Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2018.05.07

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága rendkívüli közgyűlést hív össze. A közgyűlés megtartásának helye: a Sberbank Magyarország Zrt. székhelye (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2018. május 23. (csütörtök) 10:00 óra. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2018. április 28. 10:00 órakor ugyanezen helyen kerül sor. Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1)    A közgyűlés határozatképességének megállapítása
2)    A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámlálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
3)    A napirend elfogadása
4)    Határozathozatal a társaság fióktelepeiről Határozathozatal a 2017-es üzleti évre vonatkozó Éves Beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) mely a 2017. december 31-i időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének, az Audit Bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik és döntés a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő átvezetésről.
5)    Határozathozatal a 2017-es üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásáról, amely a 2017. december 31-i időpontra készített Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének, az Audit Bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása és megismerése alapján történik.
6)    A Felügyelő Bizottság tagjainak és az Igazgatóság tagjainak mentesítése a 2017-es üzleti évre vonatkozóan
7)    A könyvvizsgáló 2018. üzleti évre szóló megválasztása, honoráriumának meghatározása
8)    A 2018. évi költségvetés és üzleti terv elfogadása
9)    Határozathozatal Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról
10)    Határozathozatal Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról
11)    Határozathozatal Kalmár Bence igazgatósági tag újraválasztásáról
12)    Határozathozatal a Társaság telephelyeiről
13)    Határozathozatal a Társaság Alapszabályának módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
14)    Egyebek