Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Fair lakáshitel kiváltás

Újratervezzük törlesztőrészleteit! Kamat: 2,48% - 5,80%, THM: 2,72% - 6,38%


 

Fair lakáshitel kiváltás
Egyszerűsített igénylés
0 Ft folyósítási díj
Visszatérítjük a kölcsön átutalási díját
Már 1 000 000 forint hitelösszegtől igényelhető
Jóváírjuk az értékbecslési- és közjegyzői okirat díját
Akár 5 vagy 10 éves kamatperiódussal is

Díjtáblázat

AKCIÓ: a kölcsönösszeg átutalásának díját és a kapcsolódó könyvelési díjat a Bank a folyósítást követően visszatéríti. Az értékbecslési- és közjegyzői okirat díját a Bank a folyósítást követően az ügyfél számláján kedvezményként jóváírja. Az akció visszavonásig érvényes.

Kezelési költség

0,00%

havonta

Hitelbírálati díj

0 forint

kölcsön igénylés benyújtásakor

Folyósítási díj

0 forint

folyósításkor

Előtörlesztési díj1
ha a szerződéskötéstől számított
futamidő meghaladja a 13. évet

0,00%

előtörlesztéskor

Előtörlesztési díj1
ha a szerződéskötéstől számított 
futamidő meghaladja a 10. évet

1,00%

előtörlesztéskor

Előtörlesztési díj1
ha a szerződéskötéstől számított futamidő 10. év
lejáratát megelőzően az előtörlesztés saját erőből
történik

1,00%

előtörlesztéskor

Előtörlesztési díj1
ha a szerződéskötéstől számított futamidő 10. év
lejáratát megelőzően részben vagy egészben más
pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből
történő részleges vagy teljes előtörlesztés esetén

2,00%

előtörlesztéskor

Szerződésmódosítási díj2

2,00%, de legfeljebb 35 ezer forint

szerződés módosításakor

Értékbecslési díj

24 000 Ft + ÁFA

az értékelés elkészítésekor a helyszínen, folyósítás követően visszatérítésre kerül

1\ A kölcsönszerződéstől eltérő teljesítésnek minősülő előtörlesztéskor. Alapja az előtörlesztett kölcsönösszeg. Az előtörlesztés díja részleges előtörlesztés vagy végtörlesztés esetén 0%, ha a fennálló tartozás legfeljebb 1 millió forint és a megelőző 12 hónapban az ügyfél nem törlesztett elő. Továbbá a előtörlesztés díja szintén 0%, lakáscélú hitelek esetében amennyiben a kölcsönszerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően történik az első részleges-, vagy teljes előtörlesztés és az nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik vagy az előtörlesztett összeg nem haladja meg a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. 
2\ A kölcsön-, a biztosítéki ügylet, vagy bármely, a kölcsönügylethez kapcsolódó szerződés módosításakor. Alapja a módosítással érintett kölcsönösszeg. A szerződésmódosítási díj 0 Ft futamidő hosszabbítás esetén, amennyiben a futamidő meghosszabbítására 5 éven belül nem került sor. 
A kamatokról és kondíciókról részletesen olvashat a mindenkor aktuális „Fair lakáshitel kiváltás” című hirdetményben. 
Jelen hirdetés nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak vagy hivatalos tájékoztatónak. Amennyiben a körülményekből más következik, vagy következhet a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja.

Igénylési feltételek

Minden olyan természetes személy igényelhet, aki:

 • 18 és lejáratkor 70 év közötti cselekvőképes, devizabelföldi állampolgár

 • Forgalomképes, a kiváltandó kölcsönre megfelelő fedezetet nyújtó és legalább 5 millió Ft forgalmi értékű ingatlant, ingatlanokat birtokol

 • Az igényléskor nem szerepel a KHR negatív adóslistáján, nincs köztartozása

 • Legalább havi nettó 100 000 Ft igazolható, rendszeres jövedelemmel rendelkezik

Igénylési dokumentumok

 • kiváltandó kölcsön kölcsönszerződése

 • személyi igazolvány és lakcímkártya

 • adóazonosító jel igazolása

 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (Banki nyomtatvány), vagy NAV igazolás a jövedelemről és a köztartozások megfizetéséről vagy 1 havi bankszámlakivonat, amelyen munkabérjóváírás vagy nyugdíj jogcímen a jövedelem azonosíthatóan megjelenik

 • a Bank által elfogadott értékbecslés

 • A lista nem teljes körű, további részletekről és információkról kérjük tájékozódjon telefonon (06 40 41 42 43) vagy honlapunkon keresztül. A termék aktuális hiteldíjai a „ Fair Lakáshitel kiváltás (Piaci kamatozású jelzálogkölcsön lakáscélú hitelek kiváltásra)” c. Hirdetményben érhetők el.

Mekkora a THM értéke?

 • 6 havi BUBOR alapon 6 havi rögzítéssel vagy 12 havi BUBOR alapon 12 havi rögzítéssel
  Számlavezetés vállalása esetén:
  THM értéke 6 havi BUBOR esetén: 2,72 % - 3,77 %
  THM értéke 12 havi BUBOR esetén: 2,75 % - 3,80 %


  Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 éves futamidőre került kiszámításra. Egyösszegű folyósítással, 0 % folyósítás díjjal, és ingatlanfedezet esetén egyszeri értékbecslői díjjal, de műszaki szakértői díj nélkül kalkulálva.
   
  A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: egyszeri értékbecslői díj 30 480 Ft, egyszeri ingatlan-nyilvántartási eljárási díj 12 600 Ft, havi 0 Ft számlavezetési díj, egy darab a Bank által Takarnet rendszeren keresztül lekért 2 000 Ft és egy darab hiteles 6 250 Ft, nem elektronikus formában kiállított tulajdoni lap, a kölcsönösszeg egyszeri átutalási díja 20 000 Ft, könyvelési díj 6 000 Ft, egyszeri folyósítási díj 0 Ft. A szerződések kétoldalú közokiratba foglalása vagy egyoldalú tartozáselismerő (kötelezettségvállaló) nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása szükséges a Bank által előírt tartalommal.
 • Reprezentatív példa 6 havi BUBOR alapú forint piaci kamatozású „A” típusú kölcsön esetén.
  A reprezentatív példa esetében alkalmazott törlesztő részletek száma 240 hónap.

   
       
  Konstrukció neve Hitelkamat Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hitel futamideje Teljes hiteldíj mutató (THM %) Fizetendő teljes összeg Törlesztő részlet
  Mértéke (%) Típusa
  Fair forint piaci kamatozású kölcsön
  "A típus"
  2,48 6 havi BUBOR alapú, változó 1 444 612 Ft 5 millió forint 20 év 2,72 6 444 612 Ft 26 530 Ft
   
   
 • Technikai számla esetén:
  THM érték 6 havi BUBOR esetén: 2,83 % - 3,89 %
  THM értéke 12 havi BUBOR esetén: 2,86 % - 3,92 %

   
  Technikai számla esetében a Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 éves futamidőre került kiszámításra. Egyösszegű folyósítással és ingatlanfedezet esetén egyszeri értékbecslői díjjal, de műszaki szakértői díj nélkül kalkulálva.
   
  A THM kalkulációja során a következő díjtételek kerültek beszámításra: egyszeri értékbecslői díj 30 480 Ft, egyszeri ingatlan-nyilvántartási eljárási díj 12 600 Ft, egy darab a Bank által Takarnet rendszeren keresztül lekért 2 000 Ft és egy darab hiteles 6 250 Ft, nem elektronikus formában kiállított tulajdoni lap, a kölcsönösszeg egyszeri átutalási díja 20 000 Ft, könyvelési díj 6 000 Ft, egyszeri folyósítási díj 50 000 Ft. A törlesztésre szolgáló technikai számlának nincsen fenntartási díja.
 • Reprezentatív példa 6 havi BUBOR alapú forint piaci kamatozású „A” típusú kölcsön törlesztésre szolgáló technikai számla esetén.
  A reprezentatív példa esetében alkalmazott törlesztő részletek száma 240 hónap.
   
       
  Konstrukció neve Hitelkamat Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hitel futamideje Teljes hiteldíj mutató (THM %) Fizetendő teljes összeg Törlesztő részlet
  Mértéke (%) Típusa
  Fair forint piaci kamatozású kölcsön
  "A típus"
  2,48 6 havi BUBOR alapú, változó 1 494 612 Ft 5 millió forint 20 év 2,83 6 494 612 Ft 26 530 Ft
   
   
 • 5 vagy 10 évre rögzített kamatláb
   
  Számlavezetés vállalása esetén:
  THM értéke 5 éves kamatperiódus esetén: 5,28 %
  THM értéke 10 éves kamatperiódus esetén: 6,25 %

  Számlavezetés vállalása esetén a Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 éves futamidőre került kiszámításra. Egyösszegű folyósítással és ingatlanfedezet esetén egyszeri értékbecslői díjjal, de műszaki szakértői díj nélkül kalkulálva. A THM kalkulációja során a következő díjtételek kerültek beszámításra: egyszeri értékbecslői díj 30 480 Ft, havi 0 Ft bankszámlavezetési díj, egyszeri ingatlan-nyilvántartási eljárási díj 12 600 Ft, egy darab a Bank által Takarnet rendszeren keresztül lekért 2 000 Ft és egy darab hiteles 6 250 Ft, nem elektronikus formában kiállított tulajdoni lap, a kölcsönösszeg egyszeri átutalási díja 20 000 Ft, könyvelési díj 6 000 Ft, egyszeri folyósítási díj 0 Ft.
 • Reprezentatív példa.
  A reprezentatív példák esetében alkalmazott törlesztő részletek száma 240 hónap.
   
       
  Konstrukció neve Hitelkamat Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hitel futamideje Teljes hiteldíj mutató (THM %) Fizetendő teljes összeg Törlesztő részlet
  Mértéke (%) Típusa
  Forint
  piaci kamatozású kölcsön
  5 éves kamatperiódussal
  4,90 5 éves kamatperiódusra rögzített változó 2 975 638 Ft 5 millió forint 20 év 5,28 7 975 638 Ft 32 910 Ft
  Forint
  piaci kamatozású kölcsön
  10 éves kamatperiódussal
  5,80 10 éves kamatperiódusra rögzített változó 3 592 018 Ft 5 millió forint 20 év 6,25 8 592 018 Ft 35 478 Ft
 • Technikai számla esetén
  THM értéke 5 éves kamatperiódus esetén: 5,41 %
  THM értéke 10 éves kamatperiódus esetén: 6,38 %

  Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 éves futamidőre került kiszámításra. Egyösszegű folyósítással és ingatlanfedezet esetén egyszeri értékbecslői díjjal, de műszaki szakértői díj nélkül kalkulálva. A THM kalkulációja során a következő díjtételek kerültek beszámításra: egyszeri értékbecslői díj 30 480 Ft, egyszeri ingatlan-nyilvántartási eljárási díj 12 600 Ft, egy darab a Bank által Takarnet rendszeren keresztül lekért 2 000 Ft és egy darab hiteles 6 250 Ft, nem elektronikus formában kiállított tulajdoni lap, a kölcsönösszeg egyszeri átutalási díja 20 000 Ft, könyvelési díj 6 000 Ft, egyszeri folyósítási díj 50 000 Ft. A törlesztésre szolgáló technikai számlának nincsen fenntartási díja.
 • Reprezentatív példa technikai számla esetén.
  A reprezentatív példa esetében alkalmazott törlesztő részletek száma 240 hónap.
   
       
  Konstrukció neve Hitelkamat Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hitel futamideje Teljes hiteldíj mutató (THM %) Fizetendő teljes összeg Törlesztő részlet
  Mértéke (%) Típusa
  Fair forint
  piaci kamatozású kölcsön
  5 éves kamat-periódussal
  4,90 5 éves kamatperiódusra rögzített változó 3 025 638 Ft 5 millió forint 20 év 5,41 8 025 638 Ft 32 910 Ft
  Fair forint
  piaci kamatozású kölcsön
  10 éves kamat-periódussal
  5,80 10 éves kamatperiódusra rögzített változó 3 642 018 Ft 5 millió forint 20 év 6,38 8 642 018 Ft 35 478 Ft
 • Minden feltüntetett THM és ún. reprezentatív példa vonatkozásában:
  A THM kalkulációja a meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a meghirdetett akciókkal, a hatályos jogszabályok és a vonatkozó Hirdetmény hatálya alatt érvényes BUBOR érték figyelembevételével történt. Ha az ügyletre vonatkozó Hirdetmény szerinti feltételek változnak, a THM értéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kamatkockázatot. A szerződések kétoldalú közokiratba foglalása vagy egyoldalú tartozáselismerő (kötelezettségvállaló) nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása szükséges a Bank által előírt tartalommal.
   Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!

Tartós betéti szerződés

Tartós betéti szerződés

A legjobb értelemben vett hosszú távú elköteleződés! Hosszabb futamidő, magasabb hozam.

Tovább

Fair Személyi Kölcsön

Fair Személyi Kölcsön

Zöld utat adunk a törlesztőrészleteknek!

Tovább

Fair Expressz Személyi kölcsön

Fair Expressz Személyi kölcsön

Gyors és biztos megoldást keres? Ne keressen tovább!

Tovább

Fair Adósságcsökkentő hitel

Fair Adósságcsökkentő hitel

Van, amiből érdemes minél többet beszerezni – az adósság nem ilyen. Csökkentse a Fair Adósságcsökkentő hitellel!

Tovább