Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Generali Spirit Abszolút Származtatott Befektetési Alap

Befektetés egy széleskörűen diverzifikkált forintos alapba

Generali Spirit Abszolút Származtatott Befektetési Alap
Long/short származtatott alapként rendkívül széles befektetési eszköztár
A bankbetéteknél és a hazai állampapíroknál magasabb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett
Piaci helyzettől függetlenül, emelkedő és eső piacon is van lehetőség hozam elérésére
Az Alap a világ állampapír, részvény, deviza, - és árupiacain keresi a befektetési lehetőségeket
Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, melyhez szigorú kockázatkezelés, jól diverzifikált portfólió elvárás tartozik
HUF befektetési lehetőség, ajánlott befektetési időtáv 3 év

Igénylési feltételek

Előzetes feltétel:

  • Értékpapír- és ügyfélszámla, valamint folyószámla megnyitása- a számlák megnyitásával egyidejűleg minimum 10.000.000 HUF, vagy azzal egyenértékű (MNB középárfolyamon számolva) deviza piaci értékű befektetés elhelyezése és fenntartása az értékpapírszámlán
  • Értékpapírszámla keretmegállapodás megkötésekor telefonos megbízásokra szóló nyilatkozat megadása

Magyar állampolgárok esetén bárki igényelheti, aki:

  • Betöltötte 18. életévét
  • Érvényes személyigazolvánnyal, új típúsú jogosítvánnyal vagy útlevéllel, illetve lakcímkártyával rendelkezik

Külföldi állampolgárok esetén:

  • Útlevéllel vagy személyigazolvánnyal, illetve magyarországi tartókodásra jogosító okmánnyal rendelkezik

Az alap befektetési politikájáról, költségeiről és lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az alap "Tájékoztatója és kezelési szabályzata" nevű dokumentumból, a kondíciókra vonatkozó hirdetményéből, valamint a Kiemelt Befektetői Információkból (KIID), amelyek megtalálhatók a Sberbank Magyarország Zrt. (ÁPTF tev.eng.sz.: 30/1998. - 41.061/1998. - 41.061-2/1999.) fiókjaiban, a Generali Alapkezelő Zrt. székhelyén, a www.sberbank.hu és a www.alapkezelo.hu internetes oldalakon. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a Generali Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.054/2000.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletekről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja. Az alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre.