Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2019.03.01.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága rendkívüli közgyűlést hív össze. A közgyűlés megtartásának helye: a Sberbank Magyarország Zrt. székhelye (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2019. március 19. (kedd) 10:00 óra. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2019. március 26. 10:00 órakor ugyanezen helyen kerül sor. Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

  1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása
  2. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámlálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
  3. A napirend elfogadása
  4. Határozathozatal Alexander Witte, Sonja Sarközi, Michael Oberhummer, Halmos Kornél felügyelőbizottsági és auditbizottsági taggá történő megválasztásáról
  5. A Társaság Alapszabályának módosítása és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
  6. Egyebek