Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2018.05.23.


A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága által 2018. május 23. (szerda) 10 óra 00 percre összehívott éves rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta (a határozatok lényegi tartalma összefoglalva):

 1.  A Közgyűlés megállapította határozatképességét
 2.  A Közgyűlés megválasztotta a közgyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét, szavazatszámlálóját, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjét
 3.  A Közgyűlés elfogadta napirendjét
 4.  A Közgyűlés elfogadta a 2017-es üzleti évre vonatkozó Éves Beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) 2017. december 31-i időpontra az Igazgatóság jelentése, a Felügyelő Bizottság jelentése, az Audit Bizottság jelentése és a könyvvizsgáló jelentése alapján, illetve döntött az adózás utáni eredmény eredménytartalékba történő átvezetéséről
 5.  A Közgyűlés elfogadta a 2017-es üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolót 2017. december 31-i időpontra az Igazgatóság jelentése, a Felügyelő Bizottság jelentése, az Audit Bizottság jelentése és a könyvvizsgáló jelentése alapján
 6.  A Közgyűlés felmentvényt adott a Felügyelő Bizottság tagjainak és az Igazgatóság tagjainak a 2017-es üzleti évre vonatkozóan
 7.  A Könyvvizsgáló 2018. üzleti évre szóló megválasztása, honoráriumának meghatározása
 8.  A Közgyűlés elfogadta a 2018.évi költségvetést
 9.  A Közgyűlés megválasztotta dr. Fényi Zoltánt a Felügyelőbizottság tagjának
 10.  A Közgyűlés megválasztotta Bodnár Tibort a Felügyelőbizottság tagjának
 11.  A Közgyűlés megválasztotta Kalmár Bencét az Igazgatóság tagjának
 12.  A Közgyűlés új telephelyet létesít a 1088 Budapest, Rákóczi út 7. címen
 13.  A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának módosítását és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát