Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Partner Fix számlacsomag

Biztos támasz, kiszámítható előnyök kis- és kezdő vállalkozások részére

Partner Fix számlacsomag
Csak 503 Ft-os számlaevezetés1 számlaforgalomtól függetlenül
Díjmentes ATM-készpénzfelvétel a könyvelési díjon felül: belföldi saját ATM-ből 1 db, belföldi idegen vagy 2019.12.15- 2020.04.15 közötti határozott időre EUR devizanemben EGT országbeli külföldi ATM-ből 1 db
Díjmentes bankkártya az első évben2
Díjmentes pénztári forint készpénzbefizetés3
Kedvező elektronikus szolgáltatások (Sberbank Online Banking, Sberbank SMS)4

EBKM: 0,01%


 
Ajándék! E-menedzser ügyviteli rendszer (többek között ügyfélkapcsolatok nyilvántartáshoz és számlázáshoz)6

Díjtáblázat

Díjtétel  
Számlacsomag havi díj: 503 Ft
Eseti és állandó forint átutalás saját számlák között elektronikus csatornán5: díjmentes
Eseti és állandó forint átutalási megbízás bankon belülre elektronikus csatornán5: 0 Ft
Eseti és állandó forint átutalás bankon kívülre elektronikus csatornán5 Forintban forint bankszámla terhére és 2019.12.15-2020.04.15 közötti határozott időre az EUR devizanemben EGT tagországokba (kivéve Magyarország) indított eseti vagy állandó átutalási megbízás teljesítése bankon kívülre elektronikusan leadva3,6: 0,19% min. 198 Ft
2019.12.15-2020.04.15 között:
0,17% min. 198 Ft
max. 328 960
A fenti tájékoztatás nem teljes körű, a feltüntetett díjak nem tartalmazzák a könyvelési díjat. Részletekért kérjük, tekintse meg  Partner Fix számlacsomag Kondíciós Listánkat.
EBKM:0,01%
 

Igénylési feltételek

Számlanyitásra jogosult:

 • Devizabelföldi és devizakülföldi egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb szervezet
 • Partner Fix számlacsomagra vonatkozó szerződéssel még nem rendelkező vállalkozások

Igénylési dokumentumok

Bejegyzett belföldi szervezetek:

 • 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, cégmásolat/cégkivonat,vagy a bejegyzési kérelmét tanúsító okirat elektronikus levélben történő benyújtással
 • hatósági engedély vagy a hatósági engedély iránti kérelem benyújtásáról szóló igazolás (szükség esetén)
 • adószám, KSH szám
 • létesítő okirat
 • képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)
 • képviseletre jogosult(ak) személyazonosító okmányai

Nem Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi társaságok:

 • létesítő okirat hatyálos eredeti példánya
 • bejegyző hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, amely tanúsítja, hogy a cég szerepel a nyilvántartásukban és az  rendben működik
 • a cég vezető tisztségviselője által a banknál eljáró személy(ek) részére adott meghatalmazás (ha a cég vezető tisztségviselője nem személyesen jár el)
 • a cég képviselőjének aláírási címpéldánya, ha az adott ország jogrendszere ismeri azt
 • képviseletre jogosultak személyazonosító okmányai

Devizabelföldi egyéni vállalkozó esetén:

 • NAV adószámmal és KSH számmal ellátott nyilvántartásba vételi okirat
 • vállalkozói igazolvány / ügyvédi, közjegyzői igazolvány
 • személyazonosító okmányok

1 A 503 Ft-os számlavezetés alatt az "Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók - Partner számlacsomagok díjai és jutalékai" kondíciós lista szerinti számlacsomag havi díj értendő.

2 Az Ön választása alapján dombornyomott bankkártya kibocsátásakor felszámítandó egyszeri díjtételre.

3 A 100 db forintérmét, illetve a zsákos befizetésre vonatkozó mennyiségi meghatározásokat meg nem haladó mértékben.

4 A Sberbank Online Banking szolgáltatás kedvezménye 1 db – interneten keresztüli ügyintézést biztosító – token és felhasználó paraméterezés díjára vonatkozik; a Sberbank SMS szolgáltatás kedvezménye a havidíjra értendő.

5 Elektronikus csatorna alatt értendő: Sberbank Online Banking vagy Sberbank Business Online szolgáltatások

6 Az e-menedzser ügyviteli rendszer elkülönülten igényelhető.


A számlacsomag-szolgáltatást olyan vállalkozások vehetik igénybe, amelyek az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói” elnevezésű Standard Vállalati Bankszámla Kondíciós Lista hatálya alá tartoznak. A számlacsomag és az ahhoz kapcsolódó banki szolgáltatások részletes leírását az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai” Kondíciós Lista és annak 1. számú melléklete, az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói” elnevezésű Standard Vállalati Bankszámla Kondíciós Lista, bankunk Általános Szerződési Feltételei, valamint az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói” Kondíciós lista és a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak. Amennyiben az a körülmények alapján ajánlatnak minősülne, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja. A termékkel kapcsolatos további részletek illetve információk a Sberbank Magyarország Zrt. fiókjaiban, weboldalán valamint aktuális Hirdetményeiben és Kondíciós Listáiban érhetőek el.
A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, és a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja. A termékkel kapcsolatos további részletek és információk a Sberbank Magyarország Zrt. fiókjaiban, weboldalán és aktuális Hirdetményeiben érhetőek el.
Az e-menedzser szolgáltatásról bővebb információk a „Hirdetmény – Az e-menedzser integrált mobil ügyviteli rendszer és modulok – Sberbank Magyarország Zrt. specifikus Szabályzata” megnevezésű dokumentumban található.
EBKM: 0,01%

 

 Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!