Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2018.10.16.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága rendkívüli közgyűlést hív össze. A közgyűlés megtartásának helye: a Sberbank Magyarország Zrt. székhelye (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2018. október 31. (szerda) 10:00 óra. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2018. november 8. 10:00 órakor ugyanezen helyen kerül sor. Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1) A közgyűlés határozatképességének megállapítása

2) A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámlálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása

3) A napirend elfogadása

4) Határozathozatal Szabó Richard igazgatósági tag újraválasztásáról

5) Egyebek