket tájékoztatjuk a nemfizetés várható következményeiről.
  2. Külső követeléskezelés: a nem elérhető, nem együttműködő Ügyfeleket 60, illetve 90 napra külső követeléskezelésre adjuk ki, melynek elsődleges célja az együttműködésre ösztönzés, hiszen csak ebben az esetben tudunk segítséget nyújtani bajbajutott Ügyfeleinknek.
  3. Pénzügyi elemzés / tanácsadás, áthidaló / részletfizetési lehetőségek (ezen belül Bankunk által kínált, illetve Állami konstrukciók): az együttműködő, rendszeres, havi teljesítőképességgel rendelkező Ügyfeleink számára ingyenes pénzügyi elemzés / tanácsadás keretében lehetőséget biztosítunk a fizetőképességük helyreállítására. Pozitív banki döntést követően pedig szerződésmódosítás keretében lehetőséget biztosítunk átmeneti könnyített törlesztéssel áthidalni az Ügyfél számára nehéz időszakot.
  4. Önkéntes ingatlanértékesítés támogatása: az együttműködő, ugyanakkor megfelelő fizetési képességgel nem rendelkező Ügyfeleink számára lehetőséget biztosítunk, hogy végrehajtási eljáráson kívül, saját hatáskörben értékesítsék a hitel biztosítékául szolgáló ingatlant.
  5. Jogérvényesítés: itt kerül közjegyző előtt felmondásra a kölcsönszerződés és indul meg a bírósági végrehajtási eljárás, melynek eredményeként a hitel biztosítékául felajánlott ingatlant, annak tulajdonosa elveszítheti. Mindaddig, amíg a hitel nem kerül felmondásra / nem indul meg a bírósági végrehajtási eljárás, lehetőség van áthidaló / részletfizetési megoldások igénylésére.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a fenti eljárás együttműködő adóst feltételezve került bemutatásra, a követelés jellege, az eljárás körülményei és az együttműködés elutasítása alapján fentiektől eltérő kezelési folyamat kerülhet alkalmazásra.

Példa: Adós egyáltalán nem elérhető, a külső követeléskezelő sem tudott kapcsolatba lépni vele és a Bankunk által kiküldött felszólító levelekre sem reagált, ekkor a 2. szakasz után az 5. szakasz következik.
 

Fontos: a pénzügyi elemzés / tanácsadás keretében megbeszéltek nem minősülnek indikatív ajánlatnak, valamint a beadott írásos fizetéskönnyítési kérelem nem jelenti annak automatikus elfogadását.