Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2021.08.09.


A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Közgyűlése írásbeli döntéshozatal keretében 2021. augusztus 09. napon az alábbi határozatokat hozta (a határozatok lényegi tartalma összefoglalva):

  1. A Közgyűlés új felügyelőbizottsági és auditbizotsági tag megválasztásáról határozott
  2.  A Közgyűlés elfogadta a Bank egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.