Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció

Szüretelje már most a számlavezetési kedvezményeket!

Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció
0 Ft a számlacsomag havi díj
a számlacsomag-szerződésben megjelölt bankszámlára
0 Ft a bankkártya-kibocsátási díj
elsőként igényelt dombornyomott bankkártya esetén
0 Ft a havi első 2 db készpénzfelvételi díj3
bármely belföldi vagy EUR devizanemben EGT országbeli külföldi ATM-ből
0 Ft a készpénzbefizetés
pénztárban4
0 Ft-os elektronikus szolgáltatások
Sberbank Online Banking szolgáltatáshoz kapcsolódó token egyszeri igénylési díj és a Sberbank SMS szolgáltatás havi díj
Akár 50% kedvezmény a pénztári kifizetésre
forint devizanemben forint számláról3,5
Több mint 50% kedvezmény utalásra
és csoportos beszedésekre 3,6

EBKM: 0,01%

 Díjtáblázat

Díjtétel Standard vállalati bankszámla Partner Fix számlacsomag Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció
Havi számlavezetési díj /
Számlacsomag havi díj1
6 215 Ft
520 Ft

0 Ft

Elsőként igényelt dombornyomott bankkártya kibocsátási díja2
11 692 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft-os ATM készpénzfelvételek száma3
0 db
1-1 db
belföldi saját illetve egyéb belföldi vagy
EUR devizanemű EGT országbeli külföldi
ATM-ből
2 db
bármely belföldi vagy
EUR devizanemű EGT országbeli külföldi
ATM-ből
Készpénzbefizetés pénztárban4
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Sberbank Online Banking szolgáltatáshoz kapcsolódó token egyszeri igénylési díj
5 314 Ft
1 062 Ft
0 Ft
Sberbank SMS szolgáltatás havi díj
318 Ft
52 Ft
0 Ft
Forint kifizetése forint számláról pénztárban3,5
0,52% + 636 Ft
0,52% + 636 Ft
0,25% min. 371 Ft
Eseti vagy állandó forint átutalási megbízás teljesítése forint bankszámla terhére bankon kívülre elektronikusan leadva3,6
Forintban forint bankszámla terhére és az EUR devizanemben EGT tagországokba (kivéve Magyarország) indított eseti vagy állandó átutalási megbízás teljesítése bankon kívülre elektronikusan leadva3,6
0,17% min. 251 Ft
0,17% min. 204 Ft max. 340 144 Ft
0,05% min. 52 Ft
max. 265 738 Ft
Csoportos beszedés teljesítése3,6
0,13% min. 159 Ft
0,13% min. 159 Ft
0,05% min. 52 Ft
max. 265 738 Ft
EBKM: 0,01%
A fenti tájékoztatás nem teljes körű, a feltüntetett díjak nem tartalmazzák a könyvelési díjat.3
 
Az Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció nyújtotta kedvezmények a 2019.05.02-2020.05.29 között (továbbiakban: III. Szerződéskötési időszak) szerződött ügyfelek esetén 2021.05.31-ig; míg 2020.06.17-2020.12.31 között (továbbiakban IV. Szerződéskötési időszak) szerződött ügyfelek esetén 2021.12.31-ig; míg a 2021.01.08-tól visszavonásig tartó V. Szerződéskötési időszakban szerződő/szerződött ügyfelek esetén a számlacsomagra vonatkozó szerződés megkötésének dátumát követő év decemberének utolsó banki munkanapjáig élnek/éltek.
Amennyiben Ön az III. Szerződéskötési időszakban / IV. Szerződéskötési időszakban / V. Szerződéskötési időszakban szerződött, úgy 2021.06.01-től / 2022.01.01-től / a számlacsomagra vonatkozó szerződés megkötésének dátumát követő év decemberének utolsó banki munkanapját követő naptól Ön a Partner Fix számlacsomagba sorolódik automatikusan.

Bővebben a „HIRDETMÉNY az Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció feltételeiről” megnevezésű dokumentumból tájékozódhat.

Részvételi feltételek

Az Akcióban részt venni jogosult, amennyiben:

 • Vállalkozásának éves nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió Ft-ot.
 • Vállalkozásának fő- vagy melléktevékenysége besorolható az akcióra vonatkozó hirdetményben feltüntetett agrár típusú TEÁOR ’08 kódok valamelyikébe.
 • Ön a 2021.01.08-tól visszavonásig tartó V. Szerződéskötési időszakban, a 2020.06.17-2020.12.31 közötti IV. Szerződéskötési időszakban, illetve a 2019.05.02-2020.05.29 közötti III. Szerződéskötési időszakban:
  • forint fizetési számlát nyit(ott) Bankunknál és a szerződés megkötésekor még nem rendelkezik/rendelkezett a Banknál vezetett fizetési számlával;
  • Partner Fix számlacsomag-szerződést köt(ött).

Igénylési dokumentumok

Bejegyzett belföldi szervezetek:

 •  30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, cégmásolat/cégkivonat,vagy a bejegyzési kérelmét tanúsító okirat elektronikus levélben történő benyújtással 
 •  hatósági engedély vagy a hatósági engedély iránti kérelem benyújtásáról szóló igazolás (szükség esetén) 
 •  adószám, KSH szám 
 •  létesítő okirat 
 •  képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) 
 •  képviseletre jogosult(ak) személyazonosító okmányai 

Nem Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi társaságok:

 •  létesítő okirat hatyálos eredeti példánya 
 • bejegyző hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, amely tanúsítja, hogy a cég szerepel a nyilvántartásukban és az rendben működik
 •  a cég vezető tisztségviselője által a banknál eljáró személy(ek) részére adott meghatalmazás (ha a cég vezető tisztségviselője nem személyesen jár el) 
 •  a cég képviselőjének aláírási címpéldánya, ha az adott ország jogrendszere ismeri azt 
 •  képviseletre jogosultak személyazonosító okmányai 

Devizabelföldi egyéni vállalkozók:

 •  NAV adószámmal és KSH számmal ellátott nyilvántartásba vételi okirat 
 •  vállalkozói igazolvány / ügyvédi, közjegyzői igazolvány 
 •  személyazonosító okmányok 

Kapcsolódó linkek és dokumentumok

 • Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 100 000 euró összegig garantálja megtakarításának biztonságos elhelyezését. A Sberbank betétek is az OBA által biztosítottak.

Az akcióban résztvevő számlatermék az OBA által védett.
1 Standard vállalati bankszámla esetén a Havi számlavezetési díj az ügyfél által elsőként nyitott pénzforgalmi bankszámla vonatkozásában; Partner Fix számlacsomag illetve Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció esetén a számlacsomag-szerződésben megjelölt bankszámla vonatkozásában értendő a feltüntetett díj.
2 az elsőként igényelt dombornyomott bankkártya kibocsátásakor felszámítandó egyszeri díjtételre
3 A könyvelési díj felszámításra kerül, melynek mértékét megbízástípustól függően a mindenkor érvényes „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai”, az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói – Standard Vállalati Bankszámla” valamint a „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói” megnevezésű dokumentumok tartalmazzák.
4 100 db forintérmét, illetve a zsákos befizetésre vonatkozó mennyiségi meghatározásokat meg nem haladó mértékben.
5 A forint kifizetés forint számláról díjtétel a jogosultsági időszak alatt 0,25% min. 371 Ft, jogosultági időszakot követően 0,52% + 636 Ft. A kedvezmény %-os mértéke az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói – Standard Vállalati Bankszámla” Kondíciós Listában meghatározott díjakhoz viszonyítva értendő.
6 Az elektronikus úton - Sberbank Online Banking vagy Sberbank Business Online rendszeren keresztül - leadott eseti vagy állandó forintban forint bankszámla terhére és az EUR devizanemben EGT tagországokba (kivéve Magyarország) indított utalások díja a jogosultsági időszak alatt 0,05% min. 52 Ft max. 265 738 Ft, jogosultsági időszakot követően 0,17% min. 204 Ft max. 340 144 Ft. A csoportos beszedés díja a jogosultsági időszak alatt 0,05% min. 52 Ft max. 265 738 Ft, jogosultsági időszakot követően 0,13% min. 159 Ft. A kedvezmény %-os mértéke az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai” Kondíciós Listában meghatározott díjakhoz viszonyítva értendő.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttséget kizárja. Az Akció részletes szabályait a Sberbank Magyarország Zrt. „Hirdetmény az Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció feltételeiről” megnevezésű dokumentuma és az abban hivatkozott Szerződések, Kondíciós Listák, Szerződési Feltételek, Hirdetmények, Terméktájékoztatók és Üzletszabályzatok tartalmazzák.

EBKM: 0,01%

 Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!

További pénzügyi megoldásaink

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel

Fejlessze vállalkozását a Sberbankkal!

Tovább

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking

Hatékony ügyintézés - legyen a neten!

Tovább

Partner Flex számlacsomag

Partner Flex számlacsomag

Rugalmas üzleti megoldások vállalkozásának!

Tovább