Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2020.04.14.


A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága közgyűlést hív össze. A közgyűlés megtartásának helye: a Sberbank Magyarország Zrt. székhelye (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2020. április 30. (csütörtök) 10:00 óra. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2020. május 5. 10:00 órakor ugyanezen helyen kerül sor. Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:
 
1) A közgyűlés határozatképességének megállapítása 
 
2) A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámlálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása 
 
3) A napirend elfogadása
 
4) Határozathozatal a 2019-es üzleti évre vonatkozó IFRS szerint elkészített éves beszámoló és üzleti jelentés elfogadásáról, amely a 2019. december 31. napjai időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének, az Audit Bizottság jelentésének és a Könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik és döntés a tárgyévi eredmény eredménytartalékba történő átvezetésről.
 
5) Határozathozatal a 2019-es üzleti évre vonatkozó IFRS szerint elkészített összevont (konszolidált) éves beszámoló és üzleti jelentés elfogadásáról, amely a 2019. december 31. napjai időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének, az Audit Bizottság jelentésének és a Könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik.
 
6) A Felügyelő Bizottság tagjainak és az Igazgatóság tagjainak mentesítése a 2019-es üzleti évre vonatkozóan 
 
7) A Könyvvizsgáló 2020. üzleti évre szóló megválasztása, honoráriumának meghatározása
 
8) A 2020. évi költségvetés és üzleti terv elfogadása
 
9) Egyebek