Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Agrár Széchenyi Kártya

Előnyei:

 • Állami kamat-, kezelési költség és kezességi díjtámogatás30;
 • Ingatlanfedezet nem szükséges;
 • 1, 2 vagy 3 év futamidővel
 • Akár 200 millió forint hitelösszeg is felvehető31
 • Használható készpénzfelvételre vagy vásárlásra is

Díjak32:

 • Hitelkamat:    

  • 1 havi BUBOR + 4% / év
 • Bírálati díj:    
  • sávos, keretösszegtől függ33
 • Ügyfél által fizetendő AVHGA kezességi díj:    
  az AVHGA mindenkori díjszabása szerint34

Igénylési feltételek35:

 • igényelheti minden olyan mezőgazdasági és halászati Vállalkozás (Egyéni vállalkozó
 • adószámmal rendelkező Mezőgazdasági őstermelő
 • Őstermelők családi gazdasága
 • Erdőbirtokossági társulat
 • Gazdasági társaság, egyéni cég, ill. szövetkezet), amely

mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdő-, vad- és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végez;:

 • legalább 1 éve (25 milliónál nagyobb hitel igénylése esetén 2 éve) működik;
 • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) figyelembevételével - meghatározott, a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó kritériumoknak megfelel
 • a kapcsolódó és partnervállalkozásainak figyelembevételével az összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és 
 • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg 

Igényléshez szükséges dokumentumok:

 • Vállalkozási formának és a konstrukciónak/hiteltípusnak megfelelő igénylési lap.
 •  Az elmúlt év(ek) gazdálkodási adatai (SZJA/EVA/KATA bevallás, éves beszámoló, főkönyvi kivonatok).
 •  Nemleges adóigazolás.
 • Az igénylő/cégjegyzésre jogosult személyes okmányai.
 •  Kezes(ek) okmányai fénymásolatban.
 •  Nyilatkozat és kezesi záradék(ok).
 • A beruházás tárgyára vonatkozó dokumentumok
 • Társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat, és a legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat, aláírási címpéldány
   

30 Az ügyleti kamat, a kezelési költség, és az AVHGA készfizető kezességi díj mértékét, a kamattámogatás, kezelési költségtámogatás és kezességi díjtámogatás mértékét, és a nettó (ügyfél által fizetendő ügyleti kamat, kezelési költség, és kezességi díj mértékét a KAVOSZ Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 7. sz. – Agrár Széchenyi Kártya kondíciói – melléklete tartalmazza.
31A KAVOSZ Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 6. sz. Függelékben meghatározott korlátok figyelembevételével.
32 A díjak felsorolása nem teljeskörű, egyéb díjakat a bank Hirdetménye és a KAVOSZ Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata tartalmazza.
33A bírálati díj mértékét a KAVOSZ Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 7. sz. -– Agrár Széchenyi Kártya kondíciói – melléklete tartalmazza. A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerethez kibocsátott első bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját;
34Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességi díjának mértékét, a kezességi díjtámogatások mértékét, és a nettó (ügyfél által fizetendő) kezesség díj mértékét a KAVOSZ Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 7. sz. – Agrár Széchenyi Kártya kondíciói – melléklete tartalmazza.
35Az igénylési feltételeket és a kizáró feltételeket részletesen a KAVOSZ Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat tartalmazza.Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!