Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Jutalék kifizetés

A jutalék kifizetésének folyamata, alapelvei

A jutalékfizetés folyamata

Az ügynöki közvetítés után járó díjazás elszámolása központosított módon történik, az alábbiakban meghatározott alapelvek figyelembevételével:

Alapelvek

  • kizárólag olyan ügylet alapján számolható el jutalék, amely az adott közvetítő és a Bank között hatályos együttműködési megállapodás fennállás alatt került befogadásra a Bank által, illetve annak hatálya adott ügyletre a közvetítő részéről tett nyilatkozat révén elismerésre került

  • csak olyan ügylet után számolható el jutalék, amely esetében a Közvetítő közreműködése megvalósult és az ÜBA-ban (Ügylet Beadási Adatlap) rögzítésre kerül

  • a jutalék elszámolás alapja csak megvalósult termék lehet, pl: hitel jellegű termékeknél kizárólag a (rész)folyósított ügylet arányában kerülhet sor jutalék megállapításra, illetve kifizetésre

  • a jutalék mértékének és fajtájának (szerzési, vagy fenntartási) meg kell egyeznie a mindenkor hatályos szerződésben foglaltakkal

  • amennyiben olyan termék vagy szolgáltatás kerül értékesítésre, amely nem része a hatályos szerződések jutalék mellékletének, abban az esetben egyedi jutalék kifizetést kell alkalmazni az arra vonatkozó előírások betartásával

  • jutalék kifizetése egy hónapban egyszer történik, alapja az adott hónapot megelőzően folyósított hitelek/megkötött szerződések köre

  • a jutalékfizetés alapját jelentő teljesítményigazolások kiállításának határidejét a mindenkor hatályos szerződések tartalmazzák

  • a fizetési késedelembe eső hitelek jutalék visszaírásokat vonnak maguk után

  • fenntartási jutalék csak élő szerződéssel rendelkező közvetítőknek és abban definiált módon fizethető.

Közvetítői számlák feldolgozása

Az adott hónapban megvalósult ügyletekről a TPS Csoport Közvetítőnként (Országos partner esetén főügynökönként) teljesítményigazolást állít ki, amelyet e-mailen keresztül továbbít a kapcsolattartó felé. A TPS Csoport által kiállított teljesítményigazolások azon ügyleteket tartalmazzák, melyek a hatályos szerződés jutalék mellékletében foglalt paramétereknek eleget tesznek, kiegészülve a visszaírt és a fenntartási jutalékra jogosító tételekkel. Amennyiben a közvetítő a teljesítésigazolásban foglaltakkal egyetért, a jutalék kifizetés érdekében kiállítja a számlát, amelyet megküld a Bank részére.

A Közvetítőnek a számlát a TPS Csoportnak címezve, postán szükséges eljuttatnia Bankunk felé az alábbi címre:

Sberbank Magyarország Zrt
1088, Budapest
Rákóczi út 7.
"Ügynöki elszámolás, Patocska Bea részére"

Kérdés esetén kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a partnerkapcsolat@sberbank.hu e-mail címen.

Célunk az egyes ügyletek átfutásának gyorsításán túl, saját folyamataink javítása, ügyfeleink és az Önök elégedettségének növelése.

Kontakt személyek és elérhetőségeinket a következő linken tekintheti meg.

Várjuk jelentkezését minden problémás, elakadt ügylet kapcsán.
A Sberbank Magyarország Zrt. Partneri Értékesítési Csoportja