Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Széchenyi Beruházási hitel

Fejlessze vállalkozását a Sberbankkal!

5% kamattámogatás 
Megkezdett beruházás is finanszírozható
Kiszámítható törlesztőrészletek
Nincs rendelkezésre tartási jutalék
Akár 10 éves futamidő
Segítjük vállalkozása fejlődését

Díjtáblázat

 • Ügyfél által fizetendő kamat: 1 havi BUBOR – 0,5% ¹
 • Kezelési költség: évi 0,8% (kamat módjára a kihasznált hitelre fizetendő)
 • Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5%
 • Folyósítási jutalék: 15.000,- Ft / folyósítás
 • GHG kezességvállalási díj: GHG Hirdetménye szerint

Igénylési feltételek 

Minden mikro-, kis-, vagy középvállalkozás, amely

 • Egyéni vállalkozás, vagy gazdasági társaság formájában
 • Legalább egy éve működik (egy teljes naptári évre vonatkozó pénzügyi beszámolóval, vagy egyéni vállalkozók esetén ugyanerre az időszakra vonatkozó vállalkozói személyi jövedelemadó bevallással rendelkezik)
 • Nincs lejárt köztartozása, illetve hitel-, kölcsön, vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozása

Igénylési dokumentumok

Egyéni Vállalkozók az alábbi iratok átadásával igényelhetnek Széchenyi Beruházási hitelt:

 • Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási hitel Konstrukcióban való részvételhez

 • Széchenyi Beruházási hitel igénylési lap Egyéni Vállalkozók és egyéb vállalkozások (nem irodák) részére, szükség esetén pótlapok

 • Kifejezetten Széchenyi Beruházási hitel igényléséhez a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolás eredeti példánya

 • Az Egyéni Vállalkozó személyazonosító okirata(i), adóigazolványa

 • Vállalkozói igazolvány (ennek hiányában a 2009. évi CXV. Törvény 9. §-ban meghatározott igazolás) vagy egyéb a működésre feljogosító igazolvány

 • 30 napnál nem régebbi – legutóbbi teljes hónapra vonatkozó - pénzforgalmi bankszámla kivonat, (ha nem Bankunknál vezet számlát a hiteligénylő vállalkozás)

 • Személyi jövedelemadó ill. EVA bevallás, vagy KATA nyilatkozat a megszerzett bevételekről az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről

 • A magánszemély készfizető kezes személyazonosító okirata(i), adóigazolványa (vagy ezek fénymásolata, ha a kezes nincs jelen az ügyintézésnél)

 • Ingatlan építés, felújítás esetén költségvetés, vagy tervezet, építési engedély, (ha szükséges, és ha van)

 • A hitelből megvásárolni kívánt eszközök, vagyontárgyak listája (és a rájuk vonatkozó ajánlat vagy egyéb, értéküket alátámasztó dokumentum, előszerződések, stb.)

 • Egyéni ügyvéd, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő, magán állatorvos ügyfélkörbe tartozó Vállalkozásoknak az Egyéni vállalkozók esetén elvárt fenti - az ezen ügyfélkörben is releváns - dokumentumokat kell csatolniuk az igényléshez azzal, hogy a „vállalkozói nyilvántartásban való szereplést igazoló dokumentum” esetükben a nyilvántartást vezető illetékes kamara által kiállított igazolás (az igazolás minimálisan elvárt adattartalma és csatolandó, releváns dokumentumok listája a KAVOSZ Zrt. honlapján kerül közzétételre).

Társas Vállalkozások (egyéni cégek) az alábbi iratok átadásával igényelhetnek Széchenyi Beruházási hitelt:

 • Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási hitel konstrukcióban való részvételhez
 • Széchenyi Beruházási hitel igénylési lap Társas Vállalkozások és Egyéb vállalkozások (irodák) részére, szükség esetén pótlapok
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • A legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat
 • Aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya(i), aláírásmintája(i)
 • Kifejezetten Széchenyi Beruházási hitel igényléshez a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolás eredeti példánya
 • Aláíró személy(ek) személyazonosító okirata(i) és adóigazolványa
 • 30 napnál nem régebbi – legutóbbi teljes hónapra vonatkozó - pénzforgalmi bankszámla kivonat, (ha nem Bankunknál vezet számlát a hiteligénylő vállalkozás)
 • Az utolsó két lezárt év számviteli törvény szerinti beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás vagy eredménylevezetés, kiegészítő melléklet ill. amennyiben előírás a könyvvizsgáló jelentés), és azt alátámasztó cégszerűen/szabályszerűen aláírt főkönyvi kivonat (kivéve bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások) ill. EVA bevallás, vagy KATA nyilatkozat a megszerzett bevételekről, egyéni cég esetén az utolsó lezárt évre vonatkozó szabályozás ill. azon belüli a cég döntése szerint személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás vagy beszámoló
 • A tárgynegyedév – cégszerűen/szabályszerűen aláírt - főkönyvi kivonata (kivéve bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások)
 • A magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okirata(i), adóigazolványa (vagy ezek fénymásolata, ha a kezes(ek) nincs(ek) jelen az ügyintézésnél)
 • Ingatlan építés, felújítás esetén költségvetés, vagy tervezet, építési engedély, (ha szükséges, és ha van)
 • A hitelből megvásárolni kívánt eszközök, vagyontárgyak listája (és a rájuk vonatkozó ajánlat vagy egyéb, értéküket alátámasztó dokumentum, előszerződések, stb.)
 • Amennyiben az ügylet kezese a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki, a kapcsolt vállalkozás cégkivonata.

 • Ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivői iroda ügyfélkörbe tartozó Vállalkozások esetén a Társas vállalkozások/Egyéni cégek esetén elvárt fenti - az ezen ügyfélkörben is releváns - dokumentumokat kell csatolniuk az igényléshez azzal, hogy a működésük igazolására be kell nyújtaniuk a nyilvántartásukat vezető illetékes kamara által kiállított igazolást is. (Az igazolás minimálisan elvárt adattartalma és csatolandó, releváns dokumentumok listája a KAVOSZ Zrt. honlapján kerül közzétételre).  Fenti tájékoztatás nem teljeskörű, részletes információkért, illetve a termék igénylése esetén kérjük, forduljon kollégáinkhoz, illetve tekintse meg a KAVOSZ Zrt. www.kavosz.hu honlapját.

  A Széchenyi Beruházási hitel és az ahhoz kapcsolódó banki szolgáltatások részletes leírását az Általános Szerződési Feltételek, a Széchenyi Beruházési hitelre vonatkozó kondíciós lista (Hirdetmények - Mikrovállalati kondíciók - Hitel hirdetmények – Széchenyi Beruházási hitel hirdetménye), a Mikrovállalati Általános Kondíciók kondíciós lista tartalmazza.

  A jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttséget kizárjaÉrdeklődjön a részletekről!

Kérjük, hogy az "Üzenet" részben tüntesse fel, hogy melyik bankfiókba szeretné eljuttatni érdeklődését! A bankfiókjainkat itt találja.

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!