Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítás

Biztonságos háttér a mindennapokhoz

Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítás
Védelem legalább 50%-os mértékű baleseti eredetű egészségkárosodás esetén
Segítség keresőképtelenség, regisztrált munkanélküliség vagy balesetből eredő kórházi kezelés esetén
 

Termékjellemzők

 • Kedvező havi biztosítási díj
 • Halál, egészségkárosodás, munkanélküliség, keresőképtelenség és baleseti kórházi ápolás esetén a hitelkártya tartozás átvállalása (a biztosítási feltétel szerint)
 • Egyszerű és gyors igénylés a bankfiókban

 • A teljeskörű termékjellemzők megismeréséhez kérjük, tanulmányozza át a biztosítási feltételeket, amit itt talál.

Igényelhető szolgáltatási csomag és díja

Szolgáltatási csomag
Bármely okból bekövetkező halál esetére szóló szolgáltatás
69%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás (OEP rokkantság) esetére szóló szolgáltatás
Baleseti eredetű, 50%-ot elérő egészségkárosodás (rokkantság) esetére szóló szolgáltatás
Keresőképtelenségi szolgáltatás
Munkanélküliségi szolgáltatás
Baleseti eredetű kórházi ápolásra szóló szolgáltatás
A biztosítási szolgáltatási díj mértéke: A biztosítás díja az esedékességet megelőző hónap utolsó napján fennálló kintlévőség 1%-a. Ha például a felhasznált hitelkeret a vizsgált napon 0 Ft, akkor a biztosítás díja is 0 Ft. Ha a felhasznált hitelkeret a vizsgált napon 50 000 Ft, akkor a biztosítás díja 500 Ft.

 

Igénylési feltételek 

Hitelkártya hitelfedezeti biztosítást igényelhet:

 • Hitelkártya igényléssel egyidejűleg bármely Sberbank bankfiókban
 • Meglévő Sberbank hitelkártyája mellé személyesen bármely bankfiókunkban

Mikortól érvényes a biztosítási szolgáltatás?

A Biztosító kockázatviselésének kezdete:

 • amennyiben a biztosítás igénylése a hitelkártya igényléssel egyidőben történik, akkor a kockázatviselés kezdete a hitelszámla megnyílását követő 2. munkanapján 0:00 óra
 • amennyiben a biztosítás igénylése a hitelkártya igénylést követően írásban történik, akkor a kockázatviselés kezdete a Biztosított által aláírt Biztosítotti nyilatkozat bankhoz történő megérkezését követő 2. munkanapján 0:00 óra

Kárbejelentés

 • A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül (munkanélküliségi és keresőképtelenségi szolgáltatási igény esetében 75 napon belül) kell bejelenteni, ami megtehető személyesen a Biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, vagy a Biztosító (www.generali.hu) honlapjáról letöltött Szolgáltatási igénybejelentő pénzügyi intézmények termékeihez kapcsolódó személybiztosításokhoz című dokumentum kitöltésével (Karbejelentés/Élet-Egészség-Baleset Kárrendezési Tudnivalók/ Pénzügyi intézmények termékei) és a Biztosító 7602 Pécs Pf.: 888 címére, vagy elektronikusan a generali.hu@generali.com email címre illetve a 06-1-451-3857 faxszámra történő megküldésével.
  A biztosítási szolgáltatási igény bejelentéséhez a biztosítási Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány és a Feltételekben meghatározott dokumentumok csatolása szükséges. Amennyiben a biztosítási eseménnyel, annak bejelentésével kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, úgy hívja a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatát hétköznapokon 8 és 20 óra között a +36 1 452 3333 telefonszámon.
  Kárbejelentését a leggyorsabban a https://www.generali.hu/EletKarbejelento oldalon intézheti, a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, csatolja a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt is.
  A Biztosító felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosítotti jogviszony megléte nem mentesíti Önt a Bank felé fennálló, Hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése alól. Biztosítási esemény esetleges bekövetkezése esetén a mielőbbi teljesítés érdekében kérjük a szolgáltatási igény mielőbbi bejelentését és a Biztosítóval történő együttműködést.

Főbb mentesülések és kizárások

A Biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha

 • a bekövetkezett biztosítási esemény egy, a kockázatviselés kezdetét megelőző 3 évben már meglévő betegség következménye
 • amennyiben a Biztosított a kockázatviselés kezdetétől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében hal meg
 • a káresemény veszélyes sportok (például: ejtőernyős ugrás, autóversenyzés), vagy kábítószeres, vagy alkoholos befolyásoltság következtében történik.
 • a munkaviszony a biztosítás első 90 napjában, vagy a próbaidő alatt, vagy a munkavállaló általi rendes felmondással szűnik meg
 • a 60 napot meg nem haladó keresőképtelenség, munkanélküliség esetén

 • A biztosítás részleteit, köztük a mentesüléseket és kizárásokat megtalálja a Biztosítási feltételekben.
   
  Jelen rövidített tájékoztató a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza, a közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató nem minősül biztosítási ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a Biztosítási Feltételekben talál. A hitelfedezeti biztosítás igénylése opcionális, a hitelkártya bírálatot nem befolyásolja.Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!