Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2018.11.30.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága által 2018. november 29. napján (csütörtök) 10 óra 00 percre összehívott rendkívüli közgyűlés az alábbi határozatokat hozta (a határozatok lényegi tartalma összefoglalva):

1)    A Közgyűlés megállapította határozatképességét

2)    A Közgyűlés megválasztotta a közgyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét, szavazatszámlálóját, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjét 

3)    A Közgyűlés elfogadta a napirendet 

4)    A Közgyűlés elhatározta a Társaság alaptőkéjének felemelését egy darab 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény forgalomba hozatala útján

5)    A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának módosítását és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt