Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Széchenyi Forgóeszközhitel

Kiszámítható, kedvező és olcsó. Az igazán hiteles megoldás

3% kamattámogatás  
Akár kifizetett számla is finanszírozható
Kiszámítható törlesztőrészletek 
Nincs rendelkezésre tartási jutalék 
Akár 3 éves futamidő 
Tárgyi fedezet nélkül igényelhető 

Díjtáblázat

 • Ügyfél által fizetendő kamat: 1 havi BUBOR + 2%
 • Kezelési költség évi 0,8% (kamat módjára a kihasznált hitelre fizetendő)
 • Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5%
 • Folyósítási jutalék: 10.000,- Ft / folyósítás 
 • GHG kezességvállalási díj GHG Hirdetménye szerint

Igénylési feltételek 

 • Minden mikro-, kis-, vagy középvállalkozás, amely

 • egyéni vállalkozás, vagy gazdasági társaság formájában
 • legalább egy éve működik (egy teljes naptári évre vonatkozó pénzügyi beszámolóval, vagy egyéni vállalkozók esetén ugyanerre az időszakra vonatkozó vállalkozói személyi jövedelemadó bevallással rendelkezik – 25 millió Ft feletti igénylés esetén 2 lezárt év szükséges)
 • nincs lejárt köztartozása, illetve hitel-, kölcsön, vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozása.

Igénylési dokumentumok

Egyéni Vállalkozók az alábbi iratok átadásával igényelhetnek Széchenyi Forgóeszközhitelt:

 • Nyilatkozat a Széchenyi Forgóeszközhitel Konstrukcióban való részvételhez
 • Széchenyi Forgóeszközhitel igénylési lap Egyéni Vállalkozók és Egyéb Vállalkozások (nem irodák) részére, szükség esetén pótlapok
 • kifejezetten Széchenyi Forgóeszközhitel igényléshez a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolás eredeti példánya
 • az Egyéni Vállalkozó személyazonosító okirata(i), adóigazolványa
 • vállalkozói igazolvány (ennek hiányában a 2009. évi CXV. Törvény 9. §-ban meghatározott igazolás) vagy egyéb a működésre feljogosító igazolvány
 • 30 napnál nem régebbi – legutóbbi teljes hónapra vonatkozó - pénzforgalmi bankszámla kivonat, (ha nem Bankunknál vezet számlát a hiteligénylő vállalkozás)
 • személyi jövedelemadó ill. EVA bevallás, vagy KATA nyilatkozat a megszerzett bevételekről az utolsó egy (25 millió Ft összeg felett két) lezárt, teljes üzleti évről
 • a magánszemély készfizető kezes személyazonosító okirata(i), adóigazolványa (vagy ezek fénymásolata, ha a kezes nincs jelen az ügyintézésnél)
   
 • min. az igényelt hitelkeret háromszoros összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás

 • Egyéni ügyvéd, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő, magán állatorvos ügyfélkörbe tartozó Vállalkozásoknak az Egyéni vállalkozók esetén elvárt fenti - az ezen ügyfélkörben is releváns - dokumentumokat kell csatolniuk az igényléshez azzal, hogy a „vállalkozói nyilvántartásban való szereplést igazoló dokumentum” esetükben a nyilvántartást vezető illetékes kamara által kiállított igazolás (az igazolás minimálisan elvárt adattartalma és csatolandó, releváns dokumentumok listája a KAVOSZ Zrt. honlapján kerül közzétételre).

Társas Vállalkozások (egyéni cégek) az alábbi iratok átadásával igényelhetnek Széchenyi Forgóeszközhitel

 • Nyilatkozat a Széchenyi Forgóeszközhitel konstrukcióban való részvételhez
 • Széchenyi Forgóeszközhitel igénylési lap Társas Vállalkozások és Egyéb vállalkozások (irodák) részére, szükség esetén pótlapok
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • a legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat
 • aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya(i), aláírásmintája(i)
 • kifejezetten Széchenyi Forgóeszközhitel igényléshez a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolás eredeti példánya
 • aláíró személy(ek) személyazonosító okirata(i) és adóigazolványa
 • 30 napnál nem régebbi – legutóbbi teljes hónapra vonatkozó - pénzforgalmi bankszámla kivonat, (ha nem Bankunknál vezet számlát a hiteligénylő vállalkozás)
 • az utolsó lezárt év számviteli törvény szerinti beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás vagy eredménylevezetés, kiegészítő melléklet ill. amennyiben előírás a könyvvizsgáló jelentés), és azt alátámasztó cégszerűen/szabályszerűen aláírt főkönyvi kivonat (kivéve bevételi nyilvántartást vezető EVA-s  vállalkozások) ill. EVA bevallás, egyéni cég esetén az utolsó lezárt évre vonatkozó szabályozás ill. azon belüli a cég döntése szerint személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás vagy beszámoló
 • a tárgynegyedév – cégszerűen/szabályszerűen aláírt - főkönyvi kivonata (kivéve bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások)
 • a magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okirata(i), adóigazolványa (vagy ezek fénymásolata, ha a kezes(ek) nincs(ek) jelen az ügyintézésnél)
 • min. az igényelt hitelkeret háromszoros összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás
 • amennyiben az ügylet kezese a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki, a kapcsolt vállalkozás cégkivonata.

 • Ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivői iroda ügyfélkörbe tartozó Vállalkozások esetén a Társas vállalkozások/Egyéni cégek esetén elvárt fenti - az ezen ügyfélkörben is releváns - dokumentumokat kell csatolniuk az igényléshez azzal, hogy a működésük igazolására be kell nyújtaniuk a nyilvántartásukat vezető illetékes kamara által kiállított igazolást is. (Az igazolás minimálisan elvárt adattartalma és csatolandó, releváns dokumentumok listája a KAVOSZ Zrt. honlapján kerül közzétételre).

  Fenti tájékoztatás nem teljeskörű, részletes információkért, illetve a termék igénylése esetén kérjük, forduljon kollégáinkhoz, illetve tekintse meg a KAVOSZ Zrt www.kavosz.hu honlapját.
  A Széchenyi Forgóeszközhitel és az ahhoz kapcsolódó banki szolgáltatások részletes leírását az Általános Szerződési Feltételek, a Széchenyi Forgóeszközhitelre vonatkozó kondíciós lista (Hirdetmények - Mikrovállalati kondíciók - Hitel hirdetmények – Széchenyi Forgóeszközhitel hirdetménye), a Mikrovállalati Általános Kondíciók kondíciós lista tartalmazza.
  A jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttséget kizárja.Érdeklődjön a részletekről!

Kérjük, hogy az "Üzenet" részben tüntesse fel, hogy melyik bankfiókba szeretné eljuttatni érdeklődését! A bankfiókjainkat itt találja.

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!