Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfeleink!

Az alábbi oldalon a Sberbank Magyarország Zrt panaszkezeléssel kapcsolatos formanyomtatványai találhatóak.
További információkat érhet el a panaszkezeléssel kapcsolatban az
MNB honlapján.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság felállította a Rendelet szerinti online vitarendezési fórumot, mely 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.
A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.
A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Sberbank Magyarország Zrt-re és fogyasztónak minősülő ügyfeleire, amennyiben bármely, köztük létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.
Az online vitarendezési platform honlapja a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr;
Magyarország Nemzeti kapcsolattartó pontjának e-mail címe a következő: onlinevita@bkik.hu;

Sberbank Magyarország Zrt.

Panaszkezeléssel kapcsolatos formanyomtatványok