Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Partner Fix számlacsomag

Biztos támasz, kiszámítható előnyök kis- és kezdő vállalkozások részére

Partner Fix számlacsomag
Csak 490 Ft-os számlaevezetés1 számlaforgalomtól függetlenül
Díjmentes ATM-készpénzfelvétel a könyvelési díjon felül: belföldi saját ATM-ből 1 db, belföldi idegen ATM-ből 1 db
Díjmentes bankkártya az első évben2
Díjmentes pénztári forint készpénzbefizetés3
Kedvező elektronikus szolgáltatások (Sberbank Online Banking, Sberbank SMS)4
Díjmentesen használható, újgenerációs menedzser mobil ügyviteli rendszer

EBKM: 0,01%

Díjtáblázat

 • Számlacsomag havi díj: 490 Ft
 • Eseti és állandó forint átutalás saját számlák között elektronikus csatornán5: díjmentes
 • Eseti és állandó forint átutalási megbízás bankon belülre elektronikus csatornán5: 0 Ft
 • Eseti és állandó forint átutalás bankon kívülre elektronikus csatornán5: 0,19%, min. 193 Ft

Igénylési feltételek

Számlanyitásra jogosult:

 • Devizabelföldi és devizakülföldi egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb szervezet
 • Partner Fix számlacsomagra vonatkozó szerződéssel még nem rendelkező vállalkozások

Igénylési dokumentumok

Bejegyzett belföldi szervezetek:

 • 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, cégmásolat/cégkivonat,vagy a bejegyzési kérelmét tanúsító okirat elektronikus levélben történő benyújtással
 • hatósági engedély vagy a hatósági engedély iránti kérelem benyújtásáról szóló igazolás (szükség esetén)
 • adószám, KSH szám
 • létesítő okirat
 • képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)
 • képviseletre jogosult(ak) személyazonosító okmányai

Nem Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi társaságok:

 • létesítő okirat hatyálos eredeti példánya
 • bejegyző hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, amely tanúsítja, hogy a cég szerepel a nyilvántartásukban és az  rendben működik
 • a cég vezető tisztségviselője által a banknál eljáró személy(ek) részére adott meghatalmazás (ha a cég vezető tisztségviselője nem személyesen jár el)
 • a cég képviselőjének aláírási címpéldánya, ha az adott ország jogrendszere ismeri azt
 • képviseletre jogosultak személyazonosító okmányai

Devizabelföldi egyéni vállalkozó esetén:

 • NAV adószámmal és KSH számmal ellátott nyilvántartásba vételi okirat
 • vállalkozói igazolvány / ügyvédi, közjegyzői igazolvány
 • személyazonosító okmányok

1 A 490 Ft-os számlavezetés alatt az "Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók - Partner számlacsomagok díjai és jutalékai" kondíciós lista szerinti számlacsomag havi díj értendő.

2 Az Ön választása alapján dombornyomott bankkártya kibocsátásakor felszámítandó egyszeri díjtételre.

3 A 100 db forintérmét, illetve a zsákos befizetésre vonatkozó mennyiségi meghatározásokat meg nem haladó mértékben.

4 A Sberbank Online Banking szolgáltatás kedvezménye 1 db – interneten keresztüli ügyintézést biztosító – token és felhasználó paraméterezés díjára vonatkozik; a Sberbank SMS szolgáltatás kedvezménye a havidíjra értendő.

5 Elektronikus csatorna alatt értendő: Sberbank Online Banking vagy Sberbank Business Online szolgáltatások


A számlacsomag-szolgáltatást olyan vállalkozások vehetik igénybe, amelyek az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói” elnevezésű Standard Vállalati Bankszámla Kondíciós Lista hatálya alá tartoznak. A számlacsomag és az ahhoz kapcsolódó banki szolgáltatások részletes leírását az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai” Kondíciós Lista és annak 1. számú melléklete, az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói” elnevezésű Standard Vállalati Bankszámla Kondíciós Lista, bankunk Általános Szerződési Feltételei, valamint az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói” Kondíciós lista és a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak. Amennyiben az a körülmények alapján ajánlatnak minősülne, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja. A termékkel kapcsolatos további részletek illetve információk a Sberbank Magyarország Zrt. fiókjaiban, weboldalán valamint aktuális Hirdetményeiben és Kondíciós Listáiban érhetőek el.
A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, és a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja. A termékkel kapcsolatos további részletek és információk a Sberbank Magyarország Zrt. fiókjaiban, weboldalán és aktuális Hirdetményeiben érhetőek el.
EBKM: 0,01%

 

 Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!