Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Partner Fix Nullázó Számlacsomag Akció

Egyikük sört főz, a másik a napi menüt.
De mindketten 0 Ft-ot fizetnek vállalkozásuk számlavezetéséért.

Érdekel

Partner Fix Nullázó Számlacsomag Akció
a számlacsomag havi díj1,2 (EBKM: 0,01%)
az átutalási díj3, havonta korlátlan számú elektronikus4 bankon kívülre, eseti vagy állandó átutalás esetén NAV-célszámlára5 (EBKM: 0,01%)
az átutalási díj3, havonta az első 3 db6 egyéb (nem NAV-célszámlára történő) elektronikus4 bankon kívüli eseti vagy állandó átutalás (EBKM: 0,01%)
a bankkártya kibocsátáskori egyszeri díja7 (EBKM: 0,01%)
havonta az első 2 db MasterCard Business bankkártyával bonyolított készpénzfelvétel díja3,8 bármely belföldi ATM-ből vagy EUR devizanemben EGT országbeli külföldi ATM-ből (EBKM: 0,01%)
a Sberbank Online Banking igénylési díjaés a Sberbank SMS szolgáltatás havi díja10 (EBKM: 0,01%)

Próbálja ki kockázatmentesen! Az első periódusban (számla megnyitásának naptári hónapjában és az azt követő 2 teljes naptári hónapban) a 0 Ft-os számlacsomag havi díj2 automatikus (EBKM: 0,01%)!

A további kondíciók a Partner Fix számlacsomag szerint alakulnak. EBKM: 0,01%


Érdekel

 Díjtáblázat

Díjtétel Standard vállalati bankszámla Partner Fix számlacsomag Partner Fix Nullázó Számlacsomag Akció
Havi számlavezetési díj /
Számlacsomag havi díj
6 215 Ft1
520 Ft1
0 Ft1,2
0 Ft-os eseti vagy állandó elektronikus4 bankon belüli forint átutalási megbízások száma (forint bankszámla terhére)
0 db
(díja:
0,12% min. 159 Ft)
korlátlan
korlátlan
0 Ft-os eseti vagy állandó elektronikus4 bankon kívüli forint átutalási megbízások száma (forint bankszámla terhére) NAV célszámlára3
0 db
(díja:
0,17% min. 251 Ft)
0 db
(díja:
0,17% min. 204 Ft max. 340 144 Ft)
korlátlan5
0 Ft-os eseti vagy állandó elektronikus4 bankon kívüli forint átutalási megbízások száma (forint bankszámla terhére) egyéb (nem NAV) célszámlára3
 
0 db
(díja:
0,17% min. 251 Ft)
0 db
(díja:
0,17% min. 204 Ft max. 340 144 Ft)
3db6
(továbbiak díja:
0,17% min. 204 Ft max. 340 144 Ft)
Bankkártya kibocsátáskori egyszeri díja7
     11 692 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft-os belföldi
vagy EUR devizanemű EGT országbeli külföldi
ATM készpénzfelvételek száma3
     0 db
(díja:
belföldi Sberbank ATM-ből - 0,15% + 233 Ft;
egyéb belföldi
vagy EUR devizanemű EGT országbeli külföldi
ATM-ből - 0,24% + 480 Ft)
1-1 db belföldi saját illetve egyéb belföldi
vagy
EUR devizanemű EGT országbeli külföldi
ATM-ből
(továbbiak díja:
belföldi Sberbank ATM-ből - 0,15% + 233 Ft;
egyéb belföldi
vagy EUR devizanemű EGT országbeli külföldi
ATM-ből - 0,24% + 480 Ft)
2 db bármely belföldi
vagy
EUR devizanemű EGT országbeli külföldi
ATM-ből8
(
továbbiak díja:
belföldi Sberbank ATM-ből - 0,15% + 233 Ft;
egyéb belföldi
vagy EUR devizanemű EGT országbeli külföldi
ATM-ből - 0,24% + 480 Ft)
Sberbank Online Banking szolgáltatáshoz kapcsolódó token egyszeri igénylési díj9
     5 314 Ft
1 062 Ft
0 Ft
Sberbank SMS szolgáltatás havi díj10
     318 Ft
52 Ft
0 Ft
Készpénzbefizetés pénztárban11
     0 Ft
     0 Ft
0 Ft
EBKM: 0,01%
A fenti tájékoztatás nem teljes körű, a feltüntetett díjak nem tartalmazzák a könyvelési díjat.3
 
A IV. Szerződéskötési időszakban szerződött ügyfelek esetén a számlacsomagra vonatkozó szerződés megkötésének dátumát követő év decemberének utolsó banki munkanapjáig, a III. Szerződéskötési időszakban szerződött ügyfelek esetén 2021.12.31-ig a II. Szerződéskötési időszakban szerződött ügyfelek esetén 2020.12.31-ig, míg az I. Szerződéskötési időszakban szerződött ügyfelek esetén 2019.12.31-ig élnek/éltek a Partner Fix Nullázó Számlacsomag Akció nyújtotta kedvezmények (amennyiben Ön nem szünteti meg Partner Fix számlacsomag-szerződését, nem vált számlacsomagot, a Partner Fix számlacsomag-szerződésében megjelölt forint fizetési számlát nem szünteti meg).
A jogosultsági időszak lejártát követően, a számlacsomagra vonatkozó szerződés megkötésének dátumát követő év decemberének utolsó banki munkanapját követő naptól (IV. Szerződéskötési időszakban szerződött ügyfelek esetén), illetve 2022.01.03-tól (III. Szerződéskötési időszakban szerződött ügyfelek esetén) illetve 2021.01.04-től (II. Szerződéskötési időszakban szerződött ügyfelek esetén) illetve legkésőbb 2020.01.03-tól (I. Szerződéskötési időszakban szerződött ügyfelek esetén) Ön a Partner Fix számlacsomagba sorolódik automatikusan.

Bővebben a „HIRDETMÉNY a Partner Fix Nullázó Számlacsomag Akció feltételeiről” megnevezésű dokumentumból tájékozódhat. 

Részvételi feltételek

Az Akcióban részt venni jogosult, amennyiben:

 • Az első bankszámla-szerződés megkötését megelőző 12 hónapon belül Ön nem rendelkezett a Banknál vezetett fizetési számlával.
 • Vállalkozása nem áll jogi (csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési) eljárás alatt, továbbá devizabelföldi mikrovállalatok12körébe tartozik, ezen belül:
  • egyéni vállalkozó (GFO kód: 231) , adószámmal rendelkező magánszemély (GFO kód: 233), egyéb önálló vállalkozó (GFO kód: 232) vagy
  • statisztikai számjellel rendelkező és 5-ös vagy 6-os számjeggyel kezdődő gazdasági formakódú szervezet vagy
  • Kft., Bt., Kkt. gazdasági társaság és:
   • nem rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel vagy
   • rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel és a legutolsó éves nettó árbevétele nem haladja meg a 12 millió Ft-ot.
 • Ön a 2021.01.08-tól visszavonásig tartó IV. Szerződéskötési időszakban, 2020.01.02-2020.12.31  (III. Szerződéskötési időszakban), 2019.04.04-2019.12.31 (II. Szerződéskötési időszakban) illetve 2018.09.24-2019.03.29 (I. Szerződéskötési időszakban) között:
  • forint fizetési számlát13 nyit(ott) Bankunknál
  • Partner Fix számlacsomag-szerződést köt(ött)14.

Igénylési dokumentumok

Bejegyzett belföldi szervezetek:

 •  30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, cégmásolat/cégkivonat,vagy a bejegyzési kérelmét tanúsító okirat elektronikus levélben történő benyújtással 
 •  hatósági engedély vagy a hatósági engedély iránti kérelem benyújtásáról szóló igazolás (szükség esetén) 
 •  adószám, KSH szám 
 •  létesítő okirat 
 •  képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) 
 •  képviseletre jogosult(ak) személyazonosító okmányai 

Nem Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi társaságok:

 •  létesítő okirat hatyálos eredeti példánya 
 • bejegyző hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, amely tanúsítja, hogy a cég szerepel a nyilvántartásukban és az rendben működik
 •  a cég vezető tisztségviselője által a banknál eljáró személy(ek) részére adott meghatalmazás (ha a cég vezető tisztségviselője nem személyesen jár el) 
 •  a cég képviselőjének aláírási címpéldánya, ha az adott ország jogrendszere ismeri azt 
 •  képviseletre jogosultak személyazonosító okmányai 

Devizabelföldi egyéni vállalkozók:

 •  NAV adószámmal és KSH számmal ellátott nyilvántartásba vételi okirat 
 •  vállalkozói igazolvány / ügyvédi, közjegyzői igazolvány 
 •  személyazonosító okmányok 

Kapcsolódó linkek és dokumentumok

 • Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 100 000 euró összegig garantálja megtakarításának biztonságos elhelyezését. A Sberbank betétek is az OBA által biztosítottak.

 

Az akcióban résztvevő számlatermék az OBA által védett.
1 A Standard vállalati bankszámla esetén a Havi számlavezetési díj az ügyfél által elsőként nyitott pénzforgalmi bankszámla vonatkozásában; Partner Fix számlacsomag illetve a Partner Fix Nullázó Számlacsomag Akció esetén a számlacsomag-szerződésben megjelölt egy darab forint bankszámla vonatkozásában értendő a feltüntetett díj.
2 A vonatkozó hirdetményben előírt feltételek, azaz az első periódust követően 3 havonta minimum 1 db NAV célszámlára irányuló elektronikusan leadott, bankon kívüli átutalás nem-teljesítése esetén 1594 Ft összegű negyedéves díj kerül beterhelésre. Továbbá az 5-ös vagy 6-os számjeggyel kezdődő gazdasági formakódú szervezetek esetén az összes periódusban a jelen pontban foglalt feltétel vizsgálatától a Bank eltekint.
3 A könyvelési díj felszámításra kerül, melynek mértékét megbízástípustól függően a mindenkor érvényes „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai”, az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói – Standard Vállalati Bankszámla” valamint a „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói” megnevezésű dokumentumok tartalmazzák.
4 Elektronikus úton leadott megbízás alatt a Sberbank Online Banking vagy Sberbank Business Online rendszeren leadott megbízások értendők.
5 NAV- célszámlák alatt a vonatkozó hirdetményben részletezett NAV adó bevételi illetve beszedési számlái értendők.
6 A nem NAV-célszámlára történő elektronikus átutalások esetén a sorrend a kedvezménnyel érintett tranzakciók esetén azok banki terhelésének időpontja alapján határozódik meg.
7  A bankkártya díjkedvezmény az Ügyfél által elsőként igényelt dombornyomott bankkártya kibocsátásakor felszámítandó egyszeri díjtételre vonatkozik, a kibocsátást követő első évfordulótól évente felszámítandó kártyadíj tekintetében kártyatípustól függően - az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói” - a hirdetmény a Bank honlapján (www.sberbank.hu) a „Mikrovállalati Bankkártyák kondíciói” elnevezésű linken található - a kondíciós lista mindenkor érvényes rendelkezései az irányadók.
8 A kedvezményes ATM készpénzfelvételen túl az adott hónapban a további Mastercard Business bankkártyával a saját illetve egyéb belföldi vagy EUR devizanemű EGT országbeli külföldi ATM-ből bonyolított készpénzfelvétel esetén - kártyatípustól függően - az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói” - a hirdetmény a Bank honlapján (www.sberbank.hu) a „Mikrovállalati Bankkártyák kondíciói” elnevezésű linken található - kondíciós lista mindenkor érvényes rendelkezései az irányadók.
Sberbank Online Banking igénylési díj alatt 1 db - interneten keresztüli ügyintézést biztosító - token és felhasználó paraméterezés díja értendő.
10 Az „SMS díj belföldre” és az „SMS díj külföldre” díjak vonatkozásában a 2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött ügyfelekre vonatkozó „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói – Standard Vállalati Bankszámla” elnevezésű Kondíciós Lista mindenkor érvényes rendelkezései az irányadók.
11 100 db forintérmét, illetve a zsákos befizetésre vonatkozó mennyiségi meghatározásokat meg nem haladó mértékben.
12 Mikrovállalati ügyfélnek minősül a „TÁJÉKOZTATÓ – a Sberbank Magyarország Zrt. vállalati ügyfelek esetén alkalmazott üzletági szegmentációs irányelveiről” című dokumentum szerint mikrovállalati üzletágba sorolt ügyfél.
13 Széchenyi Kártya Folyószámlahitel vagy Agrár Széchenyi Kártya igénylése esetén az ezekhez kapcsolódó számlán felül nyitandó.
14 Széchenyi Kártya Folyószámlahitel vagy Agrár Széchenyi Kártya igénylése esetén az ezekhez kapcsolódó számla mellett nyitott forint bankszámla vonható be a számlacsomagba.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttséget kizárja. Az Akció részletes szabályait a Sberbank Magyarország Zrt. ”Hirdetmény a Partner Fix Nullázó Számlacsomag Akció feltételeiről” megnevezésű dokumentuma és az abban hivatkozott Szerződések, Kondíciós Listák, Szerződési Feltételek, Hirdetmények, Terméktájékoztatók és Üzletszabályzatok tartalmazzák.
EBKM: 0,01%

 

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!

További pénzügyi megoldásaink

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel

Fejlessze vállalkozását a Sberbankkal!

Tovább

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking

Hatékony ügyintézés - legyen a neten!

Tovább

Partner Flex számlacsomag

Partner Flex számlacsomag

Rugalmas üzleti megoldások vállalkozásának!

Tovább