Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2019.08.16.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága közgyűlést hív össze. A közgyűlés megtartásának helye: a Sberbank Magyarország Zrt. székhelye (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2019. szeptember 4. (szerda) 10:00 óra. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2019. szeptember 11. 10:00 órakor ugyanezen helyen kerül sor. Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:
 
  1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása
  2. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámlálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
  3. A napirend elfogadása
  4. Határozathozatal a Társaság telephelyeiről
  5. Határozathozatal a Társaság Alapszabályának módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
  6. Egyebek