Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Fair Expressz Személyi kölcsön

Gyors és biztos megoldás – 2 napon belüli folyósítással!1 Kamat: 9,99 % – 13,49 % THM: 11,34 % – 15,34 %

Érdekel Kalkulátor

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Kormány rendeletre figyelemmel a jelen termékekre szerződéskötés 2020.03.18. napját követően átmenetileg nem lehetséges.

Fair Expressz Személyi kölcsön
2 napon belüli folyósítás1
Már 100 000 forint havi nettó jövedelemtől igényelhető
Havi fix, átlátható törlesztőrészlet

TOVÁBBI ÉRVEK A FAIR EXPRESSZ SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK MELLETT

 • szabad felhasználásra igényelhető személyi kölcsön
 • egyszerű igénylési feltételek
 • gyors ügyintézés és döntés
 • 12-60 hónapos futamidő
 • 300 000 – 1 000 000 Ft hitelösszeg
 • már 100 000 Ft havi nettó jövedelemtől elérhető
 • átlátható törlesztés: minden hónapban azonos összegű törlesztőrészlettel (első hónapban a törlesztő részlet csak a kamatfizetést tartalmazza)

KI IGÉNYELHET FAIR EXPRESSZ SZEMÉLYI KÖLCSÖNT?

 • Természetes személy, akinek életkora 23. életévtől lejáratkori 70. életévig terjed. Amennyiben az ügyfél a 23. életévét nem töltötte be vagy a futamidő vége előtt betölti a 70. életévét, akkor olyan kezes bevonása szükséges, aki az életkori feltételeknek és az adósra vonatkozó alábbi feltételeknek megfelel.
 • Az igényléskor nem szerepel a KHR negatív adóslistáján.
 • Aki bankszámlaszerződés megkötését, fenntartását a teljes futamidő alatt vállalja.
 • Legalább havi nettó 100.000 Ft igazolható, bankszámlára2,3 érkező, Bank által elfogadható rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

Igénylési dokumentumok

Alap dokumentumok:

 • Érvényes személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél

 • Lakcímkártya

JÖVEDELEM DOKUMENTUMAI

 • Alkalmazotti magyarországi jövedelem esetén:
  • Utolsó 3 havi bankszámlakivonat (bankfiókunkban nyomtatott e kivonat, tranzakciós lista), amelyre az elmúlt 3 hónapban munkabér összegének jóváírása érkezik attól a munkáltatótól, akit az Igénylő nyomtatványon munkáltatónak megjelölt3
 • Alkalmazotti külföldi jövedelem esetén
  • Utolsó 3 havi bankszámlakivonat (bankfiókunkban nyomtatott e kivonat, tranzakciós lista), amelyre az elmúlt 3 hónapban munkabér összegének jóváírása érkezik attól a munkáltatótól, akit az Igénylő nyomtatványon munkáltatónak megjelölt
  • Angol vagy német munkáltatói igazolás a bank formanyomtatványán
 • Nyugdíjas esetén, ha a nyugdíj számlára érkezik:
  • Utolsó 3 havi bankszámlakivonat (bankfiókunkban nyomtatott e kivonat, tranzakciós lista), amelyre az elmúlt 3 hónapban nyugdíj összegének jóváírása érkezik
  • Amennyiben az ügyfél életkora kevesebb, mint 60 év, akkor éves nyugdíjértesítő, illetve nyugdíjhatározat benyújtása is szükséges, ha nem öregségi-, vagy szolgálati jogcímen érkezik a nyugdíj.
 • Nyugdíjas esetén, ha a nyugdíj postai úton készpénzben érkezik, mely csak öregségi vagy szolgálati nyugdíj esetén fogadható el:
  • Éves nyugdíjértesítő
  • Utolsó 1 havi postai szelvény a nyugdíj kifizetéséről
 • Vállalkozói jövedelem esetén:
  • Utolsó 3 havi bankszámlakivonat (bankfiókunkban nyomtatott e kivonat, tranzakciós lista),
  • NAV jövedelemigazolás a magánszemélyre vonatkozóan
  • Adóbevallás a magánszemélyre vonatkozóan
  • NAV 0-s adóigazolás a magánszemélyre vonatkozóan, valamint a vállalkozásra vonatkozóan (amennyiben a vállalkozás szerepel a NAV honlapon köztartozásmentes adózók adatbázisban találatként és egyúttal nem szerepel a NAV honalap végrehajtás alatt állók listájában találatként, akkor a vállalkozás köztartozásmentességéről szóló NAV együttes adóigazolás elhagyható)
  • KATA szerint adózó vállalkozó: Adó folyószámla (elmúlt 12 hónapra)

1A Fair Expressz Személyi kölcsön folyósítására a hitelkérelem és a kért dokumentáció hiánytalan benyújtásának naptári napját követő 2 banki munkanapon belül kerül sor. Banki munkanap alatt minden olyan napot érteni kell, amelyen a Bank fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart, ide nem értve a szombatot és vasárnapot. Amennyiben jogszabály a naptári év valamely szombatját vagy vasárnapját hivatalos munkanapnak minősíti, abban az esetben ezen napok is munkanapnak minősülnek.
2  A jövedelemnek nem kötelező bankszámlára érkeznie amennyiben az ügyfél öregségi vagy szolgálati nyugdíjban részesül és a nyugdíját postai útion kapja, valamint azon ügyfelek esetében akik jövedelme vállalkozásból származik.
3 Amennyiben a megjelenő jövedelem jogcíme nem megfelelően beazonosítható, úgy 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás benyújtása is szükséges.Továbbá egyéni vállalkozó, illetve egyéni vállalkozónál, vagy saját, vagy közeli hozzátartozó tulajdonában lévő társas vállalkozásnál alkalmazásban álló és onnan jövedelmet szerző kölcsönigénylő esetében a munkáltatói igazolás helyett NAV jövedelemigazolás és NAV együttes adóigazolása szükséges a köztartozások megfizetéséről a magánszemély vonatkozásában minden esetben. A vállalkozás vonatkozásában, ha a vállalkozás szerepel a NAV honlapon köztartozásmentes adózók adatbázisban találatként és egyúttal nem szerepel a NAV honlap végrehajtás alatt állók listájában találatként, akkor a vállalkozás köztartozás mentességéről szóló NAV együttes adóigazolás benyújtása nem szükséges.


Fair Expressz személyi kölcsön
A THM értéke 500.000 Forintos hitelösszegre, 36 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíj mutató egy összegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: havi 0 HUF számlavezetési díj, egyszeri 5.000.- HUF folyósítási díj.


 

   
Konstrukció neve Hitelkamat Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hitel futamideje Teljes hiteldíj mutató (THM%) Fizetendő teljes összeg Törlesztő részlet
Mértéke (%) Típusa
Fair Expressz Személyi kölcsön
- Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére és
- havi nettó 250 000 Ft alatti jövedelem esetén
vagy 
- videóhíváson keresztül érkezett igényléseknél és
- havi nettó 250 000 alatti jövedelem esetén és
- a Banknál rendszeres havi jóváírás vállalása mellett
9,99 Fix kamatozás 92 170 Ft 500 ezer Forint 3 év 11,34 592 170 Ft 16 168 Ft
Fair Expressz Személyi kölcsön
- havi nettó 250 000 Ft alatti jövedelem esetén és
- a Banknál rendszeres havi jóváírás vállalása mellett
10,49 Fix kamatozás 96 733 Ft 500 ezer forint 3 év 11,90 596 733 Ft 16 287 Ft
Fair Expressz Személyi kölcsön
- videóhíváson keresztül érkezett igényléseknél és
- minimum havi nettó 250 000 Ft jövedelem esetén és
- a Banknál rendszeres havi jóváírás vállalása nélkül
11,49 Fix kamatozás 105 916 Ft 500 ezer forint 3 év 13,04 605 916 Ft 16 528 Ft
Fair Expressz Személyi kölcsön
- minimum havi nettó 250 000 Ft jövedelem esetén és
- a Banknál rendszeres havi jóváírás vállalása nélkül
11,99 Fix kamatozás 110 536 Ft 500 ezer forint 3 év 13,61 610 536 Ft 16 649 Ft
Fair Expressz Személyi kölcsön
- videóhíváson keresztül érkezett igényléseknél és
- havi nettó 250 000 Ft alatti jövedelem esetén és
- a Banknál rendszeres havi jóváírás vállalása nélkül
12,99 Fix kamatozás 119 832 Ft 500 ezer forint 3 év 14,76 619 832 Ft 16 893 Ft
Fair Expressz Személyi kölcsön
- havi nettó 250 000 Ft alatti jövedelem esetén és
- a Banknál rendszeres havi jóváírás vállalása nélkül
13,49 Fix kamatozás 124 508 Ft 500 ezer forint 3 év 15,34 624 508 Ft 17 016 Ft
A reprezentatív példa a folyósítás napját követő második hónap tizedik napján érvényes törlesztő részletet tartalmazza. A reprezentatív példa során 2020.03.04. napi folyósítással kalkulálunk. Az első hónapban a törlesztő részlet csak a kamatfizetést tartalmazza

Minden feltüntetett THM és ún. reprezentatív példa vonatkozásában:
A teljes hiteldíj mutató egy összegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja a jelen tájékoztató meghirdetésekor hatályos kondíciós listában szereplő feltételek szerint és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Ha az ügyletre vonatkozó Személyi kölcsön – lakossági ügyfelek részére elnevezésű kondíciós lista (Hirdetmény) szerinti feltételek változnak, a THM értéke módosulhat.
A fenti személyi kölcsönök igénybevételének feltétele, hogy az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankunknál bankszámlát nyit és a Kölcsön futamideje alatt azt fenntartja.
A Fair Expressz Személyi kölcsön a nem üzletszerű gazdasági tevékenysége körében eljáró természetes személyeknek (fogyasztóknak) szabad felhasználás céljára vehető igénybe.
A hirdetés nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek és információk a Sberbank Magyarország Zrt. fiókjaiban, weboldalán és aktuális Személyi kölcsön Hirdetményében érhetők el.
Az előzetes, körültekintő tájékozódás csökkentheti a túlzott eladósodás veszélyét! A túlzott eladósodás komoly pénzügyi nehézséget okozhat Önnek és közvetlen környezetének! A hitelfelvétel előtt tájékozódjon a feltételekről és gondolja át a kockázatokat!
A jelen hirdetésben foglalt tájékoztatás nem teljes körű, a bank az ajánlati kötöttséget kizárja. A Bank fenntartja az egyedi elbírálás jogát. A termék részletes szabályait és az egyéb általános feltételeket a Bank aktuális Személyi kölcsön Hirdetménye és lakossági bankszámla csomag hirdetményei, valamint a Bank Általános Szerződési Feltételek és Kockázatvállalási Üzletszabályzat elnevezésű szabályzatai tartalmazzák

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!

További pénzügyi megoldásaink

Fair személyi kölcsön

Fair személyi kölcsön

Zöld utat adunk az alacsony törlesztőrészleteknek!

Tovább

Fair lakossági számlacsomag

Fair lakossági számlacsomag

Számlaforgalmával arányos, átlátható kedvezményeket kínálunk, a fair play jegyében.

Tovább

Talon megtakarítási számla

Talon megtakarítási számla

Tegyen rendszeresen félre, hogy elérje kívánt céljait!

Tovább

Tartós betéti szerződés

Tartós betéti szerződés

A legjobb értelemben vett hosszú távú elköteleződés! Hosszabb futamidő, magasabb hozam.

Tovább