Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Sberbank számlabiztosítás

Fix biztosítási díjak akár 70 éves korig
Megköthető folyószámla, személyi kölcsön, jelzáloghitel, vagy akár Babaváró Kölcsön mellé is
Védelem keresőképtelenség és munkanélküliség esetén
Védelmet nyújt családjának az Ön bármely okból bekövetkező halála esetén

Termékjellemzők

 • Kedvező havi fix biztosítási díj
 • Fix összegű havi szolgáltatás munkanélküliség és keresőképtelenség esetén*
 • Egészségkárosodás vagy halál esetén fix összegű, lépcsőzetesen csökkenő** szolgáltatási összeg, de legalább 5 millió Ft
 • Kölcsön- vagy hitelszerződés esetén az adósra és az adóstársra is megköthető
 • Egyszerű és gyors igénylés a bankfiókokban

 • *: A munkanélküliség vagy keresőképtelenség kezdetétől számított 60. nap elteltét követően;

  ** Amennyiben a biztosítási esemény a biztosítás kockázatviselésének kezdetéhez viszonyítva 3 éven belül következik be, akkor a Biztosítási összeg 10.000.000 Ft, 3 éven túl de 6 éven belül következik be, akkor a Biztosítási összeg 7.500.000 Ft, 6-ik év utolsó napjának 24. óráját követően, következik be, akkor a Biztosítási összeg 5.000.000 Ft.

  A teljeskörű termékjellemzők megismeréséhez kérjük, tanulmányozza át a biztosítási feltételeket, amit itt talál.

Igényelhető szolgáltatási csomag és díja

  Szolgáltatási csomag
 
Bármely okból bekövetkező halál esetére szóló szolgáltatás
 
Baleseti eredetű, 50%-ot elérő egészségkárosodás (rokkantság) esetére szóló szolgáltatás
 
Keresőképtelenségi szolgáltatás
 
Munkanélküliségi szolgáltatás
 
Baleseti eredetű kórházi ápolásra szóló szolgáltatás
A biztosítási szolgáltatási díj havonta:
3 490 Ft

Igénylési feltételek

Számlabiztosítást igényelhet:

 • Számlanyitáskor, kölcsön- vagy hiteligényléskor (a biztosítás létrejöttének feltétele a számla-, kölcsön- vagy hitelszerződés létrejötte) bármely Sberbank bankfiókban
 • Meglévő bankszámlája, kölcsöne vagy hitele mellé személyesen bármely Sberbank bankfiókban

Mikortól érvényes a biztosítási szolgáltatás?

A Biztosító kockázatviselésének kezdete:

 • amennyiben az igénylés a folyószámlára, kölcsönre vagy hitelre vonatkozó szerződés létrejötte előtt történt, akkor a kockázatviselés kezdete a szerződés létrejöttét követő hónap 1. napján 0:00 óra
 • amennyiben az igénylés a folyószámlára, kölcsönre vagy hitelre vonatkozó szerződés létrejötte után, írásban történt, akkor a kockázatviselés kezdete a Biztosított által aláírt Biztosítotti nyilatkozat Bankhoz történő megérkezését követő hónap 1. napján 0:00 óra
 • amennyiben az igénylés a folyószámlára, kölcsönre vagy hitelre vonatkozó szerződés létrejötte után, telefonon történt, akkor a kockázatviselés kezdete a Biztosított által tett szóbeli nyilatkozatot követő hónap 1. napján 0:00 óra.

Kárbejelentés

 • A biztosítási eseményt és a szolgáltatási igényt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Biztosítónál kell bejelenteni a Bank és a Biztosító honlapjáról letölthető, vagy a Biztosító irodáiban (Ügyfélszolgálatok, Generali pontok) beszerezhető Szolgáltatási Igénybejelentő nyomtatványon.
  Kérjük, hogy a kitöltött kárbejelentő lapot és a mellékelt dokumentumokat a 06-1-451-3857 számra faxolja el, vagy küldje el aláírva, szkennelve a generali.hu@generali.com email címre.
  Amennyiben bejelentését postán szeretné továbbítani, megteheti a következő címre: Generali Biztosító Zrt. 7602 Pécs, Pf.: 888.
  A Biztosítási szolgáltatással kapcsolatos kérdése esetén a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálata nyújt tájékoztatást a 06-1-452-3333-as telefonszámon. A Biztosító munkatársai munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között fogadják hívását. A Biztosító az igény elbíráláshoz szükséges valamennyi okmány beérkezését követő 15 napon belül teljesít a Bank részére. A Biztosító mindig írásban értesíti Önt az elbírálás eredményéről. Ön köteles a kölcsöntartozását mindaddig a Bank felé törleszteni, amíg a Biztosító a szolgáltatási igényről döntést nem hoz.

A Biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha

A Biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha

 • a káresemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, egészségkárosodással (rokkantsággal)
 • a munkaviszony a biztosítás első 90 napjában, vagy a próbaidő alatt, vagy közös megegyezéssel szűnik meg
 • a 60 napot meg nem haladó keresőképtelenség, munkanélküliség esetén

 • A biztosítás részleteit, köztük a mentesüléseket és kizárásokat megtalálja a Biztosítási feltételekben.

  Jelen rövidített tájékoztató a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza, a közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató nem minősül biztosítási ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a Biztosítási Feltételekben talál. A hitelfedezeti biztosítás igénylése opcionális, a személyi kölcsön bírálatot nem befolyásolja.Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!