Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Partner Flex számlacsomag

Rugalmas üzleti megoldások vállalkozásának!

Partner Flex számlacsomag
Akár 1017 Ft-os számlavezetés feltétel-teljesítés esetén
Számlaforgalomhoz igazodó forint- és deviza-tranzakciós kedvezmények
Díjmentes bankkártya az első évben1
Díjmentes ATM-készpénzfelvétel a könyvelési díjon felül: belföldi saját ATM-ből 1 db, belföldi idegen vagy 2019.12.15- 2020.04.15 közötti határozott időre EUR devizanemben EGT országbeli külföldi ATM-ből 1 db
Díjmentes pénztári készpénzbefizetés2
Kedvező elektronikus szolgáltatások (Sberbank Online Banking, Sberbank SMS)3

EBKM: 0,01%


 
Ajándék! E-menedzser ügyviteli rendszer (többek között ügyfélkapcsolatok nyilvántartáshoz és számlázáshoz)5

Díjtáblázat

Partner Flex 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
Számlacsomag havi díj 3 896 Ft 5 129 Ft 5 643 Ft 6 671 Ft
Számlacsomag havi díj – Feltétel teljesítése esetén 1 017 Ft
Feltételek – Havi tranzakciós forgalom 1 000 000 Ft – 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft felett, 25 000 000 Ft-ig 25 000 000 Ft felett, 40 000 000 Ft-ig 40 000 000 Ft felett
Feltételek – Minimális havi átlagegyenleg 500 000 Ft 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Eseti és állandó forint átutalás saját számlák között elektronikus csatornán4 0 Ft
Eseti és állandó forint átutalási megbízás bankon belülre elektronikus csatornán4 0 Ft
Eseti és állandó forint átutalás bankon kívülre elektronikus csatornán4
Forintban forint bankszámla terhére és 2019.12.15-2020.04.15 közötti határozott időre az EUR devizanemben EGT tagországokba (kivéve Magyarország) indított eseti vagy állandó átutalási megbízás teljesítése bankon kívülre elektronikusan leadva4
 
0,14% min.
169 Ft 2019.12.15- 2020.04.15 között:
0,13% min. 169 Ft max. 298 120 Ft
0,10% min. 133 Ft max. 257 000 Ft 0,08% min. 113 Ft max. 205 600 Ft 0,07% min. 92 Ft max. 154 200 Ft

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, a feltüntetett díjak nem tartalmazzák a könyvelési díjat. Részletekért kérjük, tekintse meg Partner Flex számlacsomag Kondíciós Listánkat
EBKM: 0,01%
 

 • Egy hónapban a vállalkozás Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett valamennyi (forint és deviza) bankszámláján kezdeményezett és könyvelt jóváírási és terhelési forgalmat – leszámítva a saját számlák közötti átvezetéseket – figyelembe veszi Bankunk, amikor a következő hónapban 1-4. kategóriába soroljuk Partner Flex számlacsomagban lévő főszámláját. Minél nagyobb forgalom bonyolódik bankszámláin, a következő hónapban annál kedvezőbb tranzakciós díjakkal kalkulálhat.
 • Magasabb kategóriába havonta, míg alacsonyabb kategóriába automatikusan félévente a hat havi átlagforgalom alapján kerülhet.
 • A kedvezményes számlavezetési díjhoz elegendő a kategóriában előírt számlaforgalom feltételt VAGY a minimális átlagegyenleg kritériumot teljesíteni. Utóbbi esetén a Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett összes forint folyószámláját figyelembe véve azok pozitív napi záróegyenlegeinek számtani átlaga alapján történik a vizsgálat. A Bank a kedvezményes számlacsomag havidíjon felüli részét utólag, a feltételek teljesülésének ellenőrzését követően téríti vissza.
   

Igénylési feltételek

Számlanyitásra jogosult:

 • Devizabelföldi és devizakülföldi egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb szervezet
   
 • Partner Flex számlacsomagra vonatkozó szerződéssel még nem rendelkező vállalkozások.

Igénylési dokumentumok 
 

Bejegyzett belföldi szervezetek:

 • 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, cégmásolat/cégkivonat,vagy a bejegyzési kérelmét tanúsító okirat elektronikus levélben történő benyújtással
 • hatósági engedély vagy a hatósági engedély iránti kérelem benyújtásáról szóló igazolás (szükség esetén)
 • adószám, KSH szám
 • létesítő okirat
 • képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)
 • képviseletre jogosult(ak) személyazonosító okmányai

Nem Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi társaságok:

 • létesítő okirat hatyálos eredeti példánya
 • bejegyző hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, amely tanúsítja, hogy a cég szerepel a nyilvántartásukban és az rendben működik
 • a cég vezető tisztségviselője által a banknál eljáró személy(ek) részére adott meghatalmazás (ha a cég vezető tisztségviselője nem személyesen jár el)
 • a cég képviselőjének aláírási címpéldánya, ha az adott ország jogrendszere ismeri azt
 • képviseletre jogosultak személyazonosító okmányai

Devizabelföldi egyéni vállalkozók:

 • NAV adószámmal és KSH számmal ellátott nyilvántartásba vételi okirat
 • vállalkozói igazolvány / ügyvédi, közjegyzői igazolvány
 • személyazonosító okmányok

 

1 Az Ön választása alapján dombornyomott bankkártya kibocsátásakor felszámítandó egyszeri díjtételre.
2 A 100 db forintérmét, illetve a zsákos befizetésre vonatkozó mennyiségi meghatározásokat meg nem haladó mértékben.
3 A Sberbank Online Banking szolgáltatás kedvezménye 1 db – interneten keresztüli ügyintézést biztosító – token és felhasználó paraméterezés díjára vonatkozik; a Sberbank SMS szolgáltatás kedvezménye a havidíjra értendő.
4 Elektronikus csatorna alatt értendő: Sberbank Online Banking vagy Sberbank Business Online szolgáltatások
5 Az e-menedzser ügyviteli rendszer elkülönülten igényelhető.

A számlacsomag-szolgáltatást olyan vállalkozások vehetik igénybe, amelyek az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói” elnevezésű Standard Vállalati Bankszámla Kondíciós Lista hatálya alá tartoznak. A számlacsomag és az ahhoz kapcsolódó banki szolgáltatások részletes leírását az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai” Kondíciós Lista és annak 1. számú melléklete, az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói” elnevezésű Standard Vállalati Bankszámla Kondíciós Lista, bankunk Általános Szerződési Feltételei, valamint az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói” Kondíciós lista és a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak. Amennyiben az a körülmények alapján ajánlatnak minősülne, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja. A termékkel kapcsolatos további részletek illetve információk a Sberbank Magyarország Zrt. fiókjaiban, weboldalán valamint aktuális Hirdetményeiben és Kondíciós Listáiban érhetőek el.
Az e-menedzser szolgáltatásról bővebb információk a „Hirdetmény – Az e-menedzser integrált mobil ügyviteli rendszer és modulok – Sberbank Magyarország Zrt. specifikus Szabályzata” megnevezésű dokumentumban található.
EBKM: 0,01%


 

 Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!