Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Folyószámlahitelhez kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás

Jó érzés, hogy van rá fedezet

Folyószámlahitelhez kapcsolódó Hitel...
Védelem legalább 50%-os mértékű baleseti eredetű egészségkárosodás esetén
Segítség keresőképtelenség, regisztrált munkanélküliség vagy balesetből eredő kórházi kezelés esetén

Igényelhető szolgáltatási csomag és díja

Biztosítási csomag Biztosítási esemény Biztosítási szolgáltatás
Teljes csomag
 • Haláleset
 • legalább 50%-os mértékű baleseti eredetű egészségkárosodás
 • Keresőképtelenség
  a kockázatviselés tartama alatti 60 napot (önrész) meghaladó folyamatos keresőképtelenség és Magyarországon táppénzre való jogosultság szerzése
 • Munkanélküliség
  a kockázatviselés tartama alatti 60 napot (önrész) meghaladó folyamatos munkanélküliség, amely nem előbb, mint 90 nappal (várakozási idő) a biztosítotti jogviszony kezdete után következett be.
 • Baleseti kórházi ápolás
  A kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett, a Biztosított balesetből eredő, 5 egymást követő napot meghaladó, folyamatos, kórházban fekvőbetegként történő kezelés
  Önfoglalkoztatók, nyugdíjasok, álláskeresők részére fennálló fedezet munkanélküliségi szolgáltatás helyett.
A biztosítási esemény időpontjában fennálló aktuális tartozás, (lásd: Biztosítási Feltételek).
Önfoglalkoztatók, nyugdíjasok, álláskeresők részére fennálló fedezet munkanélküliségi szolgáltatás helyett.
Biztosítási díj A biztosítás díja az esedékességet megelőző hónap utolsó banki munkanapján nyilvántartott, havi záráskor fennálló kintlévőség 0,89%-a. Például amennyiben a felhasznált hitelkeret a vizsgált napon 0 Ft, akkor a biztosítás díja is 0 Ft, vagy például amennyiben a felhasznált hitelkeret a vizsgált napon 50.000 Ft, akkor a biztosítás díja 445 Ft.

Mikortól érvényes a biztosítási szolgáltatás?

A Biztosító kockázatviselésének kezdete:

 • Amennyiben a Biztosított a Biztosítotti nyilatkozat megtételének időpontjában érvényes és hatályos folyószámlával és hozzá kapcsolódó folyószámla-hitelszerződéssel vagy kölcsönkártyaszerződéssel rendelkezik a Banknál, az egyes biztosítási fedezet hatálya és a Biztosító kockázatviselése a Biztosítotti nyilatkozat megtétetelét követő naptári hónap első napján 0:00 órakor kezdődik. Ennek hiányában a folyószámlahitel-keret megnyitásának napját követő hónap első napján 0:00 órakor kezdődik.

Igénylési feltételek

Folyószámlahitel-kerethez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítást igényelhet:

 • Folyószámlahitel-keret igényléssel egyidejűleg hiteltanácsadójánál
 • Személyesen bármely Sberbank bankfiókban

Kárbejelentés

 • A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül (munkanélküliségi és keresőképtelenségi szolgáltatási igény esetében 75 napon belül) kell bejelenteni, ami megtehető személyesen a Biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, vagy a Biztosító (www.generali.hu) honlapjáról letöltött Szolgáltatási igénybejelentő pénzügyi intézmények termékeihez kapcsolódó személybiztosításokhoz című dokumentum kitöltésével (Karbejelentés/Élet-Egészség-Baleset Kárrendezési Tudnivalók/ Pénzügyi intézmények termékei) és a Biztosító 7602 Pécs Pf.: 888 címére, vagy elektronikusan a generali.hu@generali.com email címre illetve a 06-1-451-3857 faxszámra történő megküldésével.
  A biztosítási szolgáltatási igény bejelentéséhez a biztosítási Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány és a Feltételekben meghatározott dokumentumok csatolása szükséges. Amennyiben a biztosítási eseménnyel, annak bejelentésével kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, úgy hívja a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatát hétköznapokon 8 és 20 óra között a +36 1 452 3333 telefonszámon.
  Kárbejelentését a leggyorsabban a https://www.generali.hu/EletKarbejelento oldalon intézheti, a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, csatolja a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt is.
  A Biztosító felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosítotti jogviszony megléte nem mentesíti Önt a Bank felé fennálló, Hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése alól. Biztosítási esemény esetleges bekövetkezése esetén a mielőbbi teljesítés érdekében kérjük a szolgáltatási igény mielőbbi bejelentését és a Biztosítóval történő együttműködést.

 • Amennyiben bejelentését postán szeretné továbbítani, megteheti a következő címre: Generali Biztosító Zrt. 7602 Pécs, Pf.: 888.
  A Biztosítási szolgáltatással kapcsolatos kérdése esetén a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálata nyújt tájékoztatást a 06-1-452-3333-es telefonszámon. A Biztosító munkatársai munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között fogadják hívását. A Biztosító – a jogalap fennállása esetén - az igény elbíráláshoz szükséges valamennyi okmány beérkezését követő 15 napon belül teljesít a Bank részére. A Biztosító mindig írásban értesíti Önt az elbírálás eredményéről. Ön köteles a kölcsöntartozását mindaddig a Bank felé törleszteni, amíg a Biztosító a szolgáltatási igényről döntést nem hoz.

Főbb mentesülések és kizárások

A Biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha

 • a kockázatviselés első 5 évében bekövetkezett biztosítási esemény egy a kockázatviselés kezdetét megelőző 3 évben már meglévő betegség következménye
 • amennyiben a Biztosított a kockázatviselés kezdetétől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében hal meg
 • a káresemény veszélyes sportok (például: ejtőernyős ugrás, autóversenyzés), vagy kábítószeres, vagy alkoholos befolyásoltság következtében történik.
 • a munkaviszony a biztosítás első 90 napjában, vagy a próbaidő alatt, vagy a munkavállaló általi rendes felmondással szűnik meg
 • a 60 napot meg nem haladó keresőképtelenség, munkanélküliség esetén
   
 • A biztosítás részleteit, köztük a mentesüléseket és kizárásokat megtalálja a Biztosítási feltételekben.

 • Jelen rövidített tájékoztató a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza, a közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató nem minősül biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a Biztosítási Feltételekben talál. A Hitelfedezeti biztosítás igénylése opcionális, a folyószámlahitel-keret bírálatot nem befolyásolja.Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!

Fair számlacsomag

Fair számlacsomag

Méltányos, és az is marad. Számlaforgalmával arányos, átlátható kedvezményeket kínálunk, a fair play jegyében. Mert szerintünk csak így érdemes.

Tovább

Fair Adósságcsökkentő hitel

Fair Adósságcsökkentő hitel

Van, amiből érdemes minél többet beszerezni – az adósság nem ilyen. Csökkentse a Fair Adósságcsökkentő hitellel!

Tovább

Tartós Befektetési Számla

Tartós Befektetési Számla

Forduljon hozzánk, ha megtakarításaiból a legtöbbet szeretné kihozni. Legyen ez egy igazi, gyümölcsöző barátság kezdete!

Tovább

Sberbank Életbiztosítás

Sberbank Életbiztosítás

Kiszámítható segítség minden élethelyzetben.

Tovább