Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

A Sberbank Magyarország Zrt. nevében ezúton felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 2017.06.26-án hatályba lépett, melynek megfelelően szükséges az új szabályok szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése. E körben elengedhetetlen a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozat” valamint a „Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata” dokumentumok aktualizálása.

A törvény értelmében az ügyfélátvilágításra 2019.10.31-ig volt lehetőség.
Amennyiben az Ön vállalkozása esetében ez nem történt meg 2017.10.16-tól, akkor a Bank köteles megtagadni a Megbízásainak a teljesítését, így például bankkártyával sem tud fizetni, átutalásokat nem tud teljesíteni.

Az alábbi módon tudja pótolni:
  •  Töltse le az oldal alján található dokumentumok közül a Tényleges tulajdonosi nyilatkozat és (amennyiben szükséges) Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozatdokumentumo(ka)t, majd kitöltve és cégszerű aláírással ellátva személyesen adja át kollégánknak az                         ügyfél-átvilágítás során bármely bankfiókunkban.
  •  Fáradjon be bármelyik bankfiókunkba, és ott kollégáink kinyomtatják Önnek a szükséges dokumentumo(ka)t.

FONTOS! Nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult személy tehet, aki a banknál is a cég nevében eljáró személyként került lejelentésre.

Fontos tudnivalók a kitöltéshez:
•    A tényleges tulajdonos - amely csak természetes személy lehet - törvényi megfogalmazása és egyéb hasznos értelmezési segédletek találhatók a tényleges tulajdonosi nyilatkozat hátoldalán.
•    Két verzió nyomtatható mind a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozat” mind a „Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata” dokumentumokból, amely(ek)ből egy verziót szükséges kitölteni annak megfelelően, hogy önálló vagy együttes képviseleti jogosultság áll fenn a nyilatkozó vállalkozás esetében.
•    A „Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata” kizárólag abban az esetben (annak a természetes személynek a vonatkozásában)
töltendő, ha a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozat” 10. pontjában megjelölésre kerül, hogy az érintett természetes személy közszereplő.

Kérjük, segítse munkánkat a maradéktalan és szabályszerű ügyfélkiszolgálás valamint az Ön vállalkozása banki ügyleteinek teljeskörű biztonsága érdekében!

Köszönjük szíves együttműködését!

Sberbank Magyaroszág Zrt.

Mellékletek