Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2020.05.04.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága által 2020. április 30. (csütörtök) 10 óra 00 percre összehívott éves rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta (a határozatok lényegi tartalma összefoglalva):
 
  1. A Közgyűlés elfogadta a 2019-es üzleti évre vonatkozó IFRS szerint elkészített éves beszámolót és üzleti jelentést és döntött a tárgyévi eredmény eredménytartalékba történő átvezetésről
  2. A Közgyűlés elfogadta a 2019-es üzleti évre vonatkozó IFRS szerint elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolót és üzleti jelentést
  3. A Közgyűlés felmentvényt adott a Felügyelőbizottság tagjainak és az Igazgatóság tagjainak a 2019-es üzleti évre vonatkozóan
  4. A Közgyűlés megválasztotta a könyvvizsgálót a 2020. üzleti évre vonatkozó éves és konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatára, valamint döntött a könyvvizsgáló honoráriumáról
  5. A Közgyűlés elfogadta a Bank 2020. évi költségvetését