Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2018.03.19.


A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága rendkívüli közgyűlést hív össze. A közgyűlés megtartásának helye: a Sberbank Magyarország Zrt. telephelye (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2018. április 5. (csütörtök) 10:00 óra. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2018. április 10. 10:00 órakor ugyanezen helyen kerül sor. Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

  1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása
  2. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámlálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
  3. A napirend elfogadása
  4. Határozathozatal Gyöngyösy Éva igazgatósági tag újraválasztásáról
  5. Határozathozatal a társaság fióktelepeiről
  6. Határozathozatal a Társaság Alapszabályának módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról