Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció

Szüretelje már most a számlavezetési kedvezményeket!

Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció
0 Ft a számlacsomag havi díj
a számlacsomag-szerződésben megjelölt bankszámlára
0 Ft a bankkártya-kibocsátási díj
elsőként igényelt elektronikus vagy dombornyomott bankkártya esetén
0 Ft a havi első 2 db készpénzfelvételi díj3
bármely belföldi ATM-ből
0 Ft a készpénzbefizetés
pénztárban4
0 Ft-os elektronikus szolgáltatások
Sberbank Online Banking szolgáltatáshoz kapcsolódó token egyszeri igénylési díj és a Sberbank SMS szolgáltatás havi díj
Akár 50% kedvezmény a pénztári kifizetésre
forint devizanemben forint számláról3,5
Több mint 50% kedvezmény utalásra
és csoportos beszedésekre 3,6

 Díjtáblázat

Díjtétel Standard vállalati bankszámla Partner Fix számlacsomag Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció
Havi számlavezetési díj /
Számlacsomag havi díj1
5 848 Ft
490 Ft

0 Ft

Elsőként igényelt elektronikus bankkártya kibocsátási díja2
4 200 Ft
0 Ft
0 Ft
Elsőként igényelt dombornyomott bankkártya kibocsátási díja2
11 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft-os ATM készpénzfelvételek száma3
0 db
1-1 db
belföldi saját illetve egyéb belföldi ATM-ből
2 db
bármely belföldi ATM-ből
Készpénzbefizetés pénztárban4
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Sberbank Online Banking szolgáltatáshoz kapcsolódó token egyszeri igénylési díj
5 000 Ft
1 000 Ft
0 Ft
Sberbank SMS szolgáltatás havi díj
300 Ft
50 Ft
0 Ft
Forint kifizetése forint számláról pénztárban3,5
0,50% + 600 Ft
0,50% + 600 Ft
0,25% min. 350 Ft
Eseti vagy állandó forint átutalási megbízás teljesítése forint bankszámla terhére bankon kívülre elektronikusan leadva3,6
0,19% min. 237 Ft
0,19% min. 193 Ft
0,05% min. 50 Ft
max. 250 000 Ft
Csoportos beszedés teljesítése3,6
0,13% min. 150 Ft
0,13% min. 150 Ft
0,05% min. 50 Ft
max. 250 000 Ft
EBKM: 0,01%
A fenti tájékoztatás nem teljes körű, a feltüntetett díjak nem tartalmazzák a könyvelési díjat.3

Az Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció nyújtotta kedvezmények 2019.03.31-ig élnek.
2019.04.01-től Ön a Partner Fix számlacsomagba sorolódik automatikusan.

Bővebben a „HIRDETMÉNY az Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció feltételeiről” megnevezésű dokumentumból tájékozódhat.

Részvételi feltételek

Az Akcióban részt venni jogosult, amennyiben:

 • Vállalkozásának éves nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió Ft-ot.
 • Vállalkozásának fő- vagy melléktevékenysége besorolható az akcióra vonatkozó hirdetményben feltüntetett agrár típusú TEÁOR ’08 kódok valamelyikébe.
 • Ön 2017.03.07-2017.08.31 között:
  • forint fizetési számlát nyit Bankunknál és a szerződés megkötésekor még nem rendelkezik a Banknál vezetett fizetési számlával;
  • Partner Fix számlacsomag-szerződést köt.

Igénylési dokumentumok

Bejegyzett belföldi szervezetek:

 •  30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, cégmásolat/cégkivonat,vagy a bejegyzési kérelmét tanúsító okirat elektronikus levélben történő benyújtással 
 •  hatósági engedély vagy a hatósági engedély iránti kérelem benyújtásáról szóló igazolás (szükség esetén) 
 •  adószám, KSH szám 
 •  létesítő okirat 
 •  képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) 
 •  képviseletre jogosult(ak) személyazonosító okmányai 

Nem Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi társaságok:

 •  létesítő okirat hatyálos eredeti példánya 
 • bejegyző hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, amely tanúsítja, hogy a cég szerepel a nyilvántartásukban és az rendben működik
 •  a cég vezető tisztségviselője által a banknál eljáró személy(ek) részére adott meghatalmazás (ha a cég vezető tisztségviselője nem személyesen jár el) 
 •  a cég képviselőjének aláírási címpéldánya, ha az adott ország jogrendszere ismeri azt 
 •  képviseletre jogosultak személyazonosító okmányai 

Devizabelföldi egyéni vállalkozók:

 •  NAV adószámmal és KSH számmal ellátott nyilvántartásba vételi okirat 
 •  vállalkozói igazolvány / ügyvédi, közjegyzői igazolvány 
 •  személyazonosító okmányok 

1 Standard vállalati bankszámla esetén a Havi számlavezetési díj az ügyfél által elsőként nyitott pénzforgalmi bankszámla vonatkozásában; Partner Fix számlacsomag illetve Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció esetén a számlacsomag-szerződésben megjelölt bankszámla vonatkozásában értendő a feltüntetett díj.
2 az elsőként igényelt elektronikus vagy dombornyomott bankkártya kibocsátásakor felszámítandó egyszeri díjtételre
3 A könyvelési díj felszámításra kerül, melynek mértékét megbízástípustól függően a mindenkor érvényes „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai”, az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói – Standard Vállalati Bankszámla” valamint a „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói” megnevezésű dokumentumok tartalmazzák.
4 100 db forintérmét, illetve a zsákos befizetésre vonatkozó mennyiségi meghatározásokat meg nem haladó mértékben.
5 A forint kifizetés forint számláról díjtétel a jogosultsági időszak alatt 0,25% min. 350 Ft, jogosultági időszakot követően 0,50% + 600 Ft. A kedvezmény %-os mértéke az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói – Standard Vállalati Bankszámla” Kondíciós Listában meghatározott díjakhoz viszonyítva értendő.
6 Az elektronikus úton - Sberbank Online Banking vagy Sberbank Business Online rendszeren keresztül - leadott eseti vagy állandó forint utalások díja a jogosultsági időszak alatt 0,05% min. 50 Ft max. 250 000 Ft, jogosultsági időszakot követően 0,19% min. 193 Ft. A csoportos beszedés díja a jogosultsági időszak alatt 0,05% min. 50 Ft max. 250 000 Ft, jogosultsági időszakot követően 0,13% min. 150 Ft. A kedvezmény %-os mértéke az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai” Kondíciós Listában meghatározott díjakhoz viszonyítva értendő.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttséget kizárja. Az Akció részletes szabályait a Sberbank Magyarország Zrt. „Hirdetmény az Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció feltételeiről” megnevezésű dokumentuma és az abban hivatkozott Szerződések, Kondíciós Listák, Szerződési Feltételek, Hirdetmények, Terméktájékoztatók és Üzletszabályzatok tartalmazzák.

EBKM: 0,01%

 Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!

További pénzügyi megoldásaink

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel

Fejlessze vállalkozását a Sberbankkal!

Tovább

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking

Hatékony ügyintézés - legyen a neten!

Tovább

Partner Flex számlacsomag

Partner Flex számlacsomag

Rugalmas üzleti megoldások vállalkozásának!

Tovább