Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Sberbank számlabiztosítás

Fix biztosítási díjak akár 70 éves korig
Megköthető folyószámla, személyi kölcsön, jelzáloghitel, vagy akár Babaváró Kölcsön mellé is
Védelem keresőképtelenség és munkanélküliség esetén
Védelmet nyújt családjának az Ön bármely okból bekövetkező halála esetén

Termékjellemzők

 • Kedvező havi fix biztosítási díj
 • Fix összegű havi szolgáltatás munkanélküliség és keresőképtelenség esetén*
 • Egészségkárosodás vagy halál esetén fix összegű, lépcsőzetesen csökkenő** szolgáltatási összeg, de legalább 5 millió Ft
 • Kölcsön- vagy hitelszerződés esetén az adósra és az adóstársra is megköthető
 • Egyszerű és gyors igénylés a bankfiókokban

 • *: A munkanélküliség vagy keresőképtelenség kezdetétől számított 60. nap elteltét követően;

  ** Amennyiben a biztosítási esemény a biztosítás kockázatviselésének kezdetéhez viszonyítva 3 éven belül következik be, akkor a Biztosítási összeg 10.000.000 Ft, 3 éven túl de 6 éven belül következik be, akkor a Biztosítási összeg 7.500.000 Ft, 6-ik év utolsó napjának 24. óráját követően, következik be, akkor a Biztosítási összeg 5.000.000 Ft.

  A teljeskörű termékjellemzők megismeréséhez kérjük, tanulmányozza át a biztosítási feltételeket, amit itt talál.

Igényelhető szolgáltatási csomag és díja

  Szolgáltatási csomag
 
Bármely okból bekövetkező halál esetére szóló szolgáltatás
 
Baleseti eredetű, 50%-ot elérő egészségkárosodás (rokkantság) esetére szóló szolgáltatás
 
Keresőképtelenségi szolgáltatás
 
Munkanélküliségi szolgáltatás
 
Baleseti eredetű kórházi ápolásra szóló szolgáltatás
A biztosítási szolgáltatási díj havonta:
3 490 Ft

Igénylési feltételek

Számlabiztosítást igényelhet:

 • Számlanyitáskor, kölcsön- vagy hiteligényléskor (a biztosítás létrejöttének feltétele a számla-, kölcsön- vagy hitelszerződés létrejötte) bármely Sberbank bankfiókban
 • Meglévő bankszámlája, kölcsöne vagy hitele mellé személyesen bármely Sberbank bankfiókban

Mikortól érvényes a biztosítási szolgáltatás?

A Biztosító kockázatviselésének kezdete:

 • amennyiben az igénylés a folyószámlára, kölcsönre vagy hitelre vonatkozó szerződés létrejötte előtt történt, akkor a kockázatviselés kezdete a szerződés létrejöttét követő hónap 1. napján 0:00 óra
 • amennyiben az igénylés a folyószámlára, kölcsönre vagy hitelre vonatkozó szerződés létrejötte után, írásban történt, akkor a kockázatviselés kezdete a Biztosított által aláírt Biztosítotti nyilatkozat Bankhoz történő megérkezését követő hónap 1. napján 0:00 óra
 • amennyiben az igénylés a folyószámlára, kölcsönre vagy hitelre vonatkozó szerződés létrejötte után, telefonon történt, akkor a kockázatviselés kezdete a Biztosított által tett szóbeli nyilatkozatot követő hónap 1. napján 0:00 óra.

Kárbejelentés

 • A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül (munkanélküliségi és keresőképtelenségi szolgáltatási igény esetében 75 napon belül) kell bejelenteni, ami megtehető személyesen a Biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, vagy a Biztosító (www.generali.hu) honlapjáról letöltött Szolgáltatási igénybejelentő pénzügyi intézmények termékeihez kapcsolódó személybiztosításokhoz című dokumentum kitöltésével (Karbejelentés/Élet-Egészség-Baleset Kárrendezési Tudnivalók/ Pénzügyi intézmények termékei) és a Biztosító 7602 Pécs Pf.: 888 címére, vagy elektronikusan a generali.hu@generali.com email címre illetve a 06-1-451-3857 faxszámra történő megküldésével.
  A biztosítási szolgáltatási igény bejelentéséhez a biztosítási Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány és a Feltételekben meghatározott dokumentumok csatolása szükséges. Amennyiben a biztosítási eseménnyel, annak bejelentésével kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, úgy hívja a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatát hétköznapokon 8 és 20 óra között a +36 1 452 3333 telefonszámon.
  Kárbejelentését a leggyorsabban a https://www.generali.hu/EletKarbejelento oldalon intézheti, a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, csatolja a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt is.
  A Biztosító felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosítotti jogviszony megléte nem mentesíti Önt a Bank felé fennálló, Hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése alól. Biztosítási esemény esetleges bekövetkezése esetén a mielőbbi teljesítés érdekében kérjük a szolgáltatási igény mielőbbi bejelentését és a Biztosítóval történő együttműködést.

A Biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha

A Biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha

 • a káresemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, egészségkárosodással (rokkantsággal)
 • a munkaviszony a biztosítás első 90 napjában, vagy a próbaidő alatt, vagy közös megegyezéssel szűnik meg
 • a 60 napot meg nem haladó keresőképtelenség, munkanélküliség esetén

 • A biztosítás részleteit, köztük a mentesüléseket és kizárásokat megtalálja a Biztosítási feltételekben.

  Jelen rövidített tájékoztató a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza, a közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató nem minősül biztosítási ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a Biztosítási Feltételekben talál. A hitelfedezeti biztosítás igénylése opcionális, a személyi kölcsön bírálatot nem befolyásolja.Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!