Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Partner Flex számlacsomag

Rugalmas üzleti megoldások vállalkozásának!

Partner Flex számlacsomag
Akár 1051 Ft-os számlavezetés feltétel-teljesítés esetén
Számlaforgalomhoz igazodó forint- és deviza-tranzakciós kedvezmények
Díjmentes bankkártya az első évben1
Díjmentes ATM-készpénzfelvétel a könyvelési díjon felül: belföldi saját ATM-ből 2 db, belföldi idegen vagy 2019.12.15- 2020.09.30 közötti határozott időre EUR devizanemben EGT országbeli külföldi ATM-ből 1 db
Díjmentes pénztári készpénzbefizetés2
Kedvező elektronikus szolgáltatások (Sberbank Online Banking, Sberbank SMS)3

EBKM: 0,01%


 
Ajándék! E-menedzser ügyviteli rendszer (többek között ügyfélkapcsolatok nyilvántartáshoz és számlázáshoz)5

Díjtáblázat

Partner Flex 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
Számlacsomag havi díj
4 160 Ft
5 477 Ft
6 026 Ft
7 124 Ft
Számlacsomag havi díj – Feltétel teljesítése esetén
1 085 Ft
Feltételek – Havi tranzakciós forgalom 1 000 000 Ft – 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft felett, 25 000 000 Ft-ig 25 000 000 Ft felett, 40 000 000 Ft-ig 40 000 000 Ft felett
Feltételek – Minimális havi átlagegyenleg 500 000 Ft 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Eseti és állandó forint átutalás saját számlák között elektronikus csatornán4 0 Ft
Eseti és állandó forint átutalási megbízás bankon belülre elektronikus csatornán4 0 Ft
Eseti és állandó forint átutalás bankon kívülre elektronikus csatornán4
Forintban forint bankszámla terhére és az EUR devizanemben EGT tagországokba (kivéve Magyarország) indított eseti vagy állandó átutalási megbízás teljesítése bankon kívülre elektronikusan leadva4
 
0,13% min. 179 Ft max. 318 428 Ft 0,10% min. 141 Ft max. 274 507 Ft 0,08% min. 119 Ft max. 219 605 Ft 0,07% min. 98 Ft max. 164 703 Ft

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, a feltüntetett díjak nem tartalmazzák a könyvelési díjat. Részletekért kérjük, tekintse meg Partner Flex számlacsomag Kondíciós Listánkat
EBKM: 0,01%
 

 • Egy hónapban a vállalkozás Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett valamennyi (forint és deviza) bankszámláján kezdeményezett és könyvelt jóváírási és terhelési forgalmat – leszámítva a saját számlák közötti átvezetéseket – figyelembe veszi Bankunk, amikor a következő hónapban 1-4. kategóriába soroljuk Partner Flex számlacsomagban lévő főszámláját. Minél nagyobb forgalom bonyolódik bankszámláin, a következő hónapban annál kedvezőbb tranzakciós díjakkal kalkulálhat.
 • Magasabb kategóriába havonta, míg alacsonyabb kategóriába automatikusan félévente a hat havi átlagforgalom alapján kerülhet.
 • A kedvezményes számlavezetési díjhoz elegendő a kategóriában előírt számlaforgalom feltételt VAGY a minimális átlagegyenleg kritériumot teljesíteni. Utóbbi esetén a Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett összes forint folyószámláját figyelembe véve azok pozitív napi záróegyenlegeinek számtani átlaga alapján történik a vizsgálat. A Bank a kedvezményes számlacsomag havidíjon felüli részét utólag, a feltételek teljesülésének ellenőrzését követően téríti vissza.
   

Igénylési feltételek

Számlanyitásra jogosult:

 • Devizabelföldi és devizakülföldi egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb szervezet
   
 • Partner Flex számlacsomagra vonatkozó szerződéssel még nem rendelkező vállalkozások.

Igénylési dokumentumok 
 

Bejegyzett belföldi szervezetek:

 • 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, cégmásolat/cégkivonat,vagy a bejegyzési kérelmét tanúsító okirat elektronikus levélben történő benyújtással
 • hatósági engedély vagy a hatósági engedély iránti kérelem benyújtásáról szóló igazolás (szükség esetén)
 • adószám, KSH szám
 • létesítő okirat
 • képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)
 • képviseletre jogosult(ak) személyazonosító okmányai

Nem Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi társaságok:

 • létesítő okirat hatyálos eredeti példánya
 • bejegyző hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, amely tanúsítja, hogy a cég szerepel a nyilvántartásukban és az rendben működik
 • a cég vezető tisztségviselője által a banknál eljáró személy(ek) részére adott meghatalmazás (ha a cég vezető tisztségviselője nem személyesen jár el)
 • a cég képviselőjének aláírási címpéldánya, ha az adott ország jogrendszere ismeri azt
 • képviseletre jogosultak személyazonosító okmányai

Devizabelföldi egyéni vállalkozók:

 • NAV adószámmal és KSH számmal ellátott nyilvántartásba vételi okirat
 • vállalkozói igazolvány / ügyvédi, közjegyzői igazolvány
 • személyazonosító okmányok

Kapcsolódó linkek és dokumentumok

 • Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 100 000 euró összegig garantálja megtakarításának biztonságos elhelyezését. A Sberbank betétek is az OBA által biztosítottak.

 

A számlatermék az OBA által védett.

1 Az Ön választása alapján dombornyomott bankkártya kibocsátásakor felszámítandó egyszeri díjtételre.
2 A 100 db forintérmét, illetve a zsákos befizetésre vonatkozó mennyiségi meghatározásokat meg nem haladó mértékben.
3 A Sberbank Online Banking szolgáltatás kedvezménye 1 db – interneten keresztüli ügyintézést biztosító – token és felhasználó paraméterezés díjára vonatkozik; a Sberbank SMS szolgáltatás kedvezménye a havidíjra értendő.
4 Elektronikus csatorna alatt értendő: Sberbank Online Banking vagy Sberbank Business Online szolgáltatások
5 Az e-menedzser ügyviteli rendszer elkülönülten igényelhető, amelynek részletes leírását a „Hirdetmény – Az e-menedzser integrált mobil ügyviteli rendszer és modulok – Sberbank Magyarország Zrt. specifikus szabályzata” megnevezésű dokumentum tartalmazza.

A számlacsomag-szolgáltatást olyan vállalkozások vehetik igénybe, amelyek az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói” elnevezésű Standard Vállalati Bankszámla Kondíciós Lista hatálya alá tartoznak. A számlacsomag és az ahhoz kapcsolódó banki szolgáltatások részletes leírását az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai” Kondíciós Lista, az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói” elnevezésű Standard Vállalati Bankszámla Kondíciós Lista, bankunk Általános Szerződési Feltételei, valamint az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói” Kondíciós lista és a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak. Amennyiben az a körülmények alapján ajánlatnak minősülne, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja. A termékkel kapcsolatos további részletek illetve információk a Sberbank Magyarország Zrt. fiókjaiban, weboldalán valamint aktuális Hirdetményeiben és Kondíciós Listáiban érhetőek el.
Az e-menedzser szolgáltatásról bővebb információk a „Hirdetmény – Az e-menedzser integrált mobil ügyviteli rendszer és modulok – Sberbank Magyarország Zrt. specifikus Szabályzata” megnevezésű dokumentumban található.
EBKM: 0,01%


 

 Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!

További pénzügyi megoldásaink

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel

Fejlessze vállalkozását a Sberbankkal!

Tovább

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking

Hatékony ügyintézés - legyen a neten!

Tovább

Mobilbank alkalmazás

Mobilbank alkalmazás

Biztonságos, informatív, személyes megoldások – egy mozdulattal: az online pénzügyintézést mobileszközökre optimalizáltuk. Mert nemcsak pénzt, időt is érdemes megtakarítani.

Tovább