Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Használja szabadon, éljen a támogatással 

1% kamattámogatás 
Rugalmas hozzáférés
Szabadfelhasználású hitel – bármely, a vállalkozás működéséhez szükséges kiadás fedezésére
Nincs rendelkezésre tartási díj – akár 1+1 évig
Tárgyi fedezet nélkül igényelhető
Kamatfizetés a kihasznált keret összege után

Díjtáblázat

 • Teljes hiteldíj évi 5,55% 10 millió Ft feletti egyenlegre számítva és 4,55% a 10 millió Ft alatti egyenlegre (0,75% BUBOR értékkel számolva)
 • Sávos bírálati díj
 • GHG kezességvállalási díj a GHG Hirdetménye szerint 

 • A fenti tájékoztatás nem teljes körű.
  Részletekért kérjük, tekintse meg Széchenyi kártya folyószámlahitel hirdetményünket.

Igénylési feltételek 

 • Minden mikro-, kis-, vagy középvállalkozás, amely

 • egyéni vállalkozás, vagy gazdasági társaság formájában,
 • legalább két éve működik (két teljes naptári évre vonatkozó pénzügyi beszámolóval, vagy egyéni vállalkozók esetén ugyanerre az időszakra vonatkozó vállalkozói személyi jövedelemadó bevallással rendelkezik)
 • nincs lejárt köztartozása, illetve hitel-, kölcsön, vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozása

Igénylési dokumentumok

Egyéni Vállalkozók az alábbi iratok átadásával igényelhetik a Széchenyi Kártyát:

 • nyilatkozat a Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez
 • Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók és Egyéb vállalkozások (nem irodák) részére, szükség esetén pótlapok
 • kifejezetten Széchenyi Kártya igényléshez a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolás eredeti példánya
 • Egyéni Vállalkozó személyazonosító okirata(i), adóigazolványa
 • vállalkozói igazolvány (ennek hiányában a 2009. évi CXV. Törvény 9. §-ban meghatározott igazolás) vagy egyéb a működésre feljogosító igazolvány
 • 30 napnál nem régebbi – legutóbbi teljes hónapra vonatkozó - pénzforgalmi bankszámla kivonat, (ha nem Bankunknál vezet számlát a hiteligénylő vállalkozás)
 • személyi jövedelemadó ill. EVA bevallás, vagy KATA nyilatkozat a megszerzett bevételről az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről
 • a magánszemély készfizető kezes személyazonosító okirata(i), adóigazolványa (vagy ezek fénymásolata, ha a kezes nincs jelen az ügyintézésnél)
 • 5M forintot meghaladó Széchenyi Kártya hitel igénylése esetén min. az igényelt hitel háromszoros összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás.
 • Egyéni ügyvéd, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő, magán állatorvos ügyfélkörbe tartozó Vállalkozásoknak az Egyéni vállalkozók esetén elvárt fenti - az ezen ügyfélkörben is releváns - dokumentumokat kell csatolniuk az igényléshez azzal, hogy a „vállalkozói nyilvántartásban való szereplést igazoló dokumentum” esetükben a nyilvántartást vezető illetékes kamara által kiállított igazolás (az igazolás minimálisan elvárt adattartalma és csatolandó, releváns dokumentumok listája a KAVOSZ Zrt. honlapján kerül közzétételre).

Társas Vállalkozások (egyéni cégek) az alábbi iratok átadásával igényelhetik a Széchenyi Kártyát (az igénylés típusától függetlenül):

 • nyilatkozat a Széchenyi Kártya konstrukcióban való részvételhez
 • Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások/Egyéni cég és Egyéb vállalkozások (irodák) részére, szükség esetén pótlapok
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat (kivéve cégnyilvántartásba be nem jegyzett Egyéb vállalkozás irodát)
 • a legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat
 • aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya(i), aláírásmintája(i)
 • kifejezetten Széchenyi Kártya igényléshez a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolás eredeti példánya
 • aláíró személy(ek) személyazonosító okirata(i) és adóigazolványa
 • 30 napnál nem régebbi – legutóbbi teljes hónapra vonatkozó - pénzforgalmi bankszámla kivonat, (ha nem Bankunknál vezet számlát a hiteligénylő vállalkozás)
 • az utolsó lezárt év számviteli törvény szerinti beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás vagy eredménylevezetés, kiegészítő melléklet ill. amennyiben előírás a könyvvizsgáló jelentés), és azt alátámasztó cégszerűen/szabályszerűen aláírt főkönyvi kivonat (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások) ill. EVA bevallás, egyéni cég esetén az utolsó lezárt évre vonatkozó szabályozás ill. azon belüli a cég döntése szerint személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás vagy beszámoló
 • a tárgynegyedév – cégszerűen/szabályszerűen aláírt - főkönyvi kivonata (kivéve bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások)
 • a magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okirata(i), adóigazolványa (vagy ezek fénymásolata, ha a kezes(ek) nincs(ek) jelen az ügyintézésnél)
 • 5M forintot meghaladó Széchenyi Kártya hitel igénylése esetén min. az igényelt hitel háromszoros összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás.
 • amennyiben az ügylet kezese a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki, a kapcsolt vállalkozás cégkivonata.
 • Ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivői iroda ügyfélkörbe tartozó Vállalkozások esetén a Társas vállalkozások/Egyéni cégek esetén elvárt fenti - az ezen ügyfélkörben is releváns - dokumentumokat kell csatolniuk az igényléshez azzal, hogy a működésük igazolására be kell nyújtaniuk a nyilvántartásukat vezető illetékes kamara által kiállított igazolást is. (Az igazolás minimálisan elvárt adattartalma és csatolandó, releváns dokumentumok listája a KAVOSZ Zrt. honlapján kerül közzétételre).

 • Fenti tájékoztatás nem teljeskörű, részletes információkért, illetve a termék igénylése esetén kérjük, forduljon kollégáinkhoz, illetve tekintse meg a KAVOSZ Zrt www.kavosz.hu honlapját..
  A Széchenyi Kártya folyószámlahitel az ahhoz kapcsolódó banki szolgáltatások részletes leírását az Általános Szerződési Feltételek, a Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozó Bankkártya Általános Szerződési Feltételek, a Széchenyi Kártya folyószámlahitelre vonatkozó kondíciós lista (Hirdetmények - Mikrovállalati kondíciók - Hitel hirdetmények – Széchenyi Kártya Folyószámlahitel hirdetménye), a Mikrovállalati Általános Kondíciók és a Mikrovállalati chipkártya kondíciók kondíciós lista tartalmazza.
  A jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttséget kizárja.Érdeklődjön a részletekről!

Kérjük, hogy az "Üzenet" részben tüntesse fel, hogy melyik bankfiókba szeretné eljuttatni érdeklődését! A bankfiókjainkat itt találja.

+36

*Kötelező mezők

Az igénylés menete három lépésben

Regisztráció

Töltse ki az adatlapot otthonról, kényelmesen!

Kapcsolatfelvétel

Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.

Találkozó

Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!