Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2019.05.29.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága által 2019. május 29. (szerda) 10 óra 00 percre összehívott éves rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta (a határozatok lényegi tartalma összefoglalva):
1)    A Közgyűlés megállapította határozatképességét
2)   A Közgyűlés megválasztotta a közgyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét, szavazatszámlálóját, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjét
3)    A Közgyűlés elfogadta napirendjét
4)    A Közgyűlés elfogadta a 2018-as üzleti évre vonatkozó IFRS szerint elkészített éves beszámolót és üzleti jelentést és döntött a tárgyévi eredmény eredménytartalékba történő átvezetésről
5)  A Közgyűlés elfogadta a 2018-as üzleti évre vonatkozó IFRS szerint elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolót és üzleti jelentést
6)   A Közgyűlés felmentvényt adott a Felügyelőbizottság tagjainak és az Igazgatóság tagjainak a 2018-as üzleti évre vonatkozóan
7)   A Közgyűlés megválasztotta a könyvvizsgálót a 2019. üzleti évre vonatkozó éves és konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatára, valamint döntött a könyvvizsgáló honoráriumáról
8)    A Közgyűlés elfogadta a Bank 2019. évi költségvetését
9)    A Közgyűlés újraválasztotta Fodor Tamás urat az Igazgatóság tagjának