Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2019.05.13.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága közgyűlést hív össze. A közgyűlés megtartásának helye: a Sberbank Magyarország Zrt. székhelye (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2019. május 29. (szerda) 10:00 óra. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2019. június 5. 10:00 órakor ugyanezen helyen kerül sor. Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1)    A közgyűlés határozatképességének megállapítása
2) A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámlálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
3)    A napirend elfogadása
4)  Határozathozatal a 2018-as üzleti évre vonatkozó IFRS szerint elkészített éves beszámoló és üzleti jelentés elfogadásáról, amely a 2018. december 31-i időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének, az Audit Bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik és döntés a tárgyévi eredmény eredménytartalékba történő átvezetésről.
5)    Határozathozatal a 2018-as üzleti évre vonatkozó IFRS szerint elkészített összevont (konszolidált) éves beszámoló és üzleti jelentés elfogadásáról, amely a 2018. december 31-i időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének, az Audit Bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik
6)    A Felügyelő Bizottság tagjainak és az Igazgatóság tagjainak mentesítése a 2018-as üzleti évre vonatkozóan
7)    A könyvvizsgáló 2019. üzleti évre szóló megválasztása, honoráriumának meghatározása
8)    A 2019. évi költségvetés és üzleti terv elfogadása
9)    Határozathozatal Fodor Tamás igazgatósági tag újraválasztásáról
10)  Egyebek