Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítás

Bármerre is jár, elkísérjük!

Bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítás

Termékjellemzők

 • Kedvező biztosítási díjak
 • Széles körű szolgáltatások, kiutazásonként akár 30 napos védelem
 • Családtagokra is kiterjeszthető
 • Nemzetközi hátterű biztosító – Allianz Csoport
 • Arany kártyás ügyfelek részére ingyenes egyéni fedezet
 • Egyszerű és gyors igénylés a bankfiókokban

A szabadon igényelhető csoportos utasbiztosítási szolgáltatást minden forint lakossági folyószámlához tartozó bankkártyával rendelkező lakossági ügyfelünk igénybe veheti.
Maestro és Mastercard Standard kártyával rendelkező ügyfeleink választhatnak a Europe Basic, Europe Standard és World Premium csomagok közül, amelyeket rendkívül kedvező díjon vehetnek igénybe. Mindhárom szolgáltatáscsomag kiterjeszthető családtagokra is (legfeljebb további 4 főre, akik a bankkártya birtokos 70. évét be nem töltött házastársa vagy élettársa, és 18. év alatti gyermekei) külön díjfizetés ellenében.
Arany kártyás ügyfeleink a kártyához kapcsolódó szolgáltatások részeként külön díjfizetés nélkül megkapják a World Premium Gold szolgáltatáscsomagot. Ezt kiterjeszthetik családtagjaikra is (legfeljebb további 4 főre) díjfizetés ellenében.

Választható csomagok

A Sberbank utasbiztosítás egyes választható csomagjai az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:

Szolgáltatások Europe Basic Europe Standard World Premium / World Premium Gold
Területi hatály Európa* Európa* Egész világ**
Időbeli hatály kiutazásonként (egy út során külföldön tölthető napok száma) 30 nap 30 nap 30 nap
Egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi betegségbiztosítás
Baleset vagy betegség miatt felmerülő költségek 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft 50 000 000 Ft
Sportolással összefüggő baleset vagy betegség miatt felmerülő költségek - 10 000 000 Ft 30 000 000 Ft
Terrorcselekményből eredő költségek 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Egyéb indokolt költségek baleset vagy betegség esetén - 10 000 Ft 50 000 Ft
Hegyi és helikopteres mentés sportbaleset esetén - 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Sürgősségi fogászat ellátás 50 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft
Hazaszállítás Magyarországra limit nélkül limit nélkül limit nélkül
Hazaszállítás terrorcselekmény esetén 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft
Kórházi napi térítés (EEK esetén) 10 000 Ft / nap 20 000 Ft / nap 30 000 Ft / nap
Fel nem használt síbérlet térítése sportbaleset esetén - 30 000 Ft 60 000 Ft
Balesetbiztosítás
Baleseti eredetű halál 500 000 Ft 1 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Baleseti eredetű halál sportolás miatt - 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Baleseti rokkantság (100%) 500 000 Ft 1 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Baleseti rokkantság (100%) sportolás miatt - 2 000 000 Ft 8 000 000 Ft
Poggyászbiztosítás
Poggyászbiztosítás limit 50 000 Ft 100 000 Ft 300 000 Ft
Csomagonkénti limit 25 000 Ft 50 000 Ft 150 000 Ft
Gépjármű csomagteréből történő lopás 25 000 Ft 50 000 Ft 75 000 Ft
Vagyontárgyankénti limit 5 000 Ft 10 000 Ft 50 000 Ft
Úti okmányok pótlása 5 000 Ft 10 000 Ft 50 000 Ft
Sportfelszerelés ellopása, elrablása, sérülése - 150 000 Ft 300 000 Ft
Sítárolóból, gépjármű csomagteréből történő lopás - 50 000 Ft 100 000 Ft
Vagyontárgyankénti limit sportfelszerelés esetén - 50 000 Ft 100 000 Ft
Utazási segítségnyújtás
Külföldi tartózkodás meghosszabbítása 50 000 Ft 100 000 Ft 500 000 Ft
Gyermek hazaszállítása 250 000 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft
Mentés és felkutatás költségének térítése 500 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft
Poggyászkésedelem térítés 6-12 órás késés esetén - 10 000 Ft 50 000 Ft
Poggyászkésedelem térítés 12 óránál hosszabb késés esetén - 20 000 Ft 60 000 Ft
Beteglátogatás - - 100 000 Ft
Jogvédelmi biztosítás
Óvadék, biztosíték letétele - - 500 000 Ft
Ügyvéd és szakértő költsége - - 500 000 Ft
Sportolás során másnak okozott kár esetén óvadék és ügyvéd költségei - 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft
Kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatos jogvédelmi költségek - 500 000 Ft 1 000 000 Ft
Felelősségbiztosítás
Halál vagy testi sérülés okozása - - 500 000 Ft
Sportolás közben halál vagy testi sérülés okozása esetén sürgősségi ellátás költségei - 1 000 000 Ft 3 000 000 Ft
Téli sportolás közben okozott dologi károk - 30 000 Ft 60 000 Ft
** A biztosítási feltételek szerint Európának minősül valamennyi európai ország (kivéve Magyarország) és Oroszország teljes területe is.  A biztosítás nem terjed ki a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt országokra vagy térségekre. Az utazásra nem ajánlott térségek listája a következő oldalról érhető el: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
** A biztosítás nem terjed ki a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt országokra vagy térségekre.

Éves biztosítási díj

A Sberbank utasbiztosítás éves biztosítási díja a választott biztosítási csomagtól és családi kiterjesztéstől függően az alábbiak szerint alakul.

Europe Basic Europe Standard World Premium World Premium Gold***
Egyéni 3 990 Ft 4 990 Ft 9 990 Ft 0 Ft
Családi 9 990 Ft 12 990 Ft 25 990 Ft 16 000 Ft
*** A World Premium Gold csomagot kizárólag arany kártyás ügyfeleink vehetik igénybe.

Igénylési feltételek

Biztosított lehet minden olyan természetes személy, aki:

 • Rendelkezik Sberbank forint lakossági folyószámlával és hozzá kapcsolódó lakossági bankkártyával,
 • Csatlakozáskor vagy csatlakozási évfordulókor 70 évesnél fiatalabb.

 • Családi kiterjesztés esetén biztosított lehet legfeljebb további 4 olyan természetes személy, akik a fenti két feltételnek megfelelő Sberbank ügyfél családtagjai (18 év alatti gyermek vagy 70 év alatti házastárs/élettárs), és akiket név és születési dátum megadásával a biztosítotti nyilatkozaton a biztosított megjelöl.

Hogyan lehet igényelni a biztosítást?

 • A Sberbank utasbiztosítás bármelyik bankfiókunkban igényelhető.

Mit kell tenni, ha a káresemény bekövetkezik, és utasbiztosítási szolgáltatást szeretnék igénybe venni?

 • Minden utasbiztosítási igényt az Allianz Hungária (+36-1) 270-0521-es, illetve az Allianz Global Assistance (+43 1) 525-03-6516-os, 24 órás, magyar nyelvű telefonszámán kell bejelenteni, a lehető legrövidebb időn belül.

Hogyan lehet kárt bejelenteni a hazaérkezést követően?

 • Kárbejelentés személyesen tehető az Allianz Hungária bármelyik ügyfélkapcsolati pontján. A költségek megtérítéséhez szükséges, a biztosítóhoz benyújtandó dokumentumokat a Biztosítási feltételek tartalmazza.
 • A kárbejelentésre vonatkozó részletes információ az Allianz Hungária Telefonos Ügyfélszolgálatán a +36 (1/20/30/70) 421-1-421 számon kérhető.

Melyek a legfőbb mentesülések és kizárások?

A biztosító nem nyújt szolgáltatást az alábbiak miatt bekövetkező biztosítási eseményekre:

 • krónikus betegség;
 • fizikai munkavégzés;
 • hivatásos gépjárművezetés;
 • versenyszerű sporttevékenység, illetve versenyre felkészítő edzés vagy verseny körülmények közötti sportolás;
 • téli sportok (kivéve a kiegészítő sportbiztosítás alapján biztosított sportok);
 • extrém sportok (kivéve a kiegészítő sportbiztosítás alapján biztosított sportok);
 • terrorcselekmény (kivéve az egészségügyi segítségnyújtás és betegségbiztosítás és poggyászbiztosítás tekintetében).

A Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a biztosítási esemény az alábbiak miatt következett be:

 • a biztosított vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása;
 • a biztosított elmulasztja a biztosítási esemény bejelentését a szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül, és emiatt a biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

Jelen rövidített tájékoztató a Sberbank bankkártyával rendelkezők külföldi utazására szóló csoportos utasbiztosítás fontosabb jellemzőit tartalmazza, a közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató nem minősül biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a Biztosítási Feltételekben talál. A Sberbank Utasbiztosítás igénylése opcionális.Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!