Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!

Előnyei:

 • 7,0%/év kamattámogatás1;
 • 100%-os kezelési költség támogatás;
 • Akár termőföld vásárlásra, ültetvény telepítésre, tenyészállat beszerzésre is igénybe vehető2;
 • Kiszámítható törlesztőrészletek;
 • Akár 1 milliárd forint hitelösszeg is felvehető3;

Díjak4:

 • Ügyfél által fizetendő kamat:

  • 1%/év1;
 • Szerződéskötési díj:
  • egyszeri díj, a szerződött hitelösszeg 1,5%-a, de maximum 1 500 000 forint;
 • Folyósítási jutalék:
  • folyósításonként 15 000 forint;
 • Ügyfél által fizetendő Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességi díj*:
  • maximum 3 éves futamidőig 0,5% / év;
  • több, mint 3 év futamidő esetén 1,0% / év.

 • *Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességi díj AVHGA Krízis Agrár Garancia Program keretében garantált hitelszerződésnél, a hitelösszegre vetítve, maximum 3 éves futamidőig kezességi díj évi 1,5%, kezességi díjtámogatás 1%/év, Ügyfél által fizetendő (nettó) kezességi díj 0,5%/év; több mint 3 év futamidő esetén kezességi díj évi 2%, kezességi díjtámogatás 1%/év, Ügyfél által fizetendő (nettó) kezességi díj 1%/év. AVHGA részére fizetendő egyéb díj (a kezességi díjon kívül), a mindenkor hatályos AVHGA Hirdetmény alapján fizeetendő (pl.: kezelési díj szerződésmódosítás esetén, beváltási határidő meghosszabbításának a díja)

Igénylési feltételek5:

Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitelt igényelheti minden olyan mezőgazdasági termék előállításával, mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás nyújtásával, valamint erdő-, vad- és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző kis- és középvállalkozásokra vonatkozó kritériumoknak megfelelő Vállalkozás - 

 • Egyéni vállalkozó;
 • Mezőgazdasági őstermelő;
 • Őstermelők családi gazdasága, 
 • Erdőbirtokossági társulat;
 • Gazdasági társaság, egyéni cég, ill. szövetkezet; - 

amely megfelel az alábbi feltételeknek: 

 • a kapcsolódó és partnervállalkozásainak figyelembevételével az összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és 
 • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg,
 • legalább 1 éve (25 milliónál nagyobb hitel igénylése esetén 2 éve) működik;
 • A Vállalkozás megfelel az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (továbbiakban AVHGA) Üzletszabályzatában foglalt feltételeknek, és a Bank hitelbírálati feltételeinek.

Igényléshez szükséges dokumentumok:

 • Vállalkozási formának és a konstrukciónak/hiteltípusnak megfelelő igénylési lap.
 •  Az elmúlt év(ek) gazdálkodási adatai (SZJA/EVA/KATA bevallás, éves beszámoló, főkönyvi kivonatok).
 •  Nemleges adóigazolás.
 • Az igénylő/cégjegyzésre jogosult személyes okmányai.
 •  Kezes(ek) okmányai fénymásolatban.
 •  Nyilatkozat és kezesi záradék(ok).
 • A beruházás tárgyára vonatkozó dokumentumok
 • Társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat, és a legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat, aláírási címpéldány 
   
 • Üzleti terv

1 Az ügyleti kamat a futamidő alatt fix, mértéke 7,5%/év, állami kamattámogatás 7,0%/év, Ügyfél által fizetendő (nettó) ügyleti kamat mértéke 0,5%/év
2 Olyan beruházás, ill. hitelkiváltás finanszírozása lehetséges, ahol a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a Vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez. A hitelcélnak meg kell felelnie a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában foglalt feltételeknek.
3 a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatban felsorolt korlátozásokkal, illetve a Bank egyedi hitelbírálata során hozott döntésnek megfelelő korlátozásokkal.
4 A díjak felsorolása nem teljeskörű, egyéb díjakat a bank Hirdetménye és a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzata tartalmazza.
5 Az igénylés feltételeit és a kizáró feltételeket, valamint a termék árazását részletesen a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat tartalmazza (www.kavosz.hu)Érdeklődjön a részletekről!

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!