Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Az áthidaló és részletfizetési lehetőségekről

Fizetési nehézség esetén igényelhető áthidaló lehetőségek, részletfizetési lehetőségek lakossági, jelzáloghitellel rendelkező magánszemély ügyfelek részére
 

Milyen lehetőségekkel tudunk segíteni?

Bankunknál lehetőség van a lakossági Ügyfelek számára áthidaló – fizetéskönnyítési, illetve átütemezési – lehetőséget kérni. Fontos, hogy fizetési nehézség esetén azonnal cselekedjenek, hiszen minél gyorsabban lépnek, annál nagyobb esélyük van a megoldás megtalálására. Keresse fel Bankunk bármelyik fiókjában dolgozó kollégánkat és mondja el őszintén, hogy fizetési nehézségei vannak. Írásban jelezzék, hogy mi okozza a fizetési problémát (pl. munkahely elvesztése, betegség stb.). Bankunk az eljárás során figyelembe veszi az Önök együttműködését (vagy annak hiányát).

Ahogy a törlesztési problémák Ügyfelenként és családonként eltérőek, úgy e problémák kezelése is egyedi megoldást igényel. A többféle lehetőség közül a jelenlegi és várható családi jövedelmi helyzet alapján mindig egyénileg kell mérlegelni, hogy a fizetési nehézségekre mi jelentheti a legmegfelelőbb megoldási lehetőséget.
A megfontolt döntés előtt érdemes megismerni és egymással is összevetni a szóba jöhető lehetőségeket.

Bankunknál lehetőség van részt venni egy telefonos – Önöknek ingyenes – pénzügyi tanácsadáson, ahol felmérésre kerül az Önök pontos pénzügyi helyzete. A tanácsadás alapján tudunk segíteni Önöknek a pénzügyi helyzetüknek felmérésében és abban, hogy milyen megoldási lehetőségek közül választhatnak.

A fizetési nehézség optimális kezeléséhez szükséges annak felmérése, hogy miként változott meg az Önök anyagi helyzete. Ehhez gyűjtsék össze a bevételeiket és kiadásaikat (erre a kollégáinkkal történő beszélgetés során is szükség lesz):

 • Mekkora a család havi bevétele (itt minden jövedelmet vegyenek számításba)?
 • Mekkora a család havi rendszeres és nem rendszeres kiadása?
  • Kiadások fontossági sorrendbe helyezése.
  • Min érdemes spórolni?
 • Mekkora összeg hiányzik a havi költségvetéséből?
 • Családi, rokoni körben kinek a segítségére számíthatnak?
 • Tudnak-e szert tenni plusz bevételre (pl. másodállás)?
 • Mekkora összeget tudnak havi rendszerességgel hiteltörlesztésre fizetni?
 • Ellenőrizzék, hogy rendelkeznek-e élő, díjrendezett vagyonbiztosítással a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra.
 • Kombinált hitelek esetén, mivel a tőke rész helyett életbiztosítást, vagy lakáskassza megtakarítást szükséges fizetni (ezek megtakarítási célúak, melyből a megtakarítási rész kerül betörlesztésre a hiteltartozásra), ellenőrizzék, hogy élő szerződéssel rendelkeznek-e, ezen kívül, hogy van-e elmaradásuk benne. Ezeket az ERGO Életbiztosítónál, valamint a Fundamenta-Lakáskasszánál tudják ellenőrizni.

 

Mit tegyen Ön az áthidaló megoldás létrejöttéig?

Ha háztartási költségvetésük áttekintése alapján se tudják a teljes részletet kifizetni, fontos, hogy havonta rendszeresen fizessenek annyit, amennyit tudnak. Ezzel bizonyítják, hogy nehéz körülményeik mellett is együttműködnek, amely fontos szempont az áthidaló megoldásokról történő egyezség során. Adósságuk ezáltal lassabban nő, amely szintén növeli az áthidaló megállapodás valószínűségét.

 

Bankunk, valamint az Állam / jogszabály által kínált fizetéskönnyítő / részletfizetési konstrukciók

Bank által biztosított lehetőségek

A Bank az átmenetileg fizetésképtelenné vált és jelzáloghitellel rendelkező, lakossági ügyfelek részére az alábbi áthidaló módszereket teszi elérhetővé (pénzügyi tanácsadást követően, annak eredményétől függően):

1. Lejárt tartozás tőkésítése: a késedelmes, eddig meg nem fizetett tartozásokkal (tőke, kamat, késedelmi kamat) a hitel tőke részét növeljük, ami törlesztő részlet növekedést eredményezhet. Azon Ügyfeleinknek ajánljuk, akiknek anyagi helyzete időközben rendezetté vált, és már tudják fizetni az esetlegesen megemelkedő havi törlesztő részletet is.

Példa:

Ügyfél szerződésben rögzített havi törlesztési kötelezettsége 450,- CHF, ami 250,- Ft/CHF változtatlannak feltételezett árfolyammal számolva 112 500,- Ft összegnek felel meg havonta. Ügyfél balesetet szenvedett, a jelentős jövedelemcsökkenés és a kórházi kezelés költségei miatt a hitelét 6 hónapig egyáltalán nem tudta szerződése szerint fizetni, ezért 2 700,- CHF lejárt tartozása keletkezett, ami előzőek alapján 675 000,- forintnak felel meg. Ügyfél nem tudja sem egyösszegben, sem záros határidőn belül részletekben megfizetni a lejárt tartozást, viszont max. 130 000,- forintot tud hiteltörlesztésre fordítani havonta, ezért kéri a lejárt tartozás tőkésítését. Banki jóváhagyás után és a vonatkozó szerződésmódosítás megkötését, hatálybalépést követően a havi törlesztési kötelezettség 500,- CHF – 125 000,- Ft – lesz a hátralévő futamidő végéig.

1. ábra: példa a lejárt tartozás tőkésítésekor várható törlesztő részlet alakulására

2. A hitel eredeti futamidejének meghosszabbítása: a hitel lejárati dátuma időben későbbre kerül, melynek következtében a havi törlesztési kötelezettség csökken, azonban összességében nagyobb összeget kell visszafizetniük, hiszen a kamatterhek a meghosszabbított futamidőnek megfelelően változnak.

Példa:

1. pontban szereplő példánál maradva, azzal a változtatással, hogy Ügyfélnek nincs lejárt tartozása, csak időben jelezte, hogy fizetési nehézségei lesznek a közeljövőben, csökkennek a havi bevételei, így max. 100 000,- forintot tud hiteltörlesztésre fordítani havonta, ezért kéri a Bank segítségét. Az Ügyféllel közös egyeztetés eredményeként a futamidőhosszabbítás tűnik Ügyfél számára a legjobb megoldásnak. Banki jóváhagyás után és a vonatkozó szerződésmódosítás megkötését, hatálybalépést követően a havi törlesztési kötelezettség 390,- CHF – 97 500,- Ft – lesz a 60 hónappal megnövelt hátralévő futamidő végéig.

2. ábra: példa a hitel futamidejének meghosszabbítása esetén várható törlesztő részlet alakulására

3. Tőkefizetési moratórium: maximum 12 hónapos türelmi idő alatt a hitel törlesztő részletéből csak a kamat és kezelési költség megfizetése szükséges, a tőkerészé nem, ami viszont a türelmi idő lejártát követően megnöveli a havi törlesztő összegét.

Példa:

1. pontban szereplő példánál maradva, azzal a változtatással, hogy Ügyfélnek nincs lejárt tartozása, csak időben jelezte, hogy átmeneti fizetési nehézségei lesznek a közeljövőben, táppénz miatt csökkennek a havi bevételei, így a következő 12 hónapban max. 100 000,- forintot tud hiteltörlesztésre fordítani havonta, ezért kéri a Bank segítségét. Banki jóváhagyás után és a vonatkozó szerződésmódosítás megkötését, hatálybalépést követően 12 hónapon keresztül havi 370,- CHF – forintban 92 500,- Ft – törlesztési kötelezettsége lesz, majd a 12 hónap lejártát követően, amennyiben minden hónapban az elvárt összegben teljesített Ügyfél, 490,- CHF – 122 500,- Ft – lesz a havi törleszteni valója a hitel hátralévő futamideje alatt.

3. ábra: példa a tőkemoratórium esetén várható törlesztő részlet alakulására

4. Kedvezményes törlesztési időszak: A maximum 12 hónap kedvezményes időszak alatt az aktualizált és devizában nyilvántartott törlesztő-részlet meghatározott hányadának megfizetését vállalja az ügyfél. Ez az összeg legalább a kamat és kezelési költség mértékét el kell, hogy érje.

Példa:

1. pontban szereplő példánál maradva, azzal a változtatással, hogy Ügyfélnek nincs lejárt tartozása, csak időben jelezte, hogy átmeneti fizetési nehézségei lesznek a közeljövőben, táppénz miatt csökkennek a havi bevételei, így a következő 12 hónapban max. 105 000,- forintot tud hiteltörlesztésre fordítani havonta, ezért kéri a Bank segítségét. Banki jóváhagyás után és a vonatkozó szerződésmódosítás megkötését, hatálybalépést követően 12 hónapon keresztül havi 400,- CHF – forintban 100 000,- Ft – törlesztési kötelezettsége lesz, majd a 12 hónap lejártát követően, amennyiben minden hónapban az elvárt összegben teljesített Ügyfél, 475,- CHF – 118 750,- Ft – lesz a havi törleszteni valója a hitel hátralévő futamideje alatt.

4. ábra: példa a kedvezményes törlesztési időszak után várható törlesztő részlet alakulására

A fenti lehetőségek Ügyfél kérésére, azonban a Bank döntésétől függően, kombinálhatóak egymással, tehát pl. kérhető a lejárt tartozás tőkésítése, a futamidő meghosszabbítása és a tőkemoratórium együtt is. A kedvezmények esetében a havi törlesztő részlet újra meghatározásra kerül, továbbá felhívjuk a figyelmüket, hogy a kedvezményes törlesztési időszakot követően a törlesztő részletek összege a korábbihoz képest lényegesen megnövekedhet, ezért minden esetben kérje tanácsadójától a tájékoztató jellegű kalkulációt erre az időszakra vonatkozóan is.

Példa:

1. pontban szereplő példánál maradva, azzal a változtatással, hogy Ügyfél nem tudja sem egyösszegben, sem záros határidőn belül részletekben megfizetni a lejárt tartozást, valamint átmeneti fizetési nehézségei lesznek a közeljövőben, táppénz miatt csökkennek a havi bevételei, így a következő 6 hónapban max. 90 000,- forintot tud hiteltörlesztésre fordítani havonta, viszont utána nem tudja vállalni a megemelkedő havi törlesztő részlet megfizetését, ezért kéri a Bank segítségét. Az Ügyféllel közös egyeztetés eredményeként a lejárt tartozás tőkésítése, majd 6 hónapra kedvezményes törlesztési időszak biztosítása és 60 hónap futamidőhosszabbítás tűnik Ügyfél számára a legjobb megoldásnak. Banki jóváhagyás után és a vonatkozó szerződésmódosítás megkötését, hatálybalépést követően 6 hónapon keresztül havi 350,- CHF – forintban 87 500,- Ft – törlesztési kötelezettsége lesz, majd a 6 hónap lejártát követően, amennyiben minden hónapban az elvárt összegben teljesített Ügyfél, 410,- CHF – 102 500,- Ft – lesz a 60 hónappal megnövelt hátralévő futamidő végéig a havi törleszteni valója.

5. ábra: példa a lejárt tartozás tőkésítése, futamidő meghosszabbítása és kedvezményes törlesztési időszak kombinálása után várható törlesztő részlet alakulására

Tájékoztatjuk, hogy a szerződésmódosítás iránti kérelem benyújtása nem jelenti annak automatikus elfogadását. A pénzügyi tanácsadás részletes feltételeiről, illetve a Tisztelt Ügyfél egyedi esetében érvényesülő kondícióiról érdeklődjön bármely bankfiókunkban vagy honlapunkon!

Állami kezességvállalással érintett konstrukciók valamint az állami kamattámogatott kölcsönök esetén igénybe vehető kedvezményekről érdeklődjön Bankfiókjainkban vagy kapcsolattartójánál.

Állam / jogszabály által biztosított lehetőségek

 1. Előtörlesztés: a hitel részleges, vagy egyösszegben történő előtörlesztése (végtörlesztése).
 2. Lakáscélú jelzáloghitel futamidejének díjmentes meghosszabbítása: minimum 90 napos késedelem esetén a lakáscélú jelzáloghitellel rendelkezők írásban kezdeményezhetik hitelük futamidejének egyszeri, díjmentes, maximum 5 évvel történő meghosszabbítását. A Bank által biztosított lehetőségek résznél, fent szereplő 3. pontban leírtak, és az ott említett példa szemléltetik a várható törlesztő részlet alakulását.
 3. Devizanem-váltás: lehetőség van a folyósításkori devizanem (pl. svájci frank) forintra történő átváltására.

Fontos információ

Költségek, díjak

 • Önöknek meg kell fizetni a késedelemmel összefüggésben felmerülő valamennyi költséget. A késedelem elsődleges költsége a késedelmi kamat, amely a hitel felmondásáig a késedelmes tartozást terheli. Ez a kötelezettség a hitelszerződések részét képezi. Ennek mértékéről informálódhat a hirdetményeinkben, valamint a honlapunkon.
 • Amennyiben az áthidaló megállapodás következtében szerződésmódosítás szükséges, jelentős díjtétel lehet jelzáloghiteleknél a kapcsolódó közjegyzői díj, és a tulajdoni lap(ok) díja.
 • A Bank részéről áthidaló megoldás esetén szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

Fontos: a fenti példák tájékoztató jellegűek, nem minősülnek indikatív ajánlatnak, az Ön konkrét hitelére vonatkozó kalkulációt a pénzügyi tanácsadás során személyre szabottan készítjük el és tájékoztatjuk az eredményéről.

Hasznos címek

Állami konstrukciók

Jogszabályi feltételek teljesülése esetén lehetőség van a Banknál az állami konstrukciók igénybevételére. Bankunk tájékoztatja az aktuálisan rendelkezésre álló állami konstrukciókról, amelyekről részletes információkat kaphatnak a MNB honlapján.

Szociális segítség

Munkahelyük elvesztése, tartós egészségi probléma, fizetési nehézség esetén tájékozódjanak a rendelkezésre álló állami és önkormányzati szociális programokról! Részletes információt kaphatnak a helyi önkormányzatoknál és a megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjaiban.

Munkanélküliség esetén kapható álláskeresési támogatásról és szociális juttatásokról információt kaphatnak a megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjaitól. Az Önök lakóhelyéhez tartozó hivatal elérhetőségével kapcsolatban keressék a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

honlap: nfsz.munka.hu , www.munka.hu ,
telefon: +36 1 303 9300

Késedelem esetén rendelkezésre álló állami és intézményi konstrukciókról további információkat tudhatnak meg a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodákban. Az irodák az ország több vidéki városában rendelkezésre állnak, az irodák elérhetőségéről információt kaphatnak a MNB ügyfélszolgálatán (tel: 06-40-203-776), vagy a tanácsadó hálózat honlapján: www.penzugyifogyaszto.hu

A KHR-ben nyilvántartott adatokkal kapcsolatban érdeklődhetnek Bankunknál, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál:
Bankközi Informatikai Szolgáltató (BISZ) Zrt.
cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.,
honlap: www.bisz.hu
telefon: +36 1 421 250