Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Arassa le a nyereséget! 

4% kamattámogatás  
Rugalmas hozzáférés
Szabadfelhasználású hitel – bármely, a vállalkozás működéséhez szükséges kiadás fedezésére
Nincs rendelkezésre tartási díj – akár 3 évig
Tárgyi fedezet nélkül 25 millió forint hitelösszegig
Kamatfizetés a kihasznált keret összege után

Díjtáblázat

 • Ügyfél által fizetendő kamat: 1 havi BUBOR + 0%
 • Kezelési költség: évi 0,8% (kamat módjára a kihasznált hitelre fizetendő)
 • Sávos bírálati díj
 • AVHGA kezességvállalási díj : (általános) évi 0,95%

Igénylési feltételek 

 • Az Agrár Széchenyi Kártyát igényelhet minden olyan mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdő-, vad- és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző:

 • Egyéni vállalkozó
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Családi gazdálkodó (családi gazdaság vezetője)
 • Erdőbirtokossági társulat
 • Gazdasági társaság, egyéni cég, ill. szövetkezet, amely

 • legalább egy éve (25 millió Ft feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) működik.

Igénylési dokumentumok

Társas vállalkozás esetén:

 • Egyéni Vállalkozók / Őstermelők (Családi gazdálkodók) az alábbi iratok átadásával igényelhetik az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt:
 • Agrár Széchenyi Kártya Igénylési Lap egyéni vállalkozók / őstermelők / családi gazdálkodók részére
 • Nyilatkozat az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez [benne Kezesi nyilatkozat és Hozzájáruló nyilatkozat (adatfelhasználáshoz)]
 • kifejezetten Agrár Széchenyi Kártya igényléshez a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolás
 • a hiteligénylő személyazonosító okirata(i), adóigazolványa
 • vállalkozói igazolvány (ennek hiányában az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 9. §-ában meghatározott igazolás) vagy őstermelői igazolvány (értékesítési betétlap is) vagy egyéb, a működésre feljogosító igazolvány, családi gazdálkodó esetén a családi gazdaság nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum
 • MVH „Regisztrációs igazolás” vagy „Regisztrációs adatok visszaigazolása” c. dokumentum az MVH regisztrációs szám igazolására (vagy a regisztrációs szám megállapítására alkalmas, az MVH-hoz benyújtott kérelem másolata és a kérelem átvételéről szóló igazolás)
 • személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről, (amennyiben van két éves gazdálkodási múlt, ill. amennyiben ez igénylési feltétel, ld. 25 millió Ft feletti hitelek esetén), családi gazdaság valamennyi tagjának előző lezárt évi SZJA bevallása
 • a magánszemély készfizető kezes személyazonosító okirata(i), adóigazolványa (vagy ezek fénymásolata, ha a kezes nincs jelen az ügyintézésnél), és amennyiben a kezes egyéni vállalkozóként, őstermelőként, családi gazdálkodóként, családi gazdaság tagjaként vagy egyéni cég tagjaként tevékenykedik és rendelkezik adószámmal, akkor az azt igazoló dokumentum
 • fiatal mezőgazdasági termelő esetén támogatási határozat, illetve amennyiben a támogatási igény elutasítására forráshiány következtében került sor, az elutasító határozat,

Társas vállalkozások / egyéni cégek az alábbi iratok átadásával igényelhetik az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt:

 • Agrár Széchenyi Kártya Igénylési Lap társas vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére
 • Nyilatkozat az Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióban való részvételhez [benne Kezesi nyilatkozat és Hozzájáruló nyilatkozat (adatfelhasználáshoz)]
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • MVH „Regisztrációs igazolás” vagy „Regisztrációs adatok visszaigazolása” c. dokumentum az MVH regisztrációs szám igazolására (vagy a regisztrációs szám megállapítására alkalmas, az MVH-hoz benyújtott kérelem másolata és a kérelem átvételéről szóló igazolás)
 • a legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály
 • aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya(i), vagy aláírásmintája(i)
 • aláíró személy(ek) (egyéni cég esetén az egyéni cég tagjának is) személyazonosító okirata(i) és adóigazolványa
 • kifejezetten Agrár Széchenyi Kártya igényléshez a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolás
 • az utolsó két lezárt év számviteli törvény szerinti beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, ill. amennyiben előírás a könyvvizsgáló jelentés,) vagy EVA bevallása, egyéni cég esetén az utolsó lezárt év(ek)re vonatkozó szabályozás, ill. azon belüli a cég döntése szerint személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás vagy beszámoló
 • az utolsó évi beszámolót alátámasztó – cégszerűen aláírt - főkönyvi kivonat – (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások)
 • a tárgynegyedév - cégszerűen aláírt - főkönyvi kivonata (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások)
 • a magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okirata(i), adóigazolványa (vagy ezek fénymásolata, ha a kezes(ek) nincs(enek) jelen az ügyintézésnél), és amennyiben egyéni vállalkozóként, őstermelőként, családi gazdálkodóként, családi gazdaság tagjaként vagy egyéni cég tagjaként tevékenykedik és rendelkezik adószámmal, akkor az azt igazoló dokumentum
 • amennyiben az ügylet magánszemély kezese a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki, a kapcsolt vállalkozás cégkivonata, ill. társasági szerződése,

 • Fenti tájékoztatás nem teljeskörű, részletes információkért, illetve a termék igénylése esetén kérjük, forduljon kollégáinkhoz, illetve tekintse meg a KAVOSZ Zrt. www.kavosz.hu honlapját.
  Az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel az ahhoz kapcsolódó banki szolgáltatások részletes leírását az Általános Szerződési Feltételek, a Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozó Bankkártya Általános Szerződési Feltételek, az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitelre vonatkozó kondíciós lista (Hirdetmények - Mikrovállalati kondíciók - Hitel hirdetmények – Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel hirdetménye), a Mikrovállalati Általános Kondíciók és a Mikrovállalati chipkártya kondíciók kondíciós lista tartalmazza.
  A jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttséget kizárja.Érdeklődjön a részletekről!

Kérjük, hogy az "Üzenet" részben tüntesse fel, hogy melyik bankfiókba szeretné eljuttatni érdeklődését! A bankfiókjainkat itt találja.

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!